Studia Etnologiczne i Antropologiczne. T. 13: Obszary kulturowe współczesnego miasta – funkcje i pogranicza

Группа авторов. Studia Etnologiczne i Antropologiczne. T. 13: Obszary kulturowe współczesnego miasta – funkcje i pogranicza
Группа авторов. Studia Etnologiczne i Antropologiczne. T. 13: Obszary kulturowe współczesnego miasta – funkcje i pogranicza
3.35 z 5, podano 18 głosów

Wspólnym rysem zamieszczonych w tomie tekstów jest próba uchwycenia oraz zinterpretowania semantycznego krajobrazu miasta, wraz z wielowymiarową analizą dynamicznych przemian, którym podlegają miejskie obszary kulturowe. Zebrane artykuły pokazują, iż przestrzeń współczesnego miasta stanowi przedmiot zainteresowań badawczych przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: socjologów, kulturoznawców, architektów, etnologów i antropologów kulturowych. Interdyscyplinarna refleksja, umożliwiająca wieloaspektowe odniesienia i porównania, pozwoliła naświetlić z różnorakich perspektyw problem percepcji i wartościowania miasta, funkcjonalnych i symbolicznych przeobrażeń w nim zachodzących czy też wskazać na konkretnych przykładach intensywność tudzież konsekwencje kontaktów interkulturowych w kształtowaniu miejskiego życia i kultury. Stanowi to wymierny wkład  w pogłębianie wiedzy niezbędnej do wyjaśnienia zjawisk oraz procesów mających istotny wpływ na obecny obraz kultury miasta. Niewątpliwie publikacja ta posiada nie tylko walory poznawcze, ale także praktyczne, zwracając uwagę na znaczenie podjętej problematyki w kontekście jakości życia miejskiego. Powinna ona zainteresować socjologów, kulturoznawców, architektów, antropologów miasta oraz wszystkich tych, którzy z racji pełnionych funkcji mają realny wpływ na miejską rzeczywistość.

Przeczytaj książkę «Studia Etnologiczne i Antropologiczne. T. 13: Obszary kulturowe współczesnego miasta – funkcje i pogranicza» online:

Zostaw komentarz:

Możesz być zainteresowany:

Pozostań w kontakcie

Bądź na bieżąco z nadchodzącymi książkami, subskrybuj nasz cotygodniowy biuletyn:

Sprzężenie zwrotne

Biblioteka

© 2020. Your Lib. All Rights Reserved.