Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce. Program komputerowy Cash Flow System

Karol Wajszczuk. Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce. Program komputerowy Cash Flow System
Karol Wajszczuk. Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce. Program komputerowy Cash Flow System
3.9 z 5, podano 25 głosów

Autorzy przedstawili problematykę przygotowania i analizy rachunku przepływów pieniężnych<br />przedsiębiorstwa, która w obecnej sytuacji gospodarczej stanowi kluczowy element bezpieczeństwa funkcjonowania firmy.<br /><br /> Przepływy pieniężne powinny być analizowane w dwóch zakresach. Pierwszy to analiza ex ante.  Przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej na­leży  zastanowić się, jakie nakłady należy ponieść, kiedy nastąpi zwrot  wydatkowa­nych środków pieniężnych. Analiza powyższego wymaga  sporządzenia sprawozda­nia pro-forma, w tym rachunku przepływów  pieniężnych. <br />Wymaga to przyjęcia pewnych założeń co do rozwoju biznesu i zaplanowania przepływów pieniężnych (wydatków i wpływów). <br /><br />Aby  rozwój był możliwy należy zrównoważyć wydatki wpływami – zapewnić  źródła kapitału, które pomogą sfinansować angażowane w rozwój podmiotu  nakłady rzeczowe. Analiza przyszłych przepływów pienięż­nych z jednej  strony pozwala zadbać o utrzymanie odpowiedniej płynności finan­sowej, z  drugiej strony służy do oceny efektywności inwestycji.

Przeczytaj książkę «Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce. Program komputerowy Cash Flow System» online:

Zostaw komentarz:

Możesz być zainteresowany:

Pozostań w kontakcie

Bądź na bieżąco z nadchodzącymi książkami, subskrybuj nasz cotygodniowy biuletyn:

Sprzężenie zwrotne

Biblioteka

© 2020. Your Lib. All Rights Reserved.