Gospodarka żywnościowa o obszary wiejskie w Polsce i na świecie wobec współczesnych wyzwań ekonoiczno-spolecznych

Группа авторов. Gospodarka żywnościowa o obszary wiejskie w Polsce i na świecie wobec współczesnych wyzwań ekonoiczno-spolecznych
Группа авторов. Gospodarka żywnościowa o obszary wiejskie w Polsce i na świecie wobec współczesnych wyzwań ekonoiczno-spolecznych
3.95 z 5, podano 19 głosów

Problematykę związaną z gospodarką żywnościową i obszarami wiejskimi stawia się obecnie w Polsce w ważnym miejscu zainteresowań ekonomiczno społecznych, politycznych a zwłaszcza badawczych. Chodzi tu już nie tyle o samo rolnictwo i jego

kontekst krajowy, jak i globalny, ale kwestie bezpieczeństwa żywnościowego, czy tendencje

w zakresie popytu konsumpcyjnego. Objęcie rolnictwa Wspólną Polityką Rolną Unii Europejskiej stanowiło punkt zwrotny w zakresie dostosowań rynkowych tego sektora. Funkcjonowanie tego sektora zależne jest w znacznej mierze od uwarunkowań egzogenicznych, wpływających na określone procesy adaptacyjne. Implikuje to trudności w ocenie naukowej tych zjawisk i wymaga podejścia interdyscyplinarnego oraz holistycznego traktowania poruszanych

zagadnień. Wciąż istnieją i pojawiają się nowe wyzwania w zakresie kształtu dalszych zmian WPR UE i jego skutków dla funkcjonowania sektora rolnego.

  • Kategoria: Biologia
  • Wydawca: OSDW Azymut
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • ISBN: 978-83-65744-00-5

Przeczytaj książkę «Gospodarka żywnościowa o obszary wiejskie w Polsce i na świecie wobec współczesnych wyzwań ekonoiczno-spolecznych» online:

Zostaw komentarz:

Możesz być zainteresowany:

Pozostań w kontakcie

Bądź na bieżąco z nadchodzącymi książkami, subskrybuj nasz cotygodniowy biuletyn:

Sprzężenie zwrotne

Biblioteka

© 2020. Your Lib. All Rights Reserved.