Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej

Aneta Paszkiewicz. Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej
Aneta Paszkiewicz. Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej
3.3 z 5, podano 16 głosów

Współczesna szkoła nastawiona jest w przeważającej mierze na  przekazywanie wiedzy. Jej funkcja wychowawcza częstokroć realizowana  jest niejako na marginesie, często przypadkowo. Szkoła stanowi dla  dziecka bardzo ważne środowisko wychowawcze. Biorąc pod uwagę fakt, iż w  Polsce istnieje usankcjonowany prawnie obowiązek szkolny, każdy  przedstawiciel młodego pokolenia musi z tym środowiskiem mieć styczność.  Co więcej, dużą część swojego młodego życia uczniowie spędzają właśnie w  szkole. Dlatego też tak istotne jest właściwe funkcjonowanie tego  środowiska, prowadzenie działalności wychowawczej i wywieranie  pozytywnych ze społecznego punktu widzenia wpływów, zwłaszcza na tych  uczniów, których środowisko wychowawcze, jakim jest rodzina, zawiodło  bądź w niewystarczającym stopniu spełnia swoją wychowawczą i  socjalizacyjną rolę. <br /><br />W przypadku dzieci w wieku szkolnym istotny  wpływ odgrywa również grupa rówieśnicza szczególnie z tego względu, że w  tym okresie pojawia się potrzeba izolacji od osób dorosłych a na jej  miejsce przychodzi zapotrzebowanie na przebywanie wśród osób w zbliżonym  wieku i o podobnych zainteresowaniach czy upodobaniach. Grupy  rówieśnicze rządzą się określonymi prawami – dzielą dzieci na popularne i  niepopularne, wyodrębniają przywódców i ich zwolenników. W przypadku  dzieci odrzucanych, możemy mieć do czynienia z pewnymi negatywnymi  konsekwencjami, jak społeczna izolacja, poczucie niekompetencji  społecznej, a nawet nerwice czy zachowania przestępcze. Sytuacje takie  można z całą pewnością zaobserwować w klasie szkolnej. Pamiętać należy,  że z nieszczęśliwych dzieci wyrosną nieszczęśliwi dorośli dlatego też  jak najwcześniej należy podjąć działania, aby udzielić im pomocy i  wsparcia. <br /><br /><br />Z recenzji dr hab. prof. nadzw. Aliny Rynio: <br /><br />„(…)  recenzowana publikacja, przybliżając bogatą w tradycję wychowawczą  funkcję szkoły, bardzo dobrze wpisuje się w potrzebę chwili obecnej, w  której tak wiele mówi się o potrzebie edukacji włączającej uczniów ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Publikacja posiada logiczną i  przejrzystą strukturę, co świadczy o pogłębionej znajomości analizowanej  problematyki, a jej treść odpowiada zawartemu w temacie problemowi. <br /><br />(…)  Książka pt. Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie  szkolnej adresowana jest do wszystkich nauczycieli, wychowawców i  rodziców, którym leży na sercu troska o dobro dziecka. Dotyczy uczniów,  którzy z różnych powodów mogą czuć się niekomfortowo w środowisku  szkolnym, wymagać dodatkowych form oddziaływań wychowawczych. Okazać się  ona może również przydatna studentom pedagogiki i psychologii, ponieważ  w swojej przyszłej pracy zawodowej niejednokrotnie zetkną się oni z  dzieckiem wymagającym zintensyfikowanych oddziaływań wychowawczych. Dla  nauczycieli i wychowawców może okazać się pomocna przy konstruowaniu  Planów Działań Wspierających dla uczniów ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi”.

Przeczytaj książkę «Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej» online:

Zostaw komentarz:

Możesz być zainteresowany:

Pozostań w kontakcie

Bądź na bieżąco z nadchodzącymi książkami, subskrybuj nasz cotygodniowy biuletyn:

Sprzężenie zwrotne

Biblioteka

© 2020. Your Lib. All Rights Reserved.