Zeszyty Naukowe WSHE, t. XVIII, Nauki Pedagogiczne

Группа авторов. Zeszyty Naukowe WSHE, t. XVIII, Nauki Pedagogiczne
Группа авторов. Zeszyty Naukowe WSHE, t. XVIII, Nauki Pedagogiczne
3.45 z 5, podano 11 głosów

Wszystkie materiały zostały przygotowane przez pracowników Wydziału Pedagogicznego WSHE. Tom noszący tytuł „Wartości w dobie integracji i globalizacji” zawiera 19 artykułów poświęconych problematyce wartości w globalizującej się rzeczywistości początku XXI wieku i okresie integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej, został podzielony na trzy części: Aksjologiczne aspekty społeczne skutków transformacji, integracji i globalizacji; Wychowanie do wyboru wartości w dobie globalizmu i integracji; Z pogranicza pedagogiki i innych nauk wobec problematyki wartości.

Artykuły: Praca współczesnego człowieka w kontekście aksjologicznym i edukacyjnym oraz w sytuacji wielokierunkowej globalizacji (Zygmunt Wiatrowski), Niektóre aspekty wartości pracy w percepcji osób pracujących i bezrobotnych (Bassam Aouil), Wpływ wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej na wartości młodych ludzi (Wojciech Gulin), Mali żebracy oraz ich cechy i właściwości najbardziej cenione (Teresa Sołtysiak), Hospicjum w świadomości społecznej (Irena Kropińska), Bezrobocie jako zjawisko dezorganizujące życie społeczne i rodzinne (Zygmunt Markocki), Małżeństwo — i co dalej…? (Urszula Kempińska), Wartościowanie gimnazjalistów w kontekście wyboru dalszej drogi edukacyjnej (Iwona Mandrzejewska-Smól), Aksjologiczne aspekty funkcjonowania nauczycieli w zawodzie — wybrane poglądy (Ryszard Parzęcki), Pedagogika humanistyczna szansą dla wychowania ku wartościom w dobie globalizmu i integracji (Andrzej Mielczarek), Słów kilka o roli wartości w wychowaniu (Tomasz Borowiak), Patriotyzm w procesie globalizacji (Edward Jeziorowski), „Fair play” jako współczesna wartość w procesie wychowania (Eugeniusz Suwiński), Edukacyjno-wychowawcze wartości oddziaływania telewizji (Beata Krajewska), Edukacyjne idee Alberta Einsteina w dobie integracji i globalizmu (Stanisław Butryn), Przemoc w Internecie — zagrożenie rzeczywiste czy wydumane? (Bronisław Siemieniecki), Sens diagnozy preferencji wartości w syndromie przestępstwa (Eugeniusz Bielicki), Świadomość i samoświadomość jako wartości konstytuujące człowieka — rozwój filozoficznej i psychologicznej refleksji o naturze świadomości (Iwona Górska), Wartość pracy dla celów resocjalizacyjnych wśród katalogu kar (Roman Bielicki).

  • Kategoria: Pedagogika
  • Wydawca: OSDW Azymut
  • Ograniczenie wiekowe: 0+

Przeczytaj książkę «Zeszyty Naukowe WSHE, t. XVIII, Nauki Pedagogiczne» online:

Zostaw komentarz:

Możesz być zainteresowany:

Pozostań w kontakcie

Bądź na bieżąco z nadchodzącymi książkami, subskrybuj nasz cotygodniowy biuletyn:

Sprzężenie zwrotne

Biblioteka

© 2020. Your Lib. All Rights Reserved.