Kantor. Nigdy tu już nie powrócę

Krzysztof Pleśniarowicz. Kantor. Nigdy tu już nie powrócę
Krzysztof Pleśniarowicz. Kantor. Nigdy tu już nie powrócę
4.4 z 5, podano 10 głosów

Biografia jednego z największych polskich artystów

Twórca teatru Cricot2. Indywidualista i Europejczyk ponad podzia ł ami. Nieustannie buntuj ą cy si ę przeciwko samemu sobie, niepokorny wizjoner, charyzmatyczny i wybitny malarz. Twórca awangardy nies ł ychanie nie ś miesznej, niepokoj ą cej i bez ś ladu banalno ś ci. Podziwiany na ś wiecie Polak najmniej doceniany w rodzinnym kraju nad Wis łą .

Krzysztof Ple ś niarowicz si ę ga do ź róde ł konstrukcji wyobra ź ni Tadeusza Kantora: pocz ą wszy od rodzinnej historii, przez edukacj ę w Tarnowie i Krakowie po mi ę dzynarodowe, spektakularne sukcesy, o których wci ąż paradoksalnie najmniej wiemy w Polsce. W obszernych fragmentach biograficznych autor szczegó ł owo opisuje relacje i ś rodowisko rodzinne artysty, wskazuje na znaczenie figur ojca i matki w ż yciu przysz ł ego mistrza teatru i konstrukcji wyobra ź ni scenicznej.

Książka Ple ś niarowicza ukazuje równie ż nieustanne problemy logistyczne i finansowe teatru Kantora, ś rodowiskowe zgrzyty, niesnaski i nieporozumienia. Bezprecedensowa historia pot ę gi twórczej wyobra ź ni artysty oddzia ł ywa ł a nie tylko na publiczno ść , ale tak ż e aktorów i artystów zajmuj ą cych si ę innymi tworzywami sztuki. Kantor, kontrowersyjny ekscentryk, oskar ż any o megalomani ę , do ko ń ca pozostaje wierny swojej wyobra ź ni i samowystarczalno ś ci j ę zyka. Sztuka nie by ł a dla niego bowiem odbiciem rzeczywisto ś ci, ale skrajnie indywidualn ą , a jednocze ś nie uniwersaln ą odpowiedzi ą na rzeczywisto ść .

Przeczytaj książkę «Kantor. Nigdy tu już nie powrócę» online:

Zostaw komentarz:

Możesz być zainteresowany:

Pozostań w kontakcie

Bądź na bieżąco z nadchodzącymi książkami, subskrybuj nasz cotygodniowy biuletyn:

Sprzężenie zwrotne

Biblioteka

© 2020. Your Lib. All Rights Reserved.