Więcej niż obraz

Группа авторов. Więcej niż obraz
Группа авторов. Więcej niż obraz
2.7 z 5, podano 20 głosów

Sfomułowanie „więcej niż obraz”, w ujęciu autorów artykułów zawartych w tej książce, jest wyrazem przekonania o konieczności przedefiniowania głównych założeń badawczych nad współczesną ikonosferą: winny one nawiązywać do modelu badań transdyscyplinarnych, stając się tym samym ważną częścią dyskursu współczesnego kulturoznawstwa i zarazem punktem odniesienia dla naukowców, dla których obraz nie sytuuje się w centrum ich zainteresowań.

prof. Eugeniusz Wilk

SPIS TREŚCI

Eugeniusz Wilk, Przekraczać granicę obrazu. Wprowadzenie

Wojciech Józef Burszta, Monokultura i mediatyzacja. W stronę kulturoznawstwa krytycznego

Część 1. Krajobrazy kulturowe

1.    Ryszard Nycz, Krajobraz kulturowy albo o kulturze jako czasowniku

2.    Elżbieta Rybicka,  Krajobraz kulturowy. Między ideologiami a działaniami

3.    Stefan Bednarek, Krajobraz kulturowy, czyli o tautologii

4.    Roma Sendyka,  Krajobrazy (nie)pamięci: dekonstrukcja krajobrazu kulturowego

5.    Agnieszka Karpowicz, „Krajobraz jako oko”. Powidoki Mirona Białoszewskiego

Cześć 2. Krajobrazy transnarodowe

6.    Nicole Dołowy-Rybińska, Europa mniejszości. Obrazy kulturowe i granice etniczne

7.    Elżbieta Wiącek, Model dysjunkcji w pejzażach Riwiery Tureckiej

8.    Magdalena Barbaruk, Zobaczyć krajobraz. Refleksja o wartościach pejzażu hiszpańskiego

9.    Ryszard Zajączkowski, Paryż – Lwów – Nowy Jork. Pejzaże kulturowe Józefa Wittlina

Część 3. Obrazy w doświadczaniu natury

10.    Beata Frydryczak, Więcej niż obraz: procesualna natura krajobrazu

11.    Marek Pacukiewicz, „Oczy szukają drogi…”. Doświadczenie krajobrazu w alpinistycznych narracjach liminalnych

12.    Albert Miściorak, Od krajobrazu kulturowego do przeżywanego. Rola przyrody w kształtowaniu krajobrazów

Część 4. Zwrot performatywny w rozważaniach nad obrazem

13.    Leszek Kolankiewicz, Słowo wstępne do panelu „Zwrot wizualny a zwrot performatywny – ideowe tło współczesnego dyskursu kulturoznawczego

14.    Małgorzata Sugiera, Więcej niż zwrot: performatywność jako podłoże przemian paradygmatycznych

15.    Dorota Sajewska, Radykalizm ciała w rekonstrukcji

16.    Iwona Kurz, kurz Obraz i performans: w zapętleniu

17.    Sławomir Sikora, Performatywność w filmie

Część 5. Performatyka obrazu

18.    Karolina Charewicz-Jakubowska, Performatyka obrazu. Kulturoznawcze transformacje wobec zwrotu performatywno-obrazowego

19.    Magdalena Zamorska  Techno-obrazy performujących ciał

20.    Anna Czajka-Cunico, Zwrot wizualny a obrazy chwili

21.    Adam Pisarek, Wyobrażenie jako przedmiot dyskursu historyczno-kulturowego

Część 6. Obrazy cyfrowe i postobrazy

22.    Ryszard W. Kluszczyński, Doświadczenia wizualne jako postobrazy (od wydarzeń multimedialnych do wizualnych bio-środowisk)

23.    Violetta Sajkiewicz, Więcej niż ornament. Wideomalarstwo Dominika Lejmana

24.    Ewa Łukaszyk, Topologia w humanistyce. Inspiracje matematyczne a nauki o kulturze

25.    Matylda Szewczyk, Obrazy (od) początku. Kilka uwag o  kulturowej roli medycznych i dokumentalnych przedstawień płodu

Część 7. Kulturowe studia miejskie

26.    Ewa Rewers, Kulturowe studia miejskie – pułapki gościnności

27.    Blanka Brzozowska, Od „wirtualnej witryny” do „cichych sklepów” - nowy wymiar konsumpcji w przestrzeni miejskiej

28.    Aleksandra Kunce, Czy myślenie o metropolii potrzebuje filozofii lokalności?

29.    Łukasz Bukowiecki, Wizje i wizualizacje. Historia niedoszła warszawskich muzeów

30.    Małgorzata Lisowska-Magdziarz,  Megaboard  na Moście Westchnień. Ogłoszenie reklamowe jako hiperbola, metonimia, metafora dyskursu komercyjnego w semiosferze miasta

31.    Wiesław Godzic, Azja nad Wisłą albo transnarodowy obraz celebryty

Część 8. Obrazy w działaniu

32.    Andrzej Gwóźdź, Środowisko designu – obrazy w działaniu

33.    Anna Nacher, Obrazy w działaniu – mapy społecznej wyobraźni

34.    Marcin Składanek  Wizualizacja informacji w działaniu i poza działaniem

35.    Tomasz Misiak, Spóźniony projekt ekologii akustycznej. Dźwięk jako fenomen kulturowy

Część 9. Obrazy w komunikacji

36.    Marta Rakoczy, Obraz, pismo, szkoła w perspektywie antropologicznej

37.    Anastazja Nabokina, Na styku fotografii i tańca. ruch, ciało, obraz

38.    Weronika Parafianowicz-Vertun, „Czarno na czarnym”? Obraz w polskich i czechosłowackich nieoficjalnych czasopismach lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych

Część 10. Locus Theologicus

39.    Locus Theologicus w kulturze wizualnej - panel

40.    Anna Kawalec, Widzenie i kontemplacja. Loci theatrales w przestrzeni wiara-kultura. Obraz i słowo

41.    Adam Regiewicz, Słowo wcielone w Obraz. O podstawowych kwestiach kerygmatycznej interpretacji dzieła filmowego

42.    Jan Stanisław Wojciechowski, Władze widzenia

43.    Marta Kładź-Kocot, Obraz jako mit. Doświadczenie dyspersyjne

44.    Witold Kawecki, Zobaczyć niewidzialne

Część 11. Film w kontekstach kulturowych

45.    Tadeusz Lubelski, Wstęp

46.    Maryla Hopfinger, Film – zmiana paradygmatu

47.    Piotr Marecki, Nowe rytuały medialne

48.    Iwona Kurz, Kino polskie po 1989 roku: nowe hierarchie, nowe stanowiska

49.    Sebastian Jagielski, Spirytusowe znicze i przygodność wartości

50.    Piotr Zwierzchowski, O badanie polskiego kina w kontekstach

  • Kategoria: Kulturoznawstwo
  • Wydawca: OSDW Azymut
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • ISBN: 978-83-63434-63-2

Przeczytaj książkę «Więcej niż obraz» online:

Zostaw komentarz:

Możesz być zainteresowany:

Pozostań w kontakcie

Bądź na bieżąco z nadchodzącymi książkami, subskrybuj nasz cotygodniowy biuletyn:

Sprzężenie zwrotne

Biblioteka

© 2020. Your Lib. All Rights Reserved.