Biologia

Andrzej Sarwa. Dalekowschodnie rośliny lecznicze w ogródku i na działce

Dalekowschodnie rośliny lecznicze w ogródku i na działce

Andrzej Sarwa

Podstawowe informacje na temat gruntowej uprawy roślin. Pochodzenie, właściwości, uprawa i zastosowanie dalekowschodnich roślin leczniczych. Opisane gatunki: aralia mandżurska - „czartowskie drzewo”, berberys amurski, bergenia grubolistna,...

Stanislaw Staszic. Kontrakt towarzystwa rolniczego

Kontrakt towarzystwa rolniczego

Stanislaw Staszic

Staszic Stanisław (1755-1826), polski mieszczanin, ksiądz, uczony, filozof, geolog i geograf, działacz polityczny i oświatowy, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia, prekursor badań terenowych i turystyki górskiej....

Группа авторов. Gleboznawstwo

Gleboznawstwo

Группа авторов

Kompendium wiedzy o glebie opracowane według najnowszych kryteriów stosowanych w Polsce i na świecie.


Nowoczesny, ogólnopolski podręcznik gleboznawstwa. Zaprezentowano w nim wiadomości dotyczące genezy, budowy morfologicznej,...

Elkhonon Goldberg. Jak umysł rośnie w siłę, gdy mózg się starzeje

Jak umysł rośnie w siłę, gdy mózg się starzeje

Elkhonon Goldberg

Mózg człowieka starzeje się tak samo, jak całe jego ciało. Z biegiem czasu nieuchronnie zachodzą w nim zmiany: masa i objętość mózgu spada o ok. 2% na każde 10 lat. Komory powiększają się, a bruzdy stają się wyraźniejsze. Zmniejsza się gęstość...

Jan Kopcewicz. Podstawy biologii roślin

Podstawy biologii roślin

Jan Kopcewicz

Podręcznik zawiera podstawowe wiadomości z morfologii, anatomii, fizjologii, biologii molekularnej i środowiskowej oraz biotechnologii i geografii roślin. Jest wprowadzeniem do nauki o roślinach, bez szczegółowej systematyki. Omówiono w nim...

Rem Word. Żywa nauka. Naturalne komiksy

Żywa nauka. Naturalne komiksy

Rem Word

Prędkość światła. Nieustający ruch. Wehikuł czasu. Antygrawitacja. Komunikacja podobnych form. Teleportacja Sensacyjne doświadczenia na kuchennym stole. Klasyczna nauka. Świat jest w nowym świetle. Jest droższy niż pieniądze.

Rem Word. Żywa nauka – 2. Naturalne komiksy

Żywa nauka – 2. Naturalne komiksy

Rem Word

Nowy rodzaj fizycznej interakcji — pole Pauli. Ewolucja kolejno przeprowadzanych eksperymentów jako wehikułu czasu. Komunikacja podobnych form. Sensacyjne doświadczenia na kuchennym stole. Klasyczna nauka. A jednak na temat badań trochę...

Włodzimierz Rembisz. Kwestie ryzyka, cen, rynku, interwencji  i stabilności dochodów w rolnictwie

Kwestie ryzyka, cen, rynku, interwencji i stabilności dochodów w rolnictwie

Włodzimierz Rembisz

W publikacji podjęto kwestię stabilności dochodów producentów rolnych. Jest ona objaśniana i dyskutowana na bazie: analizy mechanizmów zachowań producentów rolnych w ramach regulacji rynkowej, zmienności cen i z wiązanego z tym ryzyka, oraz...

Группа авторов. Wspólna polityka rolna 2007-2013 i jej nowa perspektywa

Wspólna polityka rolna 2007-2013 i jej nowa perspektywa

Группа авторов

Monografia, która trafia do czytelników, to pokłosie pracy studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. W grudniu 2012 roku zrealizowano projekt wyjazdowego...

Marian G. Brodziński. Oblicza polskiej spółdzielczości wiejskiej

Oblicza polskiej spółdzielczości wiejskiej

Marian G. Brodziński

Cała spółdzielczość wiejska i rolnicza w jednej książce


Publikacja skierowana do działaczy gospodarczych, polityków oraz młodzieży uczącej się i studiującej oraz wszystkich próbujących zgłębić problematykę rozwoju wsi i rolnictwa w...

Группа авторов. Efektowność ekonomiczna i adekwatność społeczna w wyborach gospodarczych

Efektowność ekonomiczna i adekwatność społeczna w wyborach gospodarczych

Группа авторов

„Monografia pt. „Efektowność ekonomiczna i adekwatność społeczna w wyborach gospodarczych” pod redakcją naukową: Andrzeja Czyżewskiego i Dariusza Czakowskiego stanowi zbiór opracowań, będących pokłosiem prac uczestników warsztatów...

Mirosław Drygas. Wieś i Rolnictwo nr 1 (170)/2016

Wieś i Rolnictwo nr 1 (170)/2016

Mirosław Drygas

Spis treści


Bogdan Klepacki: Wkład Profesora Jerzego Wilkina w rozwój nauk ekonomiczno-rolniczych , doi: 10.7366/wir012016/01, s. 7–10;
Marta Błąd: O pięknie ekonomii, ethosie uczonego i misji uniwersytetu – jubileusz Profesora...

Joanna Baran. Wieś i Rolnictwo nr 3(172)/2016

Wieś i Rolnictwo nr 3(172)/2016

Joanna Baran

W numerze


Bazyli Czyżewski, Anna Matuszczak: Determinanty nożyc cen w rolnictwie krajów Unii Europejskiej o zróżnicowanej strukturze agrarnej , doi: 10.7366/wir032016/01, s. 7–40;
Michał Soliwoda, Jacek Kulawik, Justyna Góral:...

Группа авторов. Wieś i Rolnictwo nr 1(174)/2017

Wieś i Rolnictwo nr 1(174)/2017

Группа авторов

W numerze


Artykuły
Jerzy Bański: Zmiany własnościowe użytków rolnych w wybranych krajach Europy Środkowej , doi  10.7366/wir012017/01, s. 7–22;
Włodzimierz Dzun: Gospodarstwa rolne o obszarze do 1 ha w procesie przemian...

Группа авторов. Wieś i Rolnictwo nr 2(175)/2017

Wieś i Rolnictwo nr 2(175)/2017

Группа авторов

W numerze


Artykuły


Michał Dudek: Skala i uwarunkowania ubóstwa rodzin rolniczych w Polsce , doi 10.7366/wir022017/01, s. 7–28;
Arkadiusz Ptak: Kapitał społeczny sołtysów , doi 10.7366/wir022017/02, s....

Włodzimierz Rembisz. Wieś i Rolnictwo nr 4(177)/2017

Wieś i Rolnictwo nr 4(177)/2017

Włodzimierz Rembisz

W numerze


Andrzej Kaleta: Wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Tadeuszu Wierzbickim (1919–2017) , doi 10.7366/wir042017/01, s. 7–16.


Artykuły
Justyna Góral, Włodzimierz Rembisz: Wydajność pracy i czynniki ją...

Dariusz Czakowski. Podstawowe rynki rolne w Polsce. Przed i po akcesji do Unii Europejskiej. Poziom i uwarunkowania rozwoju

Podstawowe rynki rolne w Polsce. Przed i po akcesji do Unii Europejskiej. Poziom i uwarunkowania rozwoju

Dariusz Czakowski

Intencją Autorów niniejszej monografii naukowej jest próba dopełnienia literatury przedmiotu o nowatorskie opracowanie, łączące w sobie wielowątkową analizę oraz ocenę skutków oddziaływania akcesji na kształtowanie się relacji...

Jerzy Wilkin. Wieś i Rolnictwo nr 1/2018

Wieś i Rolnictwo nr 1/2018

Jerzy Wilkin

W numerze


Sylwia Michalska, Ruta Śpiewak: Jubileusz Profesor Marii Halamskiej, s. 7–10;
Grzegorz Gorzelak: Maria Halamska – Uczona z klasą, s. 11–14.


A r t y k u ł y


Jerzy Wilkin: Czy istnieje teoria rozwoju...

Wojciech Majda. Ogród bez chemii

Ogród bez chemii

Wojciech Majda

Wielu ludzi uważa, że to opis czterech rożnych ogrodów. Na szczęście możliwe jest połączenie tych wszystkich cech. By osiągnąć ten cel należy się kierować się zasadami  permakultury.


Ogród ekologiczny to coś więcej niż zwykły ogród,...

Группа авторов. Ogród – miejsce upraw czy symbol

Ogród – miejsce upraw czy symbol

Группа авторов

W prezentowanej książce pojęcie „ogród” zostało ujęte wieloaspektowo – jako system, symbol, metafora, środek wyrazu artystycznego, forma wypowiedzi literackiej, przedmiot badań naukowych, i poddane wielowymiarowemu oglądowi. Tekst publikacji...

Группа авторов. Drewno w energetyce

Drewno w energetyce

Группа авторов

…Dziś coraz większego znaczenia nabiera wykorzystanie drewna jak i innych paliw biomasowych w energetyce rozproszonej. W obliczu radykalnych zmian na szczeblu międzynarodowym w zakresie regulacji prawnych dotyczących sprawności urządzeń i ich...

Grzegorz Foryś. Gospodarstwa i stowarzyszenia agroturystyczne w Polsce

Gospodarstwa i stowarzyszenia agroturystyczne w Polsce

Grzegorz Foryś

Działalność agroturystyczna podejmowana przez gospodarstwa rolne w Polsce nie była dotychczas przedmiotem zainteresowania socjologów w takim zakresie i z takiej perspektywy, jak zaprezentował to Grzegorz Foryś. Chociaż powstały liczne...

Katarzyna Strzelec. Stężenie kortyzolu w ślinie jako wskaźnik reakcji stresowej koni badanych podczas różnych sposobów użytkowania

Stężenie kortyzolu w ślinie jako wskaźnik reakcji stresowej koni badanych podczas różnych sposobów użytkowania

Katarzyna Strzelec

Oznaczanie w ślinie frakcji wolnego kortyzolu, której wartość jest wprost proporcjonalna do jego stężenia we krwi, umożliwia nieinwazyjną analizę stresu towarzyszącego koniom podczas startów w zawodach i próbach dzielności. Celem pracy było:...

Marzena Sylwia Brodowska. Nawożenie mineralne jako czynnik determinujący wpływ siarki na plonowanie, skład chemiczny i jakość roślin uprawnych

Nawożenie mineralne jako czynnik determinujący wpływ siarki na plonowanie, skład chemiczny i jakość roślin uprawnych

Marzena Sylwia Brodowska

Niniejsza praca stanowi próbę kompleksowego podejścia do nawożenia siarką. W pracy wykazano związek między efektywnością nawożenia tym składnikiem a relacjami pozostałych składników nawozowych, w tym stosunkiem azotu do fosforu, potasu i...

Katarzyna Dzida. Plon oraz wartość biologiczna ziela tymianku pospolitego (Thymus vulgaris L.) i cząbru ogrodowego (Satureia hortensis L.) w zależności od żywienia azotem i potasem

Plon oraz wartość biologiczna ziela tymianku pospolitego (Thymus vulgaris L.) i cząbru ogrodowego (Satureia hortensis L.) w zależności od żywienia azotem i potasem

Katarzyna Dzida

Tymianek i cząber należą do roślin zielarskich, których plonowanie i jakość surowca zależą od nawożenia mineralnego, przede wszystkim azotem i potasem. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu zróżnicowanego nawożenia azotem i...

Dariusz M. Stasiak. Wpływ kawitacji na właściwości składników żywności

Wpływ kawitacji na właściwości składników żywności

Dariusz M. Stasiak

Kawitacja, polegająca na wytwarzaniu i gwałtownym zanikaniu pęcherzyków gazowo-parowych w cieczach, towarzyszy procesom hydrodynamicznym i jest wywoływana przez drgania mechaniczne. Zjawisko to w złożony sposób oddziałuje na ciecze oraz ciała...

Andrzej Jakubczak. Optymalizacja oceny wartości użytkowej i hodowlanej lisów pospolitych (Vulpes vulpes L.) z uwzględnieniem charakterystyki genetycznej opartej na markerach molekularnych

Optymalizacja oceny wartości użytkowej i hodowlanej lisów pospolitych (Vulpes vulpes L.) z uwzględnieniem charakterystyki genetycznej opartej na markerach molekularnych

Andrzej Jakubczak

Rozbieżności między wykonywaną różnymi metodami oceną wielkości ciała hodowlanych lisów pospolitych a rozmiarem uzyskanej skóry, a także między barwą zwierzęcia i skóry, skłoniły autora do podjęcia próby znalezienia metody określenia wielkości...

Группа авторов. Gospodarka żywnościowa o obszary wiejskie w Polsce i na świecie wobec współczesnych wyzwań ekonoiczno-spolecznych

Gospodarka żywnościowa o obszary wiejskie w Polsce i na świecie wobec współczesnych wyzwań ekonoiczno-spolecznych

Группа авторов

Problematykę związaną z gospodarką żywnościową i obszarami wiejskimi stawia się obecnie w Polsce w ważnym miejscu zainteresowań ekonomiczno społecznych, politycznych a zwłaszcza badawczych. Chodzi tu już nie tyle o samo rolnictwo i...

Anna Kasprzyk. Przydatność technologiczna i kulinarna mięsa mieszańców pochodzących z krzyżowania dzika (Sus scrofa scrofa) z wybranymi rasami hodowlanymi świń

Przydatność technologiczna i kulinarna mięsa mieszańców pochodzących z krzyżowania dzika (Sus scrofa scrofa) z wybranymi rasami hodowlanymi świń

Anna Kasprzyk

Współczesne rasy świń są poddawane intensywnej selekcji w kierunku przyspieszonego przyrostu tkanki mięśniowej. Wzmożona synteza białek mięśniowych może doprowadzać do zmian fizjologicznych, które mają negatywne następstwa dla cech...

Agnieszka Najda. Zmienność ontogenetyczna mięty (Mentha species) czynnikiem warunkującym zawartość składników bioaktywnych w surowcu

Zmienność ontogenetyczna mięty (Mentha species) czynnikiem warunkującym zawartość składników bioaktywnych w surowcu

Agnieszka Najda

Różnorodność gatunkowa mięty, a także stosunkowo łatwa zdolność krzyżowania w obrębie gatunku, przyczyniły się do powstania wielu jej odmian botanicznych, regionalnych i uprawnych. W Polsce i w wielu regionach świata najbardziej popularna w...

Anna Nowak. Konkurencyjność rolnictwa Polski Wschodniej

Konkurencyjność rolnictwa Polski Wschodniej

Anna Nowak

Konkurencyjność jest zagadnieniem o skomplikowanym charakterze, a jego złożoność uwidacznia się jeszcze mocniej wobec współczesnych wyzwań związanych z procesami globalizacji światowej gospodarki. Niejednoznaczność definiowania oraz pomiaru...

Anna Matuszczak. Integracja pozioma na rynku owoców i warzyw na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego

Integracja pozioma na rynku owoców i warzyw na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego

Anna Matuszczak

Integracja pozioma na rynku owoców i warzyw polega na łączeniu się producentów odznaczających się podobnym profilem działalności, dzięki czemu mogą oni efektywniej wykorzystywać swoje zasoby uzyskując efekt synergii i korzyści skali. Pierwsza...

Stanisław Korzeniowski. Podstawy gleboznawstwa i ochrony gleb. Przewodnik do ćwiczeń

Podstawy gleboznawstwa i ochrony gleb. Przewodnik do ćwiczeń

Stanisław Korzeniowski

Podręcznik akademicki z zakresu gleboznawstwa omawiający podstawowe wiadomości z zakresu: powstawania gleb, morfologii i systematyki gleb, ochrony i degradacja gleb,klasyfikacji gleb i inne.

Elżbieta Mielniczuk. Występowanie grzybów rodzaju Fusarium

Występowanie grzybów rodzaju Fusarium

Elżbieta Mielniczuk

Powierzchnia uprawy owsa w Polsce wynosi ok. 500 tys. ha, co stanowi 6,7% ogólnych zasiewów zbóż w naszym kraju i 10% produkcji światowej. Plon ziarna tego zboża z jednego hektara wzrósł od 2000 do 2016 roku z 18,9 dt do 28,5 dt . Hodowla...

Stanisław Rudy. Wpływ warunków suszenia czosnku na kinetykę i energochłonność procesu oraz właściwości suszu

Wpływ warunków suszenia czosnku na kinetykę i energochłonność procesu oraz właściwości suszu

Stanisław Rudy

Surowce roślinne są bogatym źródłem wielu cennych substancji odżyw-czych, do których należą: witaminy, błonnik pokarmowy, związki przeciwutleniające oraz substancje aktywne przyczyniające się do poprawy kondycji układu sercowo-naczyniowego i...

Stanisław Korzeniowski. Rolnictwo : cywilizacyjno-przyrodnicze aspekty rozwoju w zarysie

Rolnictwo : cywilizacyjno-przyrodnicze aspekty rozwoju w zarysie

Stanisław Korzeniowski

Monografia omawiająca rozwój rolnictwa od początków jego powstania - a więc od zarania dziejów Homo sapiens, poprzez zarys procesów neolitycznych w Europie, prymitywne formy gospodarki rolnej na ziemiach polskich w okresie przedfeudalnym,...

Henryk Konopko. Przyroda i Technologia. Rocznik Wydziału Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Przyroda i Technologia. Rocznik Wydziału Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Henryk Konopko

Niniejszy numer czasopisma poświęcony jest zagadnieniom związanym z przetwórstwem surowców rolniczych. Zawarte w nim publikacje omawiają innowacyjne rozwiązania i wdrożenia praktyczne oraz prezentują specjalistyczną wiedzę z zakresu...

Robin  Dunbar. Człowiek. Biografia

Człowiek. Biografia

Robin Dunbar

Jak to się stało, że jedna z małp przeszła tak niezwykłą drogę od lasów tropikalnych Afryki po współczesne globalne społeczeństwo informacyjne?
Książka Robina Dunbara doskonale łączy ze sobą naukową precyzję i wielki talent narratorski...

Joanna Krupa. Psie sprawki

Psie sprawki

Joanna Krupa

Joanna Krupa nie potrafi przejść obojętnie wobec psiego nieszczęścia. A jest go wokół nas tak wiele! Każdy pensjonariusz schroniska dla zwierząt to inna dramatyczna historia. W swojej książce Joanna opowiada takie historie i prosi: nie kupuj,...

Kitty  Ferguson. Ogień w równaniach

Ogień w równaniach

Kitty Ferguson

Od ukazania się w 1859 roku dzieła Darwina O powstawaniu gatunków wielu ludzi uznało, że nie można pogodzić nauki z wiarą w Boga. Obecnie zdumiewające odkrycia fizyki, biologii oraz teorii chaosu i złożoności sprawiły, że weszliśmy w krytyczną...

Группа авторов. Querr a islam

Querr a islam

Группа авторов

Dyskurs dotyczący ról płciowych w świecie islamu, choć rozbudowany i wszechobecny – zarówno w nauce, jak i w środkach masowego przekazu oraz w opinii publicznej – obejmuje niemal wyłącznie wzorzec heteroseksualny. Odnosi się zatem do kobiet i...

Alanna Collen. Cicha władza mikrobów

Cicha władza mikrobów

Alanna Collen

J ak i dlaczego drobnoustroje w ciele człowieka wpływają na zdrowie i szczęście
W człowieku jest tylko 10% człowieka. Na każdą z komórek ludzkiego ciała przypada dziewięć uzurpatorskich obcych komórek, nie składamy się więc tylko z mięśni i...

Robert  Trivers. Dzikie życie

Dzikie życie

Robert Trivers

Robert Trivers to żywa legenda w świecie biologii i nauk społecznych, człowiek, którego magazyn „Time” uznał za jednego z największych naukowców i myślicieli dwudziestego wieku. Jego teorie dotyczące ewolucyjnych napięć występujących pomiędzy...

Richard  Mabey. Roślinny kabaret

Roślinny kabaret

Richard Mabey

W swojej urzekającej, ciekawej i pełnej wiedzy historycznej i przyrodniczej książce Richard Mabey przedstawia różne gatunki roślin, które przez wieki rozbudzały wyobraźnię człowieka i wprawiały go w autentyczny zachwyt. Wiele stron poświęca...

Andrew  Cohen. Ukryte siły natury

Ukryte siły natury

Andrew Cohen

Ta przełomowa książka, przedstawiająca zapierające dech w piersiach badania naszej planety, towarzyszy serialowi telewizyjnemu BBC One, dostarczając najgłębszych odpowiedzi na najprostsze pytania.
Czym jest ruch? Dlaczego każdy płatek...

Erwin Thoma. Tajemna mowa drzew

Tajemna mowa drzew

Erwin Thoma

Wsłuchaj się w tajemną mowę drzew. Odkryj magię lasu. Książka Erwina Thomy - słynnego austriackiego leśnika i architekta, który zrewolucjonizował myślenie o drzewach i drewnie.
„Drewno ich potężnych pni ogrzewa nas i otacza opieką, a ich...

Ethan Kocak. Czy to pierdzi?

Czy to pierdzi?

Ethan Kocak

Robią to psy. Robią to krocionogi. Kiedyś robiły to dinozaury. I robisz to ty, w przeciwieństwie do ośmiornic. Być może robią to także pająki, ale pewności nabierzemy dopiero w toku dalszych badań. Nie robią tego ptaki, chociaż mogłyby, gdyby...

Karin Bojs. Moja europejska rodzina

Moja europejska rodzina

Karin Bojs

Karin Bojs dorastała w małej, niepełnej rodzinie, co niezwykle silnie odczuła w dniu pogrzebu matki. Aby ukoić ból po stracie, postanowiła dowiedzieć się czegoś więcej o sobie i swoich korzeniach. Wykorzystała w tym celu możliwości, jakie daje...

Vitus B. Dröscher. Reguła przetrwania

Reguła przetrwania

Vitus B. Dröscher

Powrót mistrza gawędy o zwierzętach.

Mistrz opowieści o zwierzętach, znawca ich nierzadko zagadkowych zachowań i niezwykłych obyczajów, niemiecki etolog Vitus B. Dröscher powraca. W jednej ze swoich najsłynniejszych książek "Reguła...

Liam  Drew. Ja, ssak

Ja, ssak

Liam Drew

Brytyjski bestseller o człowieku i innych zwierzętach
Wszystko zaczęło się podczas meczu piłkarskiego. To był skok ofiarnego bramkarza. Liam Drew wystawił się na strzał, który — jak się okazało — dostarczył mu niesamowitego bólu i zarazem...

Pozostań w kontakcie

Bądź na bieżąco z nadchodzącymi książkami, subskrybuj nasz cotygodniowy biuletyn:

Sprzężenie zwrotne

Biblioteka

© 2020. Your Lib. All Rights Reserved.