Telewizja ponowoczesna. Logiki i imaginacje medialne

Marcin Sanakiewicz. Telewizja ponowoczesna. Logiki i imaginacje medialne
Marcin Sanakiewicz. Telewizja ponowoczesna. Logiki i imaginacje medialne
3.35 z 5, podano 10 głosów

Ile rzeczywistości jest w telewizji? Czy jest to rzeczywistość taka,  jaką ją widzimy, czy też może inna, wypaczona? Jak w telewizji  prezentuje się sama telewizja? Na te i inne pytania odpowiedzieć próbuje  Marcin Sanakiewicz, autor Telewizji ponowczesnej. Posługując się  metodologią badań performatywnych, bada efekty oraz relacje zachodzące  pomiędzy telewizją, jej kreacjami, odbiorcami i społeczeństwem.

O konkursie:

Ogólnopolski Konkurs Medi@stery został zainicjowany w celu promowania  najlepszych prac magisterskich napisanych przez absolwentów studiów  dziennikarskich. Pomysłodawczyniami konkursu są dr Małgorzata Łosiewicz  oraz dr Anna Ryłko-Kurpiewska, a organizatorem przedsięwzięcia jest  kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie  Gdańskim.

Autor skupia uwagę na telewizji, podejmując próbę ujęcia jej jako  systemu autopojetycznego, tworzącego i odtwarzającego siebie poprzez  rekonstrukcję i rekombinację własnych elementów. Podejmuje przy tym  oryginalny eksperyment myślowy, stosując do analizy aparatu  telewizyjnego narzędzia hermeneutyczne i heurystyki zaczerpnięte z  zasobów współczesnych badań performatycznych. Efektem jest ciekawa  próba integracji kilku popularnych i poznawczo płodnych, a występujących  zazwyczaj w oderwaniu od siebie, ujęć teoretycznych współczesnej  kultury audiowizualnej.

Z recenzji dr hab. Małgorzaty Lisowskiej-Magdziarz,

Członka Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu Medi@stery

Performatyczny klucz rozumienia telewizji rozpisany na kartach tekstu  to zarówno świeże narzędzie poznawcze, jak i świetnie rozpisana „mapa  drogowa” dla instytucji i kultur organizacyjnych stojących „po drugiej  stronie szklanego ekranu”. Autor wskazuje na możliwości rozwoju, a nawet  i poszerzenia formuły telewizji w cyfrowym otoczeniu, ale i nie boi się  wskazywać na grożące jej problemy i mielizny, dla których zaleca  niezbędne kuracje naprawcze. Tak pomyślany tekst można i należy  traktować przynajmniej na dwa sposoby: jako wartościową pozycje? w  najnowszej bibliografii studiów nad mediami, oraz jako rodzaj  pogłębionego o rozważania teoretyczne guidebooka dla środowisk i  instytucji telewizyjnych.

Z recenzji dr. hab. Piotra Celińskiego

Marcin Sanakiewicz (ur. 1980 r. w Krakowie) – medioznawca, dziennikarz,  lektor radia i telewizji. Współpracował z Polskim Radiem Kraków, RMF FM,  Radiem ZET, PR III, VOX FM, Radiem Plus, TVP i Discovery. W latach  2002–2013 dziennikarz i wydawca Telewizji Polskiej. Ukończył studia  dziennikarskie na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie (tytuł  Najlepszego Absolwenta 2014 oraz Srebrny Medal UMCS). Stypendysta  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Wybitne Osiągnięcia (2013),  zdobywca Małego Akademickiego Lauru Dziennikarskiego (2015), laureat I.  nagrody w I. edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę  Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery (2015). Autor książki „Poetyka  telewizyjnych programów porannych: między informacją, tabloidem i  autopromocją” (Scholar: Warszawa 2013) oraz artykułów naukowych. Obecnie  doktorant w Zakładzie Filozofii i Socjologii Polityki UMCS.

Przeczytaj książkę «Telewizja ponowoczesna. Logiki i imaginacje medialne» online:

Zostaw komentarz:

Możesz być zainteresowany:

Pozostań w kontakcie

Bądź na bieżąco z nadchodzącymi książkami, subskrybuj nasz cotygodniowy biuletyn:

Sprzężenie zwrotne

Biblioteka

© 2020. Your Lib. All Rights Reserved.