Wieś i Rolnictwo nr 4(177)/2017

Włodzimierz Rembisz. Wieś i Rolnictwo nr 4(177)/2017
Włodzimierz Rembisz. Wieś i Rolnictwo nr 4(177)/2017
3.95 z 5, podano 7 głosów

W numerze

Andrzej Kaleta: Wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Tadeuszu Wierzbickim (1919–2017) , doi 10.7366/wir042017/01, s. 7–16.

Artykuły

Justyna Góral, Włodzimierz Rembisz: Wydajność pracy i czynniki ją kształtujące w polskim rolnictwie w latach 2000–2015 , doi 10.7366/wir042017/02, s. 17–38;

Sebastian Stępień, Katarzyna Smędzik-Ambroży, Marta Guth: Oddziaływanie Wspólnej Polityki Rolnej na zrównoważenie ekonomiczno-społeczne gospodarstw rolnych na przykładzie Polski , doi 10.7366/wir042017/03, s. 39–58;

Marta Błąd: U źródeł przemian agrarnych Polski Odrodzonej  , doi 10.7366/wir042017/04, s. 59–76;

Agnieszka Sompolska-Rzechuła, Anna Oleńczuk-Paszel: Poziom życia ludności na obszarach wiejskich i miejskich w Polsce , doi 10.7366/wir042017/05, s. 77–96;

Katarzyna Zajda: Wdrażanie innowacji społecznych przez wiejskie organizacje pozarządowe  , doi 10.7366/wir042017/06, s. 97–114;

Stanisław Świtek, Łukasz Jankowiak, Zuzanna M. Rosin, Zuzanna Sawinska, Ryszard Steppa, Viktoria Takacs, Adam Zbyryt, Piotr Tryjanowski: Jak zachować wysoki poziom bioróżnorodności na obszarach rolniczych w Polsce? Identyfikacja najważniejszych problemów badawczych  , doi 10.7366/wir042017/07, s. 115–138.

Recenzje i omówienia

Dominika Zwęglińska: Gentryfikacja: o złożoności procesu i niejednoznaczności zjawiska. Recenzja książki Łukasza Drozda pt. Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy , doi 10.7366/wir042017/08, s. 139–146;

Grzegorz Ślusarz: Recenzja książki: Andrzej Czyżewski, Joanna Strońska-Ziemann, Obszary wiejskie w podregionie pilskim przed i po akcesji Polski do UE , doi 10.7366/wir042017/09, s. 147–152.

Artykuł informacyjny

Fundacja, która zmienia polską wieś , s. 153–156;

Spis treści kwartalnika Wieś i Rolnictwo w 2017 roku , s. 157;

Lista recenzentów kwartalnika Wieś i Rolnictwo w 2017 roku , s. 163.

  • Kategoria: Biologia
  • Wydawca: OSDW Azymut
  • Ograniczenie wiekowe: 0+

Przeczytaj książkę «Wieś i Rolnictwo nr 4(177)/2017» online:

Zostaw komentarz:

Możesz być zainteresowany:

Pozostań w kontakcie

Bądź na bieżąco z nadchodzącymi książkami, subskrybuj nasz cotygodniowy biuletyn:

Sprzężenie zwrotne

Biblioteka

© 2020. Your Lib. All Rights Reserved.