Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji. Motywy, strategie, tendencje

Renata Oczkowska. Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji. Motywy, strategie, tendencje
Renata Oczkowska. Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji. Motywy, strategie, tendencje
3.25 z 5, podano 6 głosów

Prof. dr hab. Jerzy Różański<br /><br />Problemy umiędzynarodowienia  przedsiębiorstw w globalizującej się gospodarce należą wciąż do  aktualnych, niedostatecznie spenetrowanych zarówno w warstwie  teoretycznej, jak i w badaniach empirycznych, zagadnień naukowych, tym  trudniej poddających się jednoznacznym ocenom i analizom, im bardziej  zmieniają się przebieg procesów i tendencje występujące w gospodarce  światowej jako całości i gospodarkach narodowych. Monografia zawiera  obszerne i bardzo dobrze udokumentowane rozważania teoretyczne, jest to  część pracy napisana z widoczną bardzo dużą znajomością tematu, oraz  zarówno przesłanek umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, jak i strategii  stosowanych przez przedsiębiorstwa działające w skali międzynarodowej.  Autorka bardzo słusznie wskazuje na rosnąca rolę nie kapitałowych form  ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw, na wzrastającą rolę usług i  związany z tym wzrost usług BPO oraz wzrost znaczenia krajów  rozwijających się, głównie azjatyckich w procesach globalizacyjnych.  Autorka bardzo trafnie przedstawiła główne tendencje występujące w  procesach internacjonalizacji i globalizacji przedsiębiorstw,  wykorzystując w rozważaniach aktualną i liczącą się literaturę  przedmiotu. <br />

Przeczytaj książkę «Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji. Motywy, strategie, tendencje» online:

Zostaw komentarz:

Możesz być zainteresowany:

Pozostań w kontakcie

Bądź na bieżąco z nadchodzącymi książkami, subskrybuj nasz cotygodniowy biuletyn:

Sprzężenie zwrotne

Biblioteka

© 2020. Your Lib. All Rights Reserved.