Автор: Группа авторов

. Wspomnienia o zeszłym w roku 1816

Wspomnienia o zeszłym w roku 1816

Группа авторов

Полный вариант заголовка: «Wspomnienia o zeszłym w roku 1816. niewygasłéj pamięci Tomaszu z Krzetuszewa Wawrzeckim senatorze Woewodzie».

. Filozof Indyiski

Filozof Indyiski

Группа авторов

Полный вариант заголовка: «Filozof Indyiski: albo sposob uszczesliwienia zycia ludzkiego w spolecznosci zawarty w krotkiey liczbie nauk czystych obyczaiowych, zebranych у ulozonych przez iednego starozytnego Bramina; z Chinskego iezyka na...

. Pisma rozmaite wspolczesnych. T. 3

Pisma rozmaite wspolczesnych. T. 3

Группа авторов

Полный вариант заголовка: «Pisma rozmaite wspolczesnych : Tom 3 : wierszem i proza / edycya Tadeusza Mostowskiego».

. Sybilla

Sybilla

Группа авторов

Полный вариант заголовка: «Sybilla : Poema historyczne : we 4 piesniach : z wizerunkiem Swiatyni Sybilli.».

. Smok z Zamkowej Góry

Smok z Zamkowej Góry

Группа авторов

Smok w Poznaniu?! Czy odbudowa zamku królewskiego, na który przed wiekami klątwę rzuciła księżna Ludgarda, może być zagrożona?


Niesamowite, trzymające w napięciu, zabawne przygody Felka, młodego poznaniaka, który stawia czoło...

. Pies też człowiek?

Pies też człowiek?

Группа авторов

"Książka doskonale napisana: kompetentna, poszerzająca horyzonty, uświadamiająca, historycznie istotna, a do tego – miejscami – bardzo wzruszająca. Jest napisana ze znawstwem problemów i, co równie ważne, z wielką miłością do zwierząt - nie tą...

. Włochaty

Włochaty

Группа авторов

Książka o zespole Włochaty nie jest tylko jubileuszową laurką z okazji dwudziestolecia zespołu. Znalazły się tu teksty napisane specjalnie z myślą o tej publikacji, znalazła się tu pierwsza wyczerpująca historia zespołu, są też wywiady, pełna...

. Witold Gombrowicz, pisarz argentyński

Witold Gombrowicz, pisarz argentyński

Группа авторов

Niniejsza antologia jest zbiorem tekstów napisanych o Witoldzie Gombrowiczu w Argentynie i ujmujących jego dzieło oraz legendę życia w kontekście tamtejszej tradycji literackiej. W Części krytyków odnajdziemy m.in. studia na temat Gombrowicza...

. Społeczne konteksty edukacji medialnej

Społeczne konteksty edukacji medialnej

Группа авторов

• Człowiek w świecie wirtualnym
• Media widziane z perspektywy pedagogicznej
• Społeczne oddziaływanie mediów


Ze wstępu prof. Grażyny Penkowskiej: "Książka „Społeczne konteksty edukacji medialnej” zawiera wybrane teksty...

. Fenomen Facebooka

Fenomen Facebooka

Группа авторов

Facebook w edukacji
• Facebook na co dzień
• Facebook w badaniach


„Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego Facebook jest tak popularny w Polsce, ani pewności, że w dłuższej perspektywie czasowej tendencja ta się...

. Codzienność, performatywność, demokracja

Codzienność, performatywność, demokracja

Группа авторов

• Posthumanizm
• Gender studies
• Nienormatywność


„Tom ten jest osadzony w nurcie interdyscyplinarnych badań przecinających pola socjologii, pedagogiki, antropologii kulturowej i filozofii. Osią spinającą przedstawione analizy...

. Dydaktyka specjalna

Dydaktyka specjalna

Группа авторов

Oddajemy do rąk Czytelników podręczniki akademickie z zakresu dydaktyki specjalnej.
Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych to zbiór analiz i przegląd dydaktyk specjalistycznych, będąca praktycznym...

. Kompendium wiedzy o logistyce

Kompendium wiedzy o logistyce

Группа авторов

Fenomen rozwoju współczesnej logistyki, zwłaszcza logistyki globalnej, wynika między innymi z faktu, iż traktuje się ją jako epicentrum transformacji biznesu. Globalizujące się systemy gospodarcze, w trudnych warunkach XXI wieku, zwanego...

. Marketing usług turystycznych

Marketing usług turystycznych

Группа авторов

Podręcznik akademicki skierowany do studentów uczelni wyższych na kierunku Turystyka i rekreacja, na kierunkach ekonomicznych ze specjalnością turystyczną oraz znakomita lektura dla praktyków gospodarczych zajmujących się organizacją i...

. Migracje klientów a wartość przedsiębiorstwa

Migracje klientów a wartość przedsiębiorstwa

Группа авторов

Przemieszczanie się siły nabywczej i samych klientów może być spowodowane wieloma przyczynami, może mieć różne natężenie i przyjmować różne kierunki. Przekłada się to na wzrost lub spadek popytu na produkty i usługi konkretnych firm, jak...

. Rachunkowość finansowa i podatkowa

Rachunkowość finansowa i podatkowa

Группа авторов

Ujęcie rachunkowości finansowej i podatkowej w jednym podręczniku sprawia, że zawiera on kompendium wiedzy, w jaką powinien być zaopatrzony współczesny księgowy, poczynając od prawno-ekonomicznego otoczenia firmy, polityki rachunkowości, a...

. Public relations

Public relations

Группа авторов

Public relations – biała czy czarna magia zarządzania?
Podręcznik akademicki do przedmiotu public relations zawiera najnowszą wiedzę o funkcjach i roli społecznej pełnionej przez PR. Inicjuje nową w polskiej literaturze dyskusję o...

. Finanse

Finanse

Группа авторов

Nowe wydanie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem, kompleksowego podręcznika z dziedziny finansów. Uwzględniono w nim aktualną problematykę finansów podmiotów gospodarczych, budżetu państwa, instrumentów finansowych, prawa...

. Nowoczesne zarządzanie produkcją

Nowoczesne zarządzanie produkcją

Группа авторов

Podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów ekonomii i zarządzania oraz kierunków inżynierskich, w szczególności studiujących na specjalnościach związanych z zarządzaniem produkcją.


Grupa autorów pod przewodnictwem Kazimierza...

. Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw

Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw

Группа авторов

Publikacja jest efektem najnowszych badań z zakresu konkurencyjności przedsiębiorstw. Porusza szeroki zakres zagadnień od uwarunkowań międzynarodowych konkurencyjności przez konkurencyjność rożnych modeli biznesu po wpływ czynników...

. Liderki biznesu. Jak zwyciężać i zmieniać świat

Liderki biznesu. Jak zwyciężać i zmieniać świat

Группа авторов

Książka została napisana z inicjatywy Fundacji Liderek Biznesu. 13 historii napisanych na podstawie wywiadów z bohaterkami, polskimi bizneswoman. Poruszone są w niej kwestie: • partnerstwa w biznesie, • równowagi między życiem prywatnym a...

. Przedsiębiorczość nieproduktywna w świetle ekonomii instytucjonalnej

Przedsiębiorczość nieproduktywna w świetle ekonomii instytucjonalnej

Группа авторов

Autorzy przedstawiają ewolucję podejścia ekonomii instytucjonalnej do istoty przedsiębiorczości. Rozmaite odmiany ekonomii instytucjonalnej pozwalają na niestandardowe podejście do przedsiębiorczości, wskazując na jej nie tylko pozytywną rolę...

. Prosumpcja: pomiędzy podejściem apokaliptycznym a emancypującym

Prosumpcja: pomiędzy podejściem apokaliptycznym a emancypującym

Группа авторов

Jakkolwiek od tej chwili, gdy Alvin Toffler opisał w Trzeciej fali nadciągające procesy prosumpcji, minęły ponad cztery dekady, to jednak pojęcie to znalazło się stosunkowo niedawno w sercu debat nad kształtem kultury współczesnej. Oto bowiem...

. Ekonomia umiaru - realna perspektywa?

Ekonomia umiaru - realna perspektywa?

Группа авторов

Ekonomia umiaru – jako nowy paradygmat – jest promowana przez prof. Grzegorza W. Kołodko w jego licznych publikacjach. Książka ma stanowić próbę wyjaśnienia tego zjawiska i dać odpowiedzi na pytanie, czy ta koncepcja jest realna w...

. Mobbing w firmie

Mobbing w firmie

Группа авторов

Tematyka mobbingu jako jednego z wymiarów patologii organizacji spotyka się
z dużym zainteresowaniem teoretyków i praktyków. Dostosowanie polskiego prawa
pracy do standardów unijnych znacznie przyspieszyło zmiany w tym obszarze w naszym...

. Ekonomia przyszłości

Ekonomia przyszłości

Группа авторов

Grzegorz W. Kołodko od ponad 50 lat, od czasów Oskara Langego i Michała Kaleckiego, jest pierwszym polskim ekonomistą, który wnosi twórczy wkład do światowej nauki ekonomii nie tylko w postaci przyczynkarskich artykułów, lecz przede wszystkim...

. Badania marketingowe. Rozdział 6

Badania marketingowe. Rozdział 6

Группа авторов

ROZDZIAŁ 6 Z PUBLIKACJI PT "BADANIA MARKETINGOWE" REDAKCJA NAUKOWA KRYSTYNA MAZUREK ŁOPACIAŃSKA.  Książka została przygotowana na podstawie cieszącego się niesłabnącym od lat zainteresowaniem podręcznika pod redakcją Krystyny...

. Badania marketingowe. Rozdział 2

Badania marketingowe. Rozdział 2

Группа авторов

ROZDZIAŁ 2 Z PUBLIKACJI PT "BADANIA MARKETINGOWE" REDAKCJA NAUKOWA KRYSTYNA MAZUREK ŁOPACIAŃSKA. Książka została przygotowana na podstawie cieszącego się niesłabnącym od lat zainteresowaniem podręcznika pod redakcją Krystyny...

. Badania marketingowe. Rozdział 7

Badania marketingowe. Rozdział 7

Группа авторов

ROZDZIAŁ 7 Z PUBLIKACJI PT "BADANIA MARKETINGOWE" REDAKCJA NAUKOWA KRYSTYNA MAZUREK ŁOPACIAŃSKA. Książka została przygotowana na podstawie cieszącego się niesłabnącym od lat zainteresowaniem podręcznika pod redakcją Krystyny...

. Badania marketingowe. Rozdział 10

Badania marketingowe. Rozdział 10

Группа авторов

ROZDZIAŁ 10 Z PUBLIKACJI PT "BADANIA MARKETINGOWE" REDAKCJA NAUKOWA KRYSTYNA MAZUREK ŁOPACIAŃSKA. Książka została przygotowana na podstawie cieszącego się niesłabnącym od lat zainteresowaniem podręcznika pod redakcją Krystyny...

. Badania marketingowe. Rozdział 5

Badania marketingowe. Rozdział 5

Группа авторов

ROZDZIAŁ 5 Z PUBLIKACJI PT "BADANIA MARKETINGOWE" REDAKCJA NAUKOWA KRYSTYNA MAZUREK ŁOPACIAŃSKA. Książka została przygotowana na podstawie cieszącego się niesłabnącym od lat zainteresowaniem podręcznika pod redakcją Krystyny...

. Badania marketingowe. Rozdział 3

Badania marketingowe. Rozdział 3

Группа авторов

ROZDZIAŁ 3 Z PUBLIKACJI PT "BADANIA MARKETINGOWE" REDAKCJA NAUKOWA KRYSTYNA MAZUREK ŁOPACIAŃSKA. Książka została przygotowana na podstawie cieszącego się niesłabnącym od lat zainteresowaniem podręcznika pod redakcją Krystyny...

. Badania marketingowe. Rozdział 8

Badania marketingowe. Rozdział 8

Группа авторов

ROZDZIAŁ 8 Z PUBLIKACJI PT "BADANIA MARKETINGOWE" REDAKCJA NAUKOWA KRYSTYNA MAZUREK ŁOPACIAŃSKA. Książka została przygotowana na podstawie cieszącego się niesłabnącym od lat zainteresowaniem podręcznika pod redakcją Krystyny...

. Badania marketingowe. Rozdział 11

Badania marketingowe. Rozdział 11

Группа авторов

ROZDZIAŁ 11 Z PUBLIKACJI PT "BADANIA MARKETINGOWE" REDAKCJA NAUKOWA KRYSTYNA MAZUREK ŁOPACIAŃSKA. Książka została przygotowana na podstawie cieszącego się niesłabnącym od lat zainteresowaniem podręcznika pod redakcją Krystyny...

. Badania marketingowe. Rozdział 9

Badania marketingowe. Rozdział 9

Группа авторов

ROZDZIAŁ 9 Z PUBLIKACJI PT "BADANIA MARKETINGOWE" REDAKCJA NAUKOWA KRYSTYNA MAZUREK ŁOPACIAŃSKA. Książka została przygotowana na podstawie cieszącego się niesłabnącym od lat zainteresowaniem podręcznika pod redakcją Krystyny...

. Badania marketingowe. Rozdział 12

Badania marketingowe. Rozdział 12

Группа авторов

ROZDZIAŁ 12 Z PUBLIKACJI PT "BADANIA MARKETINGOWE" REDAKCJA NAUKOWA KRYSTYNA MAZUREK ŁOPACIAŃSKA. Książka została przygotowana na podstawie cieszącego się niesłabnącym od lat zainteresowaniem podręcznika pod redakcją Krystyny...

. Badania marketingowe. Rozdział 1

Badania marketingowe. Rozdział 1

Группа авторов

ROZDZIAŁ 1 Z PUBLIKACJI PT "BADANIA MARKETINGOWE" REDAKCJA NAUKOWA KRYSTYNA MAZUREK ŁOPACIAŃSKA. Książka została przygotowana na podstawie cieszącego się niesłabnącym od lat zainteresowaniem podręcznika pod redakcją Krystyny...

. Badania marketingowe. Rozdział 13

Badania marketingowe. Rozdział 13

Группа авторов

ROZDZIAŁ 13 Z PUBLIKACJI PT "BADANIA MARKETINGOWE" REDAKCJA NAUKOWA KRYSTYNA MAZUREK ŁOPACIAŃSKA. Książka została przygotowana na podstawie cieszącego się niesłabnącym od lat zainteresowaniem podręcznika pod redakcją Krystyny...

. Zachowania konsumentów

Zachowania konsumentów

Группа авторов

Pierwsza na rynku kompleksowa publikacja na temat wpływu procesów globalizacyjnych na zachowania konsumentów. Jest wynikiem współpracy naukowców i praktyków z wiodących polskich ośrodków naukowych: Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,...

. Rynki, instrumenty i instytucje finansowe

Rynki, instrumenty i instytucje finansowe

Группа авторов

Nowe wydanie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem podręcznika zawierającego kompletny wykład o rynku finansowym – jego mechanizmach, instrumentach, uczestnikach i ich wzajemnych relacjach.
Część pierwsza to syntetyczny obraz...

. Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej

Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej

Группа авторов

Podręcznik z zakresu ekonomii przeznaczony dla studentów kierunku Turystyka i rekreacja, a także kierunków pokrewnych. Jako pierwszy na rynku łączy w sobie treści, które w tradycyjnym systemie kształcenia przekazywane są w ramach dwóch...

. Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF

Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF

Группа авторов

Podręcznik stanowi nowatorskie podejście wprowadzające do rachunkowości. Uwzględnia podstawę prawną MSR/MSSF, podczas gdy podobnego typu opracowania są podporządkowane tylko regulacjom Ustawy o rachunkowości.
Publikacja omawia specyfikę...

. Finanse publiczne

Finanse publiczne

Группа авторов

Praca ta jest próbą oceny, w jakim stopniu Nowe Zarządzanie Gospodarcze w Unii Europejskiej pomogło zdyscyplinować finanse publiczne w państwach członkowskich.
Autorzy w publikacji wskazują słabe strony instytucjonalnych podstaw...

. Data Driven Decisions

Data Driven Decisions

Группа авторов

Ostatnia dekada wywróciła świat biznesu i marketingu do góry nogami. Technologie, kryzysy, zmiany w polityce i stylu życia sprawiły, że przed decydentami pojawiła się niespotykana wcześniej masa znaków zapytania. Skończyła się, dająca poczucie...

. Marketing w erze technologii cyfrowych

Marketing w erze technologii cyfrowych

Группа авторов

Publikacja stanowi spektrum trendów i rozwiązań związanych z technologiami cyfrowymi, które będą miały istotne znaczenie dla procesu ewolucji marketingu w najbliższych latach. To interdyscyplinarna publikacja wieloautorska, prezentująca...

. Controlling finansowy w przedsiębiorstwie

Controlling finansowy w przedsiębiorstwie

Группа авторов

Wiedza związana z controllingiem finansowym jest rozproszona. Niezbędne do jej opanowania elementy znajdują się w podręcznikach i książkach dotyczących: controllingu, finansów przedsiębiorstw, planowania finansowego, rachunkowości zarządczej,...

. E-marketing. Strategia, planowanie, praktyka

E-marketing. Strategia, planowanie, praktyka

Группа авторов

Marketing
Cyfryzacja przyspiesza i nie ma od tego odwrotu. W takim świecie żyjemy i robimy biznes. I w takim świecie firmy kwitną albo umierają w zależności od tego, czy już stosują e-marketing czy nadal tylko jego tradycyjną postać. Jak...

. Ekonomia i polityka

Ekonomia i polityka

Группа авторов

Grzegorz W. Kołodko odegrał ważną rolę w przekształcaniu polskiej gospodarki. Dobrze zna świat i ma wiele oryginalnych spostrzeżeń na temat jego problemów i trendów zmian.
Robert A. Mundell, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie...

. Hydrologia Polski

Hydrologia Polski

Группа авторов

„Hydrologia Polski”, to pierwszy od ponad 60 lat podręcznik akademicki, całościowo prezentujący wiedzę na temat zasobów i stosunków wodnych Polski. Zawiera bowiem treści dotyczące zarówno wód podziemnych, jak i powierzchniowych wraz z opisem...

. Dola aniołów

Dola aniołów

Группа авторов

Rodzina Bradfordów należy do śmietanki społecznej, a produkowany przez nich bourbon stanowi produkt z najwyższej półki. Nad ich ogromną posiadłością i nad skomplikowanym życiem jej mieszkańców czuwa dyskretnie personel, który siłą rzeczy...

. Immunologia

Immunologia

Группа авторов

Nowe, siódme wydanie podręcznika przedstawia aktualne osiągnięcia w zakresie wiedzy o układzie. W podręczniku omówione są nie tylko zagadnienia ogólne, dotyczące podstawowych mechanizmów funkcjonowania układu odpornościowego, ale również...

. Mikrobiologiczne zanieczyszczenia żywności

Mikrobiologiczne zanieczyszczenia żywności

Группа авторов

Żywność jest źródłem składników odżywczych dla człowieka, ale też idealnym środowiskiem rozwoju wielu mikroorganizmów. Dlatego higiena wytwarzania żywności to jeden z najważniejszych elementów produkcji spożywczej.
Publikacja omawia...

. Rolnictwo precyzyjne

Rolnictwo precyzyjne

Группа авторов

Rolnictwo precyzyjne to system rolnictwa w którym poszczególne obszary – „strefy produkcyjne” – pola uprawnego traktowane są z różnym nakładem środków produkcji: dawki nawozów i środków ochrony roślin, wielkość dawki polewowej przy...

. Zalew Wiślany

Zalew Wiślany

Группа авторов

Publikacja stanowi wszechstronne kompendium wiedzy o ekosystemie Zelewu Wiślanego. Obejmuje zagadnienia od genezy powstania tego zbiornika, poprzez jego właściwości klimatyczno-meteorologiczne, fizyczne, chemiczne oraz organizmy w nim żyjące....

. Mikrobiologia

Mikrobiologia

Группа авторов

Książka jest jedynym podstawowym podręcznikiem do mikrobiologii na polskim rynku. W rozdziałach opisujących budowę, metabolizm i genetykę prokariotów (II-VI) omówiono zarówno cechy wspólne dla obu tych grup mikroorganizmów, jak i fundamentalne...

. Autobiografie (Po)graniczne

Autobiografie (Po)graniczne

Группа авторов

Autobiografizm jest zjawiskiem pogranicznym, oscylującym między sztuką a życiem, wzniosłością a trywialnością. Choć od kilku dekad podlega systematycznym badaniom oraz cieszy się zainteresowaniem czytelników, twórców i mediów, nie traci...

. Świat nanocząstek

Świat nanocząstek

Группа авторов

Nanocząstki występowały w przyrodzie od zawsze, jednak dopiero niedawno poznano wielkie możliwości ich zastosowania w wielu dziedzinach techniki. Stało się to za przyczyną ogromnego zainteresowania nanocząstkami, zarówno w środowisku naukowym,...

. Spektroskopia oscylacyjna

Spektroskopia oscylacyjna

Группа авторов

Monografia zawiera opis technik spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni (FTIR) i spektroskopii rozproszenia ramanowskiego stanowiących dopełnienie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu spektroskopii molekularnej i chemii fizycznej....

. Nanotechnologia w praktyce. Rozdział 7

Nanotechnologia w praktyce. Rozdział 7

Группа авторов

ROZDZIAŁ 7 Z PUBLIKACJI PT. "NANOTECHNOLOGIA W PRAKTYCE", REDAKCJA KAMILA ŻELECHOWSKA Jest to pierwsza tego typu pozycja na rynku polskim. Dostarcza praktycznej wiedzy dotyczącej przeprowadzania doświadczeń laboratoryjnych z obszaru...

. Nanotechnologia w praktyce. Rozdział 9

Nanotechnologia w praktyce. Rozdział 9

Группа авторов

ROZDZIAŁ 9 Z PUBLIKACJI PT. "NANOTECHNOLOGIA W PRAKTYCE", REDAKCJA KAMILA ŻELECHOWSKA. Jest to pierwsza tego typu pozycja na rynku polskim. Dostarcza praktycznej wiedzy dotyczącej przeprowadzania doświadczeń laboratoryjnych z obszaru...

. Nanotechnologia w praktyce. Rozdział 4

Nanotechnologia w praktyce. Rozdział 4

Группа авторов

ROZDZIAŁ 4 Z PUBLIKACJI PT. "NANOTECHNOLOGIA W PRAKTYCE", REDAKCJA KAMILA ŻELECHOWSKA. Jest to pierwsza tego typu pozycja na rynku polskim. Dostarcza praktycznej wiedzy dotyczącej przeprowadzania doświadczeń laboratoryjnych z obszaru...

. Nanotechnologia w praktyce. Rozdział 3

Nanotechnologia w praktyce. Rozdział 3

Группа авторов

ROZDZIAŁ 3 Z PUBLIKACJI PT. "NANOTECHNOLOGIA W PRAKTYCE", REDAKCJA KAMILA ŻELECHOWSKA. Jest to pierwsza tego typu pozycja na rynku polskim. Dostarcza praktycznej wiedzy dotyczącej przeprowadzania doświadczeń laboratoryjnych z obszaru...

. Nanotechnologia w praktyce. Rozdział 2

Nanotechnologia w praktyce. Rozdział 2

Группа авторов

ROZDZIAŁ 2 Z PUBLIKACJI PT. "NANOTECHNOLOGIA W PRAKTYCE", REDAKCJA KAMILA ŻELECHOWSKA. Jest to pierwsza tego typu pozycja na rynku polskim. Dostarcza praktycznej wiedzy dotyczącej przeprowadzania doświadczeń laboratoryjnych z obszaru...

. Nanotechnologia w praktyce. Rozdział 5

Nanotechnologia w praktyce. Rozdział 5

Группа авторов

ROZDZIAŁ 5 Z PUBLIKACJI PT. "NANOTECHNOLOGIA W PRAKTYCE", REDAKCJA KAMILA ŻELECHOWSKA. Jest to pierwsza tego typu pozycja na rynku polskim. Dostarcza praktycznej wiedzy dotyczącej przeprowadzania doświadczeń laboratoryjnych z obszaru...

. Nanotechnologia w praktyce. Rozdział 1

Nanotechnologia w praktyce. Rozdział 1

Группа авторов

ROZDZIAŁ 1 Z PUBLIKACJI PT. "NANOTECHNOLOGIA W PRAKTYCE", REDAKCJA KAMILA ŻELECHOWSKA. Jest to pierwsza tego typu pozycja na rynku polskim. Dostarcza praktycznej wiedzy dotyczącej przeprowadzania doświadczeń laboratoryjnych z obszaru...

. Nanotechnologia w praktyce. Rozdział 12

Nanotechnologia w praktyce. Rozdział 12

Группа авторов

ROZDZIAŁ 12 Z PUBLIKACJI PT. "NANOTECHNOLOGIA W PRAKTYCE", REDAKCJA KAMILA ŻELECHOWSKA. Jest to pierwsza tego typu pozycja na rynku polskim. Dostarcza praktycznej wiedzy dotyczącej przeprowadzania doświadczeń laboratoryjnych z obszaru...

. Nanotechnologia w praktyce. Rozdział 10

Nanotechnologia w praktyce. Rozdział 10

Группа авторов

ROZDZIAŁ 10 Z PUBLIKACJI PT. "NANOTECHNOLOGIA W PRAKTYCE", REDAKCJA KAMILA ŻELECHOWSKA. Jest to pierwsza tego typu pozycja na rynku polskim. Dostarcza praktycznej wiedzy dotyczącej przeprowadzania doświadczeń laboratoryjnych z obszaru...

. Nanotechnologia w praktyce. Rozdział 6

Nanotechnologia w praktyce. Rozdział 6

Группа авторов

ROZDZIAŁ 6 Z PUBLIKACJI PT. "NANOTECHNOLOGIA W PRAKTYCE", REDAKCJA KAMILA ŻELECHOWSKA. Jest to pierwsza tego typu pozycja na rynku polskim. Dostarcza praktycznej wiedzy dotyczącej przeprowadzania doświadczeń laboratoryjnych z obszaru...

. Nanotechnologia w praktyce. Rozdział 11

Nanotechnologia w praktyce. Rozdział 11

Группа авторов

ROZDZIAŁ 11 Z PUBLIKACJI PT. "NANOTECHNOLOGIA W PRAKTYCE", REDAKCJA KAMILA ŻELECHOWSKA. Jest to pierwsza tego typu pozycja na rynku polskim. Dostarcza praktycznej wiedzy dotyczącej przeprowadzania doświadczeń laboratoryjnych z obszaru...

. Nanotechnologia w praktyce. Rozdział 8

Nanotechnologia w praktyce. Rozdział 8

Группа авторов

ROZDZIAŁ 8 Z PUBLIKACJI PT. "NANOTECHNOLOGIA W PRAKTYCE", REDAKCJA KAMILA ŻELECHOWSKA Jest to pierwsza tego typu pozycja na rynku polskim. Dostarcza praktycznej wiedzy dotyczącej przeprowadzania doświadczeń laboratoryjnych z obszaru...

. Chemia żywności Tom 2

Chemia żywności Tom 2

Группа авторов

Chemia żywności jest nauką o składzie surowców i produktów żywnościowych, dodatków i zanieczyszczeń żywności, a także o biochemicznych i chemicznych reakcjach zachodzących w surowcach oraz produktach żywnościowych w czasie przechowywania i...

. Chemia żywności Tom 1

Chemia żywności Tom 1

Группа авторов

Chemia żywności jest nauką o składzie surowców i produktów żywnościowych, dodatków i zanieczyszczeń żywności, a także o biochemicznych i chemicznych reakcjach zachodzących w surowcach oraz produktach żywnościowych w czasie przechowywania i...

. Homeopatia. Śmierć w granulkach

Homeopatia. Śmierć w granulkach

Группа авторов

„Po zażyciu (…) homeopatyku nagle doświadczyłem olbrzymiego zaburzenia świadomości.  Coś złego zaczęło się ze mną dziać. Od wewnątrz zalewała mnie ciemność. (…) Doświadczałem czegoś, co – moim zdaniem – można nazwać odrywaniem się duszy od...

. Afryka i (post)kolonializm

Afryka i (post)kolonializm

Группа авторов

Publikacja dotyczy historii sztuki Afryki prezentowanej z perspektywy badań (post)kolonialnych. Stanowi ona efekt dyskusji środowiska afrykanistycznego z udziałem gości zagranicznych, którzy wskazują na wciąż żywe postrzeganie kultury i sztuki...

. Sztuka Afryki

Sztuka Afryki

Группа авторов

Publikacja porusza ważne kwestie dotyczące historii sztuki Afryki prezentowanej z perspektywy tradycji i nowoczesności. Autorzy podjęli próbę diagnozy najważniejszych zagadnień powstających na styku tych dwóch perspektyw. a także poruszyli...

. Strategie choreograficzne

Strategie choreograficzne

Группа авторов

Współcześnie znaczenia i funkcje choreografii niezwykle się rozszerzają i to nie tylko w ramach praktyki artystycznej, lecz także tej wychodzącej poza taniec (choreographing space, choreographing problems czy choreographing empathy)....

. Wirusologia

Wirusologia

Группа авторов

Książka przedstawia naturę wirusów i ich cykl replikacyjny. Omawia wirusy atakujące bakterie, zwierzęta oraz rośliny, patogeniczność wirusów oraz sposoby i możliwości zwalczania zakażeń wirusowych jak również ochrony organizmów przed...

. Królowie bourbona

Królowie bourbona

Группа авторов

Bradfordowie od wielu pokoleń uchodzą za królów bourbona. Dzięki ogromnemu majątkowi od lat cieszą się prestiżem i prowadzą uprzywilejowany styl życia w rozległej posiadłości Easterly, gdzie panuje staranny podział klasowy. Na piętrze...

. Slawistyka 12/2012. Słowiańszczyzna wczoraj i dziś

Slawistyka 12/2012. Słowiańszczyzna wczoraj i dziś

Группа авторов

Niniejszy tom Slawistyki nosi tytuł Słowiańszczyzna wczoraj i dziś. Z jednej strony mamy więc okazję do rozważań paleoslawistycznych, a z drugiej – tych, które dotyczą współczesności, spraw dzisiejszych w życiu i kulturze...

. Kreatywność językowa w literaturze i mediach

Kreatywność językowa w literaturze i mediach

Группа авторов

Niniejszy tom jest kontynuacją rozważań podjętych w poprzednich książkach z cyklu poświęconego oryginalności słownej, takich jak: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) i Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej oraz Kreatywność...

. Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej

Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej

Группа авторов

Publikacja jest kontynuacją rozważań podjętych w dwóch poprzednich książkach z cyklu poświęconego oryginalności słownej: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) i Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej. W przygotowaniu znajduje się...

. Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI wieku

Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI wieku

Группа авторов

Wygłoszone 31 grudnia 1999 r. orędzie Borysa Jelcyna i przekazanie władzy Władimirowi Putinowi jest symbolicznym początkiem procesu odbudowy pozycji Rosji jako mocarstwa. Putin rozpoczął modernizację i centralizację państwa, bazując na...

. Bo wolność krzyżami się mierzy

Bo wolność krzyżami się mierzy

Группа авторов

Publikacja przedstawia dzieje wojsk polskich w czasie II wojny światowej. Zespół autorów – historyków wojskowości pracujących pod kierunkiem profesora Zygmunta Matuszaka – opisuje najbardziej zacięte walki stoczone przez żołnierzy z orzełkami...

. Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego

Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego

Группа авторов

Książka zawiera ponad 20 wspomnień z powstania wielkopolskiego, w większości niepublikowanych, których autorzy reprezentują różne środowiska i grupy wiekowe. Są więc relacje prostych żołnierzy dezerterujących z wojska pruskiego, by formować...

. Miasto w mojej pamięci

Miasto w mojej pamięci

Группа авторов

Książka utrwala portret przedwojennej i wojennej Łodzi, wyłaniający się ze wspomnień wysiedlonych z miasta Niemców. Zawiera spisane po II wojnie światowej opowiadania, epizody, tworzące i odtwarzające subiektywną historię tego...

. Zagłada Żydów. Studia i Materiały nr 11 R. 2015

Zagłada Żydów. Studia i Materiały nr 11 R. 2015

Группа авторов

We wstępie redakcja zwraca uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z coraz śmielej artykułowanych zapowiedzi radykalnych działań w obszarze tzw. polityki historycznej, a zwłaszcza zagrożenia dla prowadzenia badań naukowych oraz groźbę...

. Bizancjum i Arabowie

Bizancjum i Arabowie

Группа авторов

Nowatorskie opracowanie w skali literatury światowej  pierwszego styku  kultury arabskiej i europejskiej (bizantyńskiej) VI-VIII w. Aspekty polityczne, kulturowe, społeczne, gospodarcze, religijne i militarne podboju. Praca napisana na...

. Zagłada Żydów. Studia i Materiały nr 12 R. 2016

Zagłada Żydów. Studia i Materiały nr 12 R. 2016

Группа авторов

12. numer rocznika naukowego „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” wydawany przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN.


Wspólnym mianownikiem wielu publikwanych artykułów jest kontekst europejski. Zamieszczone teksty dotyczą...

. Poznański Czerwiec 1956

Poznański Czerwiec 1956

Группа авторов

Legendarna książka poświęcona poznańskim wydarzeniom 1956 r., która po raz pierwszy ukazała się 1981 r. pod redakcją Jarosława Maciejewskiego i Zofii Trojanowiczowej. Najnowsze, zrealizowane po 35 latach wydanie, opublikowane zostanie w serii...

. Historia w przestrzeni publicznej

Historia w przestrzeni publicznej

Группа авторов

Historia w przestrzeni publicznej pod naukową redakcją dr hab. Joanny Wojdon z Uniwersytetu Wrocławskiego to pionierska w Polsce zbiorowa synteza tematyki public history. Stworzona została przez przedstawicieli różnych ośrodków akademickich...

. Bliska historia. O badaniach historii lokalnej i regionalnej

Bliska historia. O badaniach historii lokalnej i regionalnej

Группа авторов

„Bliska historia” pod redakcją naukową prof. Przemysława Wiszewskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego to zbiorowa praca na temat metod, stanu i perspektyw badań oraz popularyzacji historii lokalnej i regionalnej.
Schyłek ubiegłego wieku...

. Kronika halicko-wołyńska

Kronika halicko-wołyńska

Группа авторов

Kronika halicko-wołyńska jest jednym z najważniejszych pomników średniowiecznej ruskiej historiografii. Kronika opowiada o losach potomków Romana Mścisławowicza (zm. 1205 r.). Czytelnik znajdzie tutaj unikatowe informacje dotyczące nie tylko...

. Polska, Ruś i Węgry: X-XIV wiek

Polska, Ruś i Węgry: X-XIV wiek

Группа авторов

Praca koncentruje się na wzajemnych relacjach polsko-rusko-węgierskich od X do XIV wieku. Ma za zadanie przybliżyć po trosze zakres zderzania się i przenikania tych cywilizacji, choć oczywiście nie powstała z zamiarem całościowego opracowania...

. Słownik fizjoterapii. Mianownictwo polsko-angielskie i angielsko-polskie z definicjami

Słownik fizjoterapii. Mianownictwo polsko-angielskie i angielsko-polskie z definicjami

Группа авторов

Patronat merytoryczny Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN
Publikacja (...) wpisuje się w zakres aktualnych potrzeb wielu środowisk uczestniczących w realizacji kompleksowej rehabilitacji w Polsce (...)....

. Kompendium wiedzy o turystyce

Kompendium wiedzy o turystyce

Группа авторов

Turystyka to fenomen ostatnich dziesięcioleci. Stała się jednym z najbardziej dochodowych biznesów na świecie i cechą charakterystyczną społeczeństw państw wysokorozwiniętych. Turystyka jest dziedziną interdyscyplinarną. Stała się kołem...

. Sagi islandzkie

Sagi islandzkie

Группа авторов

Pierwszy polski przewodnik po świecie fascynującej i wyjątkowej literatury, jaką są sagi islandzkie. Autorzy w przystępny i interesujący sposób przedstawili poszczególne odmiany spisywanych na średniowiecznej Północy opowieści, których...

. Kultura afektu

Kultura afektu

Группа авторов

Zainicjowany w latach 90. poprzedniego wieku zwrot afektywny oddziałuje także na polską humanistykę, przede wszystkim dzięki wysiłkowi kulturoznawców i literaturoznawców. Oczywiście można dyskutować na temat sensowności wyróżniania silniej czy...

. Pamięć i afekty

Pamięć i afekty

Группа авторов

Rozpoznania zawarte w tomie podpowiadają, iż nowa humanistyka, którą można nazwać nową filozofią doświadczenia, afirmuje obecność nieuchronnej nieciągłości w naszym myśleniu, uwalnia od prymatu „rzeczy pierwszych” i od zagadki finalnego...

. Teoria - literatura - życie

Teoria - literatura - życie

Группа авторов

Tytuł "Teoria – literatura – życie" konotuje dostatecznie pojemne znaczenia, by mogły w nim zmieścić się główne wątki i dylematy zarówno wcześniejszych, jak i najnowszych orientacji badawczych, od hermeneutyki po biopoetykę. Szerokie spektrum...

. Ciała zdruzgotane, ciała oporne

Ciała zdruzgotane, ciała oporne

Группа авторов

Ciała zdruzgotane, ciała oporne są pracą o kapitalnym znaczeniu dla współczesnych badań humanistycznych w Polsce, pracą jednoznacznie wpisującą się w „zwrot afektywny”, który dokonał się w humanistyce światowej już jakiś czas temu, ale też...

. Historie afektywne i polityki pamięci

Historie afektywne i polityki pamięci

Группа авторов

Tom Afektywne historie sytuuje afekt jako pojęcie kluczowe, skupiające różne perspektywy, które przełamują racjonalne formy poznawania rzeczywistości. Autorzy odsłaniają mnogie oblicza teraźniejszości postrzeganej przez pryzmat afektywnego...

. Śmieć w kulturze

Śmieć w kulturze

Группа авторов

Książka Śmieć w kulturze to interdyscyplinarna refleksja nad problemem „śmieci”. Pojęcie to autorzy tekstów wchodzących w skład tego tomu traktują zarówno wąsko, dosłownie, jak i szeroko, metaforycznie. W ujęciu wąskim interesuje ich analiza...

. Kicz w języku i komunikacji

Kicz w języku i komunikacji

Группа авторов

Kicz to zjawisko trudne do zdefiniowania, nieostre i przede wszystkim – monosubiektywne. Jest więc czysto intuicyjną normą estetyczną (efektem estetyzacji) czy szerzej − aksjologiczną. Jeszcze w XIX w. pojęcie to dotyczyło malarstwa, obecnie...

. Ślady, zerwania, powroty...

Ślady, zerwania, powroty...

Группа авторов

Refleksja metafizyczna stanowi niewątpliwie jedno z najważniejszych pól problemowych sztuki w ogóle, a literatury w szczególności. Jej naukowy opis wydaje się dlatego niezbędny i dobrze się stało, że powstała kolejna – ciekawa i ważna –...

. Liryka Młodej Polski

Liryka Młodej Polski

Группа авторов

Publikacja zawiera analizy i interpretacje dwunastu wierszy młodopolskich, dokonane przez cenionych badaczy literatury przełomu XIX i XX wieku. Każdy szkic poświęcony jest utworowi innego autora, dzięki czemu książka prezentuje szerokie...

. Mojry Początek-trwanie-koniec

Mojry Początek-trwanie-koniec

Группа авторов

Mojry. Początek-trwanie-koniec to kolejny tom przywołujący antyczne postaci jako swego rodzaju hasła wywoławcze rozważań humanistów różnych specjalności na ważne tematy powiązane z ideami przez te postaci symbolizowanymi i obecne przez wieki....

. Szkoła w dobie Internetu

Szkoła w dobie Internetu

Группа авторов

Obserwowany w ciągu ostatnich lat rozwój mediów spowodował ich zwiększającą się obecność w różnych dziedzinach życia. W książce skoncentrowano się przede wszystkim na współczesnej młodzieży, mediach i edukacji z punktu widzenia socjologii,...

. Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa

Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa

Группа авторов

Celem opracowania było doprowadzenie do swoistego spotkania różnych punktów widzenia, z których można rozpatrywać problemy bezpieczeństwa teleinformatycznego. Polityk, decydując o przyjęciu strategii zapewnienia bezpieczeństwa narodowego w...

. Współczesne systemy polityczne

Współczesne systemy polityczne

Группа авторов

Nowe uzupełnione wydanie cieszącego się dużą popularnością podręcznika prezentującego współczesne systemy polityczne. Głównym celem książki jest przedstawienie zasad, instytucji ustrojowych i mechanizmów funkcjonowania współczesnych państw...

. Solidarność i kryzys zaufania

Solidarność i kryzys zaufania

Группа авторов

Niniejszy zbiór esejów stanowi efekt międzynarodowego spotkania filozofów i teoretyków społecznych, którzy poszukiwali odpowiedzi na pytanie o to, jak idea solidarności, podjęta dziś przez myśl społeczną i polityczną, może ukazać nowe...

. Krzysztof Skubiszewski i dyplomacja czasów przełomu

Krzysztof Skubiszewski i dyplomacja czasów przełomu

Группа авторов

Książka oparta na wspomnieniach dyplomatów, pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych z lat 1989–1993, kiedy współpracowali z ministrem Krzysztofem Skubiszewskim. Autorami wspomnień są m.in.: Piotr Skubiszewski (brat ministra), Andrzej...

. Austria w polskim dyskursie publicznym po 1945 roku / Österreich im polnischen öffentlichen Diskurs nach 1945

Austria w polskim dyskursie publicznym po 1945 roku / Österreich im polnischen öffentlichen Diskurs nach 1945

Группа авторов

„Austria jako temat obecny w polskim dyskursie publicznym posiada dwa zasadnicze wątki przewodnie: przeszłość i kulturę. Do wspólnych doświadczeń, relacji, mitów, dokonań, stosunków gospodarczych dziedziczonych i panujących odwołują się...

. Polska w Unii Europejskiej. 10 lat doświadczeń

Polska w Unii Europejskiej. 10 lat doświadczeń

Группа авторов

Zaprezentowane w książce treści potwierdzają tezę, że członkostwo Polski w UE przyczyniło się do zmian struktury polskiej gospodarki, wzrostu znaczenia politycznego oraz postępu cywilizacyjnego naszego kraju. Można oczywiście zadać pytanie,...

. Polityka społeczna

Polityka społeczna

Группа авторов

Nowe, rozszerzone i uaktualnione wydanie klasycznego podręcznika akademickiego z zakresu polityki społecznej.
Książka, którą przedstawiamy czytelnikom, jest zaktualizowaną wersją pracy zbiorowej pracowników Instytutu Polityki Społecznej...

. Ściąga dla bibliotekarzy

Ściąga dla bibliotekarzy

Группа авторов

Tej ściągi nie musisz ukrywać w rękawie. Połóż na biurku i korzystaj w codziennej pracy z blisko 300 przydatnych adresów internetowych.


W informatorze znajdziesz linki oraz syntetyczne opisy poszczególnych stron i być może odkryjesz...

. Jesień życia? Wiosna możliwości!

Jesień życia? Wiosna możliwości!

Группа авторов

Jesień życia otwiera przed nami możliwości, jakich wiosna życia zaoferować nam nie mogła.
Jolanta Kwaśniewska


Taki przewodnik jest bardzo potrzebny, bo nasze społeczeństwo bardzo się starzeje i cała rzesza ludzi po...

. New Addictions od dopalaczy do portali społecznościowych

New Addictions od dopalaczy do portali społecznościowych

Группа авторов

Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu hasło „uzależnienie” kojarzyło się najczęściej z chorobą alkoholową lub narkomanią. Dziś problem uzależnień zatacza coraz szersze kręgi; zmienia się nie tylko jego zakres, ale i skala. Epidemiolog...

. Architektura Urbanistyka Nauka

Architektura Urbanistyka Nauka

Группа авторов

Niniejsze opracowanie jest wspólnym dziełem autorów, będących członkami Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN. Jest swoistym podręcznikiem pisania tekstów naukowych. Ma przygotować studenta do stworzenia eseju, stanowiącego główną część...

. Czas seriali

Czas seriali

Группа авторов

"Książka ta ma charakter naukowy, pozbawiona jest jednak akademickiego spięcia. To, na czym nam zależało, ujawnia się w lekkości, eseistyczności artykułów zamieszczonych w niniejszej publikacji. Autorkami/autorami tekstów są studenci i...

. Kino afroamerykańskie

Kino afroamerykańskie

Группа авторов

„Kino afroamerykańskie to oryginalny zbiór tekstów o charakterze filmoznawczym i kulturoznawczym. Tematem poszczególnych analiz są filmy afroamerykańskich twórców (i jednego białego reżysera), ale zaproponowane ujęcia nie ograniczają się...

. Nauka o informacji w okresie zmian

Nauka o informacji w okresie zmian

Группа авторов

Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii informacyjnych i ich upowszechnienie na wielką skalę implikują ciągłe i szybko następujące zmiany zarówno w polu badawczym nauk o informacji, jak i w praktyce działalności informacyjnej,...

. Nauka o informacji w okresie zmian

Nauka o informacji w okresie zmian

Группа авторов

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi informatologów. Dotychczas nowoczesna, oparta na nowych technologiach, działalność informacyjna w nauce w znacznie większym stopniu dostosowywana była do potrzeb...

. ABC reumatologii

ABC reumatologii

Группа авторов

Jest to syntetyczne kompendium poświęcone najistotniejszym, aktualnym problemom z zakresu chorób reumatycznych. Układ książki jest następujący: model opieki nad chorymi na choroby reumatyczne w UE, ból jako objaw dominujący w chorobach układu...

. Fizjoterapia w geriatrii

Fizjoterapia w geriatrii

Группа авторов

Podręcznik poświęcony jest zagadnieniom priorytetowym w geriatrii - działaniom zmniejszającym wpływ procesu starzenia się na organizm oraz działaniom ograniczającym niesprawność wynikającą z procesów chorobowych.  Jego autorzy są wykładowcami...

. Anestezja geriatryczna

Anestezja geriatryczna

Группа авторов

Jest to pierwsza w Polsce publikacja przedstawiająca specyficzne problemy znieczuleń i opieki okołooperacyjnej ludzi w wieku podeszłym. Publikacja została przygotowana przez interdyscyplinarny zespół geriatrów, specjalistów nauk podstawowych i...

. Alternatywne metody opieki okołoporodowej

Alternatywne metody opieki okołoporodowej

Группа авторов

W tym tomie Biblioteka Położnej omówiono m. in. nowe techniki porodowe (poród w pozycjach wertykalnych, poród w wodzie i in.), alternatywne miejsce porodu (np. w domu), szkołę rodzenia, psychoprofilaktykę porodową, metody łagodzenia bólu...

. Fizjoterapia w pediatrii

Fizjoterapia w pediatrii

Группа авторов

W podręczniku w kompleksowy sposób zostały przedstawione informacje z zakresu fizjoterapii pediatrycznej. Jest to pierwsza tego typu publikacja napisana przez polskich autorów. Najważniejsze schorzenia wieku dziecięcego i młodzieńczego...

. Fizjoterapia w onkologii

Fizjoterapia w onkologii

Группа авторов

Stosowanie fizjoterapii w onkologii jest przedmiotem licznych dyskusji i badań naukowych. Dawniej powszechne było przekonanie, że u pacjentów chorych na nowotwory należy unikać ćwiczeń ruchowych oraz zabiegów fizykoterapeutycznych. Obecnie...

. Fizjoterapia w reumatologii

Fizjoterapia w reumatologii

Группа авторов

Postępowanie usprawniające w chorobach reumatycznych stanowi wyzwanie, będące wynikiem specyfiki tych chorób: przewlekłego bólu, postępującego procesu, osłabienia i zmian destrukcyjnych więzadeł, mięśni, kości oraz chrząstki stawowej....

. Guzy śródpiersia. Diagnostyka i leczenie

Guzy śródpiersia. Diagnostyka i leczenie

Группа авторов

Publikacja jest pierwszą polską monografią, w której kompleksowo omówiono problematykę zmian chorobowych umiejscowionych w śródpiersiu określanych mianem guzów śródpiersia. Autorzy - specjaliści w tej dziedzinie - przygotowali opracowanie...

. Pielęgniarstwo internistyczne

Pielęgniarstwo internistyczne

Группа авторов

II uaktualnione wydanie publikacji, która zyskała uznanie wielu Czytelników. Ogromnym atutem książki jest sposób prezentowania wiedzy – zwięzła forma, syntetyczne omówienie postępowania pielęgniarskiego w poszczególnych jednostkach chorobowych...

. Pielęgniarstwo nefrologiczne

Pielęgniarstwo nefrologiczne

Группа авторов

Pierwsza na rynku wydawniczym publikacja z pielęgniarstwa nefrologicznego skierowana do profesjonalistów pracujących w zawodzie oraz do studentów pielęgniarstwa. Wiedza zawarta w niniejszej książce została zaktualizowana i poszerzona o...

. Badanie fizykalne w pielęgniarstwie. Podręcznik dla studiów medycznych

Badanie fizykalne w pielęgniarstwie. Podręcznik dla studiów medycznych

Группа авторов

W książce przedstawiono  zagadnienia dotyczące badania podmiotowego i przedmiotowego z uwzględnieniem odrębności fizjologicznych związanych z wiekiem podopiecznego.


Dla łatwiejszego przyswojenia wiedzy poszczególne techniki badań...

. Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem i jego rodziną. Praktyka lekarza rodzinnego

Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem i jego rodziną. Praktyka lekarza rodzinnego

Группа авторов

Celem książki jest przedstawienie praktycznych informacji, które ułatwią lekarzowi rodzinnemu nawiązanie i utrzymanie kontaktu z pacjentem oraz poznanie jego oczekiwań i obaw związanych z chorobą, a studentom medycyny wskażą, na czym polega...

. Trudne diagnozy psychiatryczne. Analiza przypadków

Trudne diagnozy psychiatryczne. Analiza przypadków

Группа авторов

Choroba Alzheimera czy otępienie czołowo-skroniowe? To jeden z wielu przypadków opisanych w książce, gdzie postawienie właściwej diagnozy było trudne.


Publikacja jest źródłem praktycznej wiedzy z zakresu diagnozowania i różnicowania...

. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

Группа авторов

Jest to nowoczesny podręcznik uwzględniający najnowsze osiągnięcia w dziedzinie geriatrii oraz współczesne rozwiązania w opiece geriatrycznej.
Publikacja została podzielona na trzy części. Część I zawiera charakterystykę procesu starzenia,...

. Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

Группа авторов

Zdrowie Publiczne jest dziedziną interdyscyplinarną skupiającą zagadnienia zarówno z zakresu medycyny, ekonomii, prawa, zarządzania, jak i socjologii oraz psychologii.


W podręczniku omówiono zagadnienia z różnych obszarów zdrowia...

. Neurologia. Kompendium

Neurologia. Kompendium

Группа авторов

Oddajemy do rąk Czytelników kompendium przygotowane na podstawie dwutomowej „Neurologii. Podręcznika dla studentów medycyny”.
Publikacja zawiera zarówno najważniejsze informacje dotyczące badania neurologicznego, nozologii neurologicznej,...

. Zapalne choroby reumatyczne w wieku rozwojowym

Zapalne choroby reumatyczne w wieku rozwojowym

Группа авторов

Tematem publikacji są choroby reumatyczne o podłożu zapalnym, które występują w wieku rozwojowym. Szczegółowo omówiono młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, spondyloartropatię, infekcyjne i reaktywne zapalenia stawów, choroby tkanki...

. Wellness SPA i Anti-Aging

Wellness SPA i Anti-Aging

Группа авторов

Jest to pierwsza na rynku polskim oraz jedna z niewielu w Europie i na świecie publikacja omawiająca kompleksowo najnowsze metody używane w wellness, spa i anti-aging, z uwzględnieniem metodyki zabiegów oraz wskazań i przeciwwskazań do ich...

. Anatomia człowieka. 1200 pytań testowych jednokrotnego wyboru

Anatomia człowieka. 1200 pytań testowych jednokrotnego wyboru

Группа авторов

Książka zawiera 1200 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu anatomii prawidłowej. Układ pytań znajdujących się w podręczniku – począwszy od osteologii, przez anatomię kolejnych części ciała, a skończywszy na mózgowiu i narządach zmysłów –...

. Stomatologia zachowawcza z endodoncją

Stomatologia zachowawcza z endodoncją

Группа авторов

Jest to zmienione i rozszerzone wydanie znanego i cenionego przez studentów podręcznika  z zakresu stomatologii zachowawczej i endodoncji.


W obecnym wydaniu Czytelnik znajdzie:


·         nowy rozdział poświęcony izolacji...

. Anestezjologia i intensywna terapia

Anestezjologia i intensywna terapia

Группа авторов

Jest to podręcznik z dziedziny anestezjologii, który zawiera podstawy anestezjologii ogólnej i szczegółowej. Książka jest adresowana do studentów wydziałów lekarskich uczelni medycznych.

. Mikrobiologia lekarska

Mikrobiologia lekarska

Группа авторов

Nowoczesny podręcznik mikrobiologii lekarskiej napisany przez znanych i doświadczonych polskich wykładowców akademickich w tej dziedzinie.


W książce omówiono poszczególne grupy drobnoustrojów: bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty...

. Neonatologia. Praktyczne umiejętności w opiece nad noworodkiem

Neonatologia. Praktyczne umiejętności w opiece nad noworodkiem

Группа авторов

W książce przedstawiono praktyczne umiejętności, dotyczące opieki, pielęgnacji, diagnostyki i leczenia, wykonywane przez pielęgniarki i położne w codziennej pracy na oddziale noworodkowym.
W publikacji w zrozumiały sposób opisano takie...

. Anatomia człowieka t.2

Anatomia człowieka t.2

Группа авторов

Tom 2 podręcznika anatomii człowieka z uwzględnieniem elementów anatomii czynnościowej i anatomii klinicznej. Podręcznik cechuje świetne usystematyzowanie materiału, a wzbogaca obszerny materiał ilustracyjny. Przygotowano go z myślą o...

. Wzorce protokołów operacyjnych w chirurgii ogólnej i naczyniowej. Tom 1

Wzorce protokołów operacyjnych w chirurgii ogólnej i naczyniowej. Tom 1

Группа авторов

226 rozdziałów – opisów zabiegów stanowiących listę typowych operacji chirurgii ogólnej i naczyniowej
·         Sprawdzone narzędzie do prawidłowego sporządzenia dokumentacji pooperacyjnej
·         Napisane przez wybitnych specjalistów...

. Dieta bezglutenowa - co wybrać?

Dieta bezglutenowa - co wybrać?

Группа авторов

Drugie wydanie książki „Dieta bezglutenowa: co wybrać?” zostało napisane przez specjalistów z Instytutu Żywności i Żywienia oraz Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Dostarcza wszechstronnej, aktualnej, ugruntowanej naukowo, ale...

. Medycyna paliatywna

Medycyna paliatywna

Группа авторов

Medycyna Paliatywna to publikacja przygotowana przez grono znanych i cenionych autorów, dostosowana jest do nowego programu specjalizacji, a omówione w niej zagadnienia zostały opracowane w oparciu o najnowszą literaturę światową.


W...

. Pielęgniarstwo hematologiczne

Pielęgniarstwo hematologiczne

Группа авторов

Pielęgniarstwo hematologiczne to praktyczny podręcznik, w którym przedstawiono  specyfikę opieki i pracy z pacjentem ze schorzeniami układu krwiotwórczego.


W publikacji omówiono:


- zasady opieki pielęgniarskiej i udziału...

. Choroby zakaźne układu nerwowego

Choroby zakaźne układu nerwowego

Группа авторов

Nowoczesna publikacja dotycząca chorób zakaźnych układu nerwowego. Prezentuje aktualną wiedzę, obejmującą szeroki zakres zagadnień epidemiologicznych, diagnostycznych, klinicznych i terapeutycznych omawianych chorób.
Książkę przygotował...

. Kompendium farmakologii

Kompendium farmakologii

Группа авторов

W publikacji w sposób zwięzły scharakteryzowano patofizjologiczne podstawy oraz kliniczne aspekty procesów chorobowych, w przypadku których poszczególne grupy leków znajdują zastosowanie, a także mechanizmy działania tych leków.
W ich...

. Psychiatria

Psychiatria

Группа авторов

W nowym uzupełnionym wydaniu znajdą Państwo m.in.: - opracowane na nowo niektóre rozdziały omawiające zaburzenia nerwicowe, odżywiania, seksualne, stany nagłe w psychiatrii, zaburzenia psychiczne związane ze stanem somatycznym, uwzględniając w...

. Encefalopatia wątrobowa

Encefalopatia wątrobowa

Группа авторов

Pierwsza publikacja na polskim rynku wydawniczym dotycząca encefalopatii wątrobowej, niewątpliwie oczekiwana przez wielu lekarzy, została przygotowana przez interdyscyplinarny zespół specjalistów. Encefalopatia wątrobowa to złożony problem...

. Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej

Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej

Группа авторов

Pierwszy na rynku wydawniczym podręcznik, w którym uwzględniono wszystkie elementy konieczne w codziennej realizacji nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi.
W publikacji omówiono: profilaktykę i diagnostykę zakażeń szpitalnych oraz...

. Urazy czaszkowo-mózgowe

Urazy czaszkowo-mózgowe

Группа авторов

Publikacja stanowi kompleksowe przedstawienie zagadnień nowoczesnej diagnostyki, leczenia i kompleksowej rehabilitacji osób po urazach czaszkowo-mózgowych.
Podręcznik wzbogaci fachową wiedzę lekarzy oraz fizjoterapeutów. Będzie również...

. Uszkodzenia dróg żółciowych

Uszkodzenia dróg żółciowych

Группа авторов

Monografia poświęcona uszkodzeniom dróg żółciowych związanym z zabiegami chirurgicznymi oraz zmianami chorobowymi w drogach żółciowych, trzustce i wątrobie. W publikacji znalazły się podstawowe wiadomości z zakresu anatomii opisowej i...

. Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 5-6

Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 5-6

Группа авторов

Rozdziały 5-6 z publikacji pt. "Postępy reumatologii klinicznej", redakcja naukowa: Irena Zimmermann-Górska.
Rozdział 5. Choroba Stilla u dorosłych
Rozdział 6. Toczeń rumieniowaty układowy
Osiągnięcia w dziedzinie reumatologii w ciągu...

. Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej. Rozdział 9

Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej. Rozdział 9

Группа авторов

Rozdział 9 z publikacji pt. "Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej" redakcja Małgorzata Bulanda, Jadwiga Wójkowska-Mach. Pierwszy na rynku wydawniczym podręcznik, w którym uwzględniono wszystkie elementy konieczne w codziennej...

. Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 9-10

Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 9-10

Группа авторов

Rozdziały 9-10 z publikacji pt. "Postępy reumatologii klinicznej", redakcja naukowa: Irena Zimmermann-Górska.
Rozdział 9. Twardzina układowa
Rozdział 10. Zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe
Osiągnięcia w dziedzinie...

. Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 11-12

Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 11-12

Группа авторов

Rozdziały 11-12 z publikacji pt. "Postępy reumatologii klinicznej", redakcja naukowa: Irena Zimmermann-Górska.
Rozdział 11. Zapalenia naczyń
Rozdział 12. Zespół Sjoegrena.
Osiągnięcia w dziedzinie reumatologii w ciągu ostatnich lat są...

. Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 17-18

Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 17-18

Группа авторов

Rozdziały 17-18 z publikacji pt. "Postępy reumatologii klinicznej", redakcja naukowa: Irena Zimmermann-Górska.
Rozdział 17. Reaktywne zapalenie stawów
Rozdział 18. Zapalenie stawów w przebiegu niswoistych zapalnych chorów...

. Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 21-22

Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 21-22

Группа авторов

Rozdziały 21-22 z publikacji pt. "Postępy reumatologii klinicznej", redakcja naukowa: Irena Zimmermann-Górska.
Rozdział 21. Zespoły chorobowe związane z nadmierną ruchomością stawów
Rozdział 22. Osteoporoza
Osiągnięcia w dziedzinie...

. Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 1-2

Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 1-2

Группа авторов

Rozdziały 1-2 z publikacji pt. "Postępy reumatologii klinicznej", redakcja naukowa: Irena Zimmermann-Górska.
Rozdział 1. Wybrane badania pracowniane
Rozdział 2. Leczenie biologiczne w reumatologii.
Osiągnięcia w dziedzinie...

. Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 23-25

Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 23-25

Группа авторов

Rozdziały 23-25 z publikacji pt. "Postępy reumatologii klinicznej", redakcja naukowa: Irena Zimmermann-Górska.
Rozdział 23. Fibromialgia
Rozdział 24. Regionalne zespołu bólowe
Rozdizał 25. Addendum. Niesteroidowe leki...

. Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 15-16

Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 15-16

Группа авторов

Rozdziały 15-16 z publikacji pt. "Postępy reumatologii klinicznej", redakcja naukowa: Irena Zimmermann-Górska.
Rozdział 15. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
Rozdział 16. Łuszczycowe zapalenie stawów
Osiągnięcia w dziedzinie...

. Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 7-8

Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 7-8

Группа авторов

Rozdziały 7-8 z publikacji pt. "Postępy reumatologii klinicznej", redakcja naukowa: Irena Zimmermann-Górska.
Rozdział 7. Miszana choroba tkanki łącznej
Rozdział 8. Zespół antyfosfolipidowy
Osiągnięcia w dziedzinie reumatologii w ciągu...

. Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej. Rozdział 7

Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej. Rozdział 7

Группа авторов

Rozdział 7 z publikacji pt. "Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej" redakcja Małgorzata Bulanda, Jadwiga Wójkowska-Mach. Pierwszy na rynku wydawniczym podręcznik, w którym uwzględniono wszystkie elementy konieczne w codziennej...

. Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 13-14

Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 13-14

Группа авторов

Rozdziały 13-14 z publikacji pt. "Postępy reumatologii klinicznej", redakcja naukowa: Irena Zimmermann-Górska.
Rozdział 13. Polimialgia reumatyczna
Rozdział 14. Zapalenie tkanki tłuszczowej
Osiągnięcia w dziedzinie reumatologii w...

. Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 19-20

Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 19-20

Группа авторов

Rozdziały 19-20 z publikacji pt. "Postępy reumatologii klinicznej", redakcja naukowa: Irena Zimmermann-Górska.
Rozdział 19. Choroba zwyrodnieniowa stawów
Rozdział 20. Choroby stawów wywołane przez kryształy
Osiągnięcia w dziedzinie...

. Dermatologia Praktyczna 3/2016

Dermatologia Praktyczna 3/2016

Группа авторов

Pełne artykułów polskich i zagranicznych forum dermatologiczne. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły dotyczące praktycznego wykorzystania najnowszych osiągnięć w dziedzinie dermatologii, omówienia artykułów z renomowanych czasopism...

. Dermatologia Praktyczna 1/2016

Dermatologia Praktyczna 1/2016

Группа авторов

Pełne artykułów polskich i zagranicznych forum dermatologiczne. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły dotyczące praktycznego wykorzystania najnowszych osiągnięć w dziedzinie dermatologii, omówienia artykułów z renomowanych czasopism...

. Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 3-4

Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 3-4

Группа авторов

Rozdziały 3-4 z publikacji pt. "Postępy reumatologii klinicznej", redakcja naukowa: Irena Zimmermann-Górska.
Rozdział 3. Reumatoidalne zapalenie stawów
Rozdział 4. Reumatologia wieku rozwojowego
Osiągnięcia w dziedzinie reumatologii w...

. Dermatologia Praktyczna 5/2014

Dermatologia Praktyczna 5/2014

Группа авторов

Pełne artykułów polskich i zagranicznych forum dermatologiczne. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły dotyczące praktycznego wykorzystania najnowszych osiągnięć w dziedzinie dermatologii, omówienia artykułów z renomowanych czasopism...

. Dermatologia Praktyczna 4/2014

Dermatologia Praktyczna 4/2014

Группа авторов

Pełne artykułów polskich i zagranicznych forum dermatologiczne. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły dotyczące praktycznego wykorzystania najnowszych osiągnięć w dziedzinie dermatologii, omówienia artykułów z renomowanych czasopism...

. Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej. Część IV

Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej. Część IV

Группа авторов

Część IV z publikacji pt. "Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej" redakcja naukowa: Maciej Banach, Elżbieta Biernacka, Wojciech Braksator.
Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej jest przykładem opracowania unikalnego w skali kraju...

. Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej. Część I

Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej. Część I

Группа авторов

Część I z publikacji pt. "Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej" redakcja naukowa: Maciej Banach, Elżbieta Biernacka, Wojciech Braksator.
Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej jest przykładem opracowania unikalnego w skali kraju w...

. Dermatologia Praktyczna 5/2015

Dermatologia Praktyczna 5/2015

Группа авторов

Pełne artykułów polskich i zagranicznych forum dermatologiczne. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły dotyczące praktycznego wykorzystania najnowszych osiągnięć w dziedzinie dermatologii, omówienia artykułów z renomowanych czasopism...

. Neurologia Praktyczna 1/2015

Neurologia Praktyczna 1/2015

Группа авторов

Dwumiesięcznik skierowany do neurologówi lekarzy praktyki ogólnej, zainteresowanych bliższym poznaniem zagadnień z zakresu neurologii. Na jego treść składają się tłumaczone w pełnej wersji bieżące artykuły z czołowych światowych i europejskich...

. Dermatologia Praktyczna 6/2014

Dermatologia Praktyczna 6/2014

Группа авторов

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba 2450-100X 22,00 2016  2050 Pełne artykułów polskich i zagranicznych forum dermatologiczne. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły dotyczące praktycznego wykorzystania najnowszych...

. Dermatologia Praktyczna 4/2015

Dermatologia Praktyczna 4/2015

Группа авторов

Pełne artykułów polskich i zagranicznych forum dermatologiczne. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły dotyczące praktycznego wykorzystania najnowszych osiągnięć w dziedzinie dermatologii, omówienia artykułów z renomowanych czasopism...

. Dermatologia Praktyczna 1/2014

Dermatologia Praktyczna 1/2014

Группа авторов

Pełne artykułów polskich i zagranicznych forum dermatologiczne. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły dotyczące praktycznego wykorzystania najnowszych osiągnięć w dziedzinie dermatologii, omówienia artykułów z renomowanych czasopism...

. Dermatologia Praktyczna 2/2016

Dermatologia Praktyczna 2/2016

Группа авторов

Pełne artykułów polskich i zagranicznych forum dermatologiczne. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły dotyczące praktycznego wykorzystania najnowszych osiągnięć w dziedzinie dermatologii, omówienia artykułów z renomowanych czasopism...

. Dermatologia Praktyczna 3/2014

Dermatologia Praktyczna 3/2014

Группа авторов

Pełne artykułów polskich i zagranicznych forum dermatologiczne. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły dotyczące praktycznego wykorzystania najnowszych osiągnięć w dziedzinie dermatologii, omówienia artykułów z renomowanych czasopism...

. Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej. Część V

Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej. Część V

Группа авторов

Część V z publikacji pt. "Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej" redakcja naukowa: Maciej Banach, Elżbieta Biernacka, Wojciech Braksator.
Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej jest przykładem opracowania unikalnego w skali kraju w...

. Dermatologia Praktyczna 2/2014

Dermatologia Praktyczna 2/2014

Группа авторов

Pełne artykułów polskich i zagranicznych forum dermatologiczne. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły dotyczące praktycznego wykorzystania najnowszych osiągnięć w dziedzinie dermatologii, omówienia artykułów z renomowanych czasopism...

. Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej. Część II

Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej. Część II

Группа авторов

Część II z publikacji pt. "Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej" redakcja naukowa: Maciej Banach, Elżbieta Biernacka, Wojciech Braksator.
Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej jest przykładem opracowania unikalnego w skali kraju...

. Neurologia Praktyczna 5/2015

Neurologia Praktyczna 5/2015

Группа авторов

Dwumiesięcznik skierowany do neurologówi lekarzy praktyki ogólnej, zainteresowanych bliższym poznaniem zagadnień z zakresu neurologii. Na jego treść składają się tłumaczone w pełnej wersji bieżące artykuły z czołowych światowych i europejskich...

. Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej. Część III

Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej. Część III

Группа авторов

Część III z publikacji pt. "Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej" redakcja naukowa: Maciej Banach, Elżbieta Biernacka, Wojciech Braksator.
Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej jest przykładem opracowania unikalnego w skali kraju...

. Neurologia Praktyczna 5/2014

Neurologia Praktyczna 5/2014

Группа авторов

Dwumiesięcznik skierowany do neurologówi lekarzy praktyki ogólnej, zainteresowanych bliższym poznaniem zagadnień z zakresu neurologii. Na jego treść składają się tłumaczone w pełnej wersji bieżące artykuły z czołowych światowych i europejskich...

. Neurologia Praktyczna 4/2015

Neurologia Praktyczna 4/2015

Группа авторов

Dwumiesięcznik skierowany do neurologówi lekarzy praktyki ogólnej, zainteresowanych bliższym poznaniem zagadnień z zakresu neurologii. Na jego treść składają się tłumaczone w pełnej wersji bieżące artykuły z czołowych światowych i europejskich...

. Gastroenterologia Praktyczna 4/2014

Gastroenterologia Praktyczna 4/2014

Группа авторов

"Gastroenterologia Praktyczna" to rzetelne i obiektywne czasopismo dla lekarzy praktyków. Każdy numer tworzy zespół wybitnych polskich specjalistów. Tematyka poruszanych zagadnień obejmuje praktyczne aspekty gastroenteroogii dorosłych i...

. Neurologia Praktyczna 4/2014

Neurologia Praktyczna 4/2014

Группа авторов

Dwumiesięcznik skierowany do neurologówi lekarzy praktyki ogólnej, zainteresowanych bliższym poznaniem zagadnień z zakresu neurologii. Na jego treść składają się tłumaczone w pełnej wersji bieżące artykuły z czołowych światowych i europejskich...

. Gastroenterologia Praktyczna 1/2014

Gastroenterologia Praktyczna 1/2014

Группа авторов

"Gastroenterologia Praktyczna" to rzetelne i obiektywne czasopismo dla lekarzy praktyków. Każdy numer tworzy zespół wybitnych polskich specjalistów. Tematyka poruszanych zagadnień obejmuje praktyczne aspekty gastroenteroogii dorosłych i...

. Gastroenterologia Praktyczna 3/2015

Gastroenterologia Praktyczna 3/2015

Группа авторов

"Gastroenterologia Praktyczna" to rzetelne i obiektywne czasopismo dla lekarzy praktyków. Każdy numer tworzy zespół wybitnych polskich specjalistów. Tematyka poruszanych zagadnień obejmuje praktyczne aspekty gastroenteroogii dorosłych i...

. Gastroenterologia Praktyczna 2/2014

Gastroenterologia Praktyczna 2/2014

Группа авторов

"Gastroenterologia Praktyczna" to rzetelne i obiektywne czasopismo dla lekarzy praktyków. Każdy numer tworzy zespół wybitnych polskich specjalistów. Tematyka poruszanych zagadnień obejmuje praktyczne aspekty gastroenteroogii dorosłych i...

. Neurologia Praktyczna 2/2015

Neurologia Praktyczna 2/2015

Группа авторов

Dwumiesięcznik skierowany do neurologówi lekarzy praktyki ogólnej, zainteresowanych bliższym poznaniem zagadnień z zakresu neurologii. Na jego treść składają się tłumaczone w pełnej wersji bieżące artykuły z czołowych światowych i europejskich...

. Gastroenterologia Praktyczna 2/2016

Gastroenterologia Praktyczna 2/2016

Группа авторов

"Gastroenterologia Praktyczna" to rzetelne i obiektywne czasopismo dla lekarzy praktyków. Każdy numer tworzy zespół wybitnych polskich specjalistów. Tematyka poruszanych zagadnień obejmuje praktyczne aspekty gastroenteroogii dorosłych i...

. Neurologia Praktyczna 1/2016

Neurologia Praktyczna 1/2016

Группа авторов

Dwumiesięcznik skierowany do neurologówi lekarzy praktyki ogólnej, zainteresowanych bliższym poznaniem zagadnień z zakresu neurologii. Na jego treść składają się tłumaczone w pełnej wersji bieżące artykuły z czołowych światowych i europejskich...

. Neurologia Praktyczna 3/2015

Neurologia Praktyczna 3/2015

Группа авторов

Dwumiesięcznik skierowany do neurologówi lekarzy praktyki ogólnej, zainteresowanych bliższym poznaniem zagadnień z zakresu neurologii. Na jego treść składają się tłumaczone w pełnej wersji bieżące artykuły z czołowych światowych i europejskich...

. Gastroenterologia Praktyczna 4/2015

Gastroenterologia Praktyczna 4/2015

Группа авторов

"Gastroenterologia Praktyczna" to rzetelne i obiektywne czasopismo dla lekarzy praktyków. Każdy numer tworzy zespół wybitnych polskich specjalistów. Tematyka poruszanych zagadnień obejmuje praktyczne aspekty gastroenteroogii dorosłych i...

. Neurologia Praktyczna 3/2014

Neurologia Praktyczna 3/2014

Группа авторов

Dwumiesięcznik skierowany do neurologówi lekarzy praktyki ogólnej, zainteresowanych bliższym poznaniem zagadnień z zakresu neurologii. Na jego treść składają się tłumaczone w pełnej wersji bieżące artykuły z czołowych światowych i europejskich...

. Neurologia Praktyczna 3/2016

Neurologia Praktyczna 3/2016

Группа авторов

Dwumiesięcznik skierowany do neurologówi lekarzy praktyki ogólnej, zainteresowanych bliższym poznaniem zagadnień z zakresu neurologii. Na jego treść składają się tłumaczone w pełnej wersji bieżące artykuły z czołowych światowych i europejskich...

. Neurologia Praktyczna 1/2014

Neurologia Praktyczna 1/2014

Группа авторов

Dwumiesięcznik skierowany do neurologówi lekarzy praktyki ogólnej, zainteresowanych bliższym poznaniem zagadnień z zakresu neurologii. Na jego treść składają się tłumaczone w pełnej wersji bieżące artykuły z czołowych światowych i europejskich...

. Gastroenterologia Praktyczna 1/2016

Gastroenterologia Praktyczna 1/2016

Группа авторов

"Gastroenterologia Praktyczna" to rzetelne i obiektywne czasopismo dla lekarzy praktyków. Każdy numer tworzy zespół wybitnych polskich specjalistów. Tematyka poruszanych zagadnień obejmuje praktyczne aspekty gastroenteroogii dorosłych i...

. Gastroenterologia Praktyczna 3/2014

Gastroenterologia Praktyczna 3/2014

Группа авторов

"Gastroenterologia Praktyczna" to rzetelne i obiektywne czasopismo dla lekarzy praktyków. Każdy numer tworzy zespół wybitnych polskich specjalistów. Tematyka poruszanych zagadnień obejmuje praktyczne aspekty gastroenteroogii dorosłych i...

. Neurologia Praktyczna 2/2016

Neurologia Praktyczna 2/2016

Группа авторов

Dwumiesięcznik skierowany do neurologówi lekarzy praktyki ogólnej, zainteresowanych bliższym poznaniem zagadnień z zakresu neurologii. Na jego treść składają się tłumaczone w pełnej wersji bieżące artykuły z czołowych światowych i europejskich...

. Gastroenterologia Praktyczna 2/2015

Gastroenterologia Praktyczna 2/2015

Группа авторов

"Gastroenterologia Praktyczna" to rzetelne i obiektywne czasopismo dla lekarzy praktyków. Każdy numer tworzy zespół wybitnych polskich specjalistów. Tematyka poruszanych zagadnień obejmuje praktyczne aspekty gastroenteroogii dorosłych i...

. Neurologia Praktyczna 2/2014

Neurologia Praktyczna 2/2014

Группа авторов

Dwumiesięcznik skierowany do neurologówi lekarzy praktyki ogólnej, zainteresowanych bliższym poznaniem zagadnień z zakresu neurologii. Na jego treść składają się tłumaczone w pełnej wersji bieżące artykuły z czołowych światowych i europejskich...

. Neurologia Praktyczna 6/2014

Neurologia Praktyczna 6/2014

Группа авторов

Dwumiesięcznik skierowany do neurologówi lekarzy praktyki ogólnej, zainteresowanych bliższym poznaniem zagadnień z zakresu neurologii. Na jego treść składają się tłumaczone w pełnej wersji bieżące artykuły z czołowych światowych i europejskich...

. Gastroenterologia Praktyczna 1/2015

Gastroenterologia Praktyczna 1/2015

Группа авторов

"Gastroenterologia Praktyczna" to rzetelne i obiektywne czasopismo dla lekarzy praktyków. Każdy numer tworzy zespół wybitnych polskich specjalistów. Tematyka poruszanych zagadnień obejmuje praktyczne aspekty gastroenteroogii dorosłych i...

. Neurologia Praktyczna 6/2015

Neurologia Praktyczna 6/2015

Группа авторов

Dwumiesięcznik skierowany do neurologówi lekarzy praktyki ogólnej, zainteresowanych bliższym poznaniem zagadnień z zakresu neurologii. Na jego treść składają się tłumaczone w pełnej wersji bieżące artykuły z czołowych światowych i europejskich...

. Gastroenterologia Praktyczna 3/2016

Gastroenterologia Praktyczna 3/2016

Группа авторов

Diagnostyka obrazowa jelita cienkiego: aktualności
Small bowel imaging: an update
Jordi Rimola, Julián Panés


Streszczenie
Obrazowanie jelita cienkiego uległo istotnym technicznym zmianom w ciągu ostatniej dekady. Postępy w...

. Mikrobiologia w kosmetologii. Rozdział 15

Mikrobiologia w kosmetologii. Rozdział 15

Группа авторов

ROZDZIAŁ 15 Z PUBLIKACJI PT. "MIKROBIOLOGIA W KOSMETOLOGII" REDAKCJA NAUKOWA E. GOSPODAREK, A. MIKUCKA. Mikrobiologia w kosmetologii w zwięzły sposób omawia praktyczne wskazówki dotyczące zasad higienicznego postępowania oraz wiedzę...

. Mikrobiologia w kosmetologii. Rozdział 12-13

Mikrobiologia w kosmetologii. Rozdział 12-13

Группа авторов

ROZDZIAŁY 12-13 Z PUBLIKACJI PT. "MIKROBIOLOGIA W KOSMETOLOGII" REDAKCJA NAUKOWA E. GOSPODAREK, A. MIKUCKA. Mikrobiologia w kosmetologii w zwięzły sposób omawia praktyczne wskazówki dotyczące zasad higienicznego postępowania oraz wiedzę...

. Zdrowie publiczne. Rozdział 3

Zdrowie publiczne. Rozdział 3

Группа авторов

ROZDZIAŁ 3 Z PUBLIKACJI PT. "ZDROWIE PUBLICZNE" REDAKCJA NAUKOWA TERESA BERNADETTA KULIK, ANNA PACIAN. Zdrowie Publiczne jest dziedziną interdyscyplinarną skupiającą zagadnienia zarówno z zakresu medycyny, ekonomii, prawa, zarządzania, jak i...

. Mikrobiologia w kosmetologii. Rozdział 14

Mikrobiologia w kosmetologii. Rozdział 14

Группа авторов

ROZDZIAŁ 14 Z PUBLIKACJI PT. "MIKROBIOLOGIA W KOSMETOLOGII" REDAKCJA NAUKOWA E. GOSPODAREK, A. MIKUCKA. Mikrobiologia w kosmetologii w zwięzły sposób omawia praktyczne wskazówki dotyczące zasad higienicznego postępowania oraz wiedzę...

. Mikrobiologia w kosmetologii. Rozdział 3-4

Mikrobiologia w kosmetologii. Rozdział 3-4

Группа авторов

ROZDZIAŁY 3-4 Z PUBLIKACJI PT. "MIKROBIOLOGIA W KOSMETOLOGII" REDAKCJA NAUKOWA E. GOSPODAREK, A. MIKUCKA. Mikrobiologia w kosmetologii w zwięzły sposób omawia praktyczne wskazówki dotyczące zasad higienicznego postępowania oraz wiedzę...

. Mikrobiologia w kosmetologii. Rozdział 7

Mikrobiologia w kosmetologii. Rozdział 7

Группа авторов

ROZDZIAŁ 7 Z PUBLIKACJI PT. "MIKROBIOLOGIA W KOSMETOLOGII" REDAKCJA NAUKOWA E. GOSPODAREK, A. MIKUCKA. Mikrobiologia w kosmetologii w zwięzły sposób omawia praktyczne wskazówki dotyczące zasad higienicznego postępowania oraz wiedzę teoretyczną...

. Mikrobiologia w kosmetologii. Rozdział 5-6

Mikrobiologia w kosmetologii. Rozdział 5-6

Группа авторов

ROZDZIAŁY 5-6 Z PUBLIKACJI PT. "MIKROBIOLOGIA W KOSMETOLOGII" REDAKCJA NAUKOWA E. GOSPODAREK, A. MIKUCKA. Mikrobiologia w kosmetologii w zwięzły sposób omawia praktyczne wskazówki dotyczące zasad higienicznego postępowania oraz wiedzę...

. Mikrobiologia w kosmetologii. Rozdział 1-2

Mikrobiologia w kosmetologii. Rozdział 1-2

Группа авторов

ROZDZIAŁY 1-2 Z PUBLIKACJI PT. "MIKROBIOLOGIA W KOSMETOLOGII" REDAKCJA NAUKOWA E. GOSPODAREK, A. MIKUCKA. Mikrobiologia w kosmetologii w zwięzły sposób omawia praktyczne wskazówki dotyczące zasad higienicznego postępowania oraz wiedzę...

. Mikrobiologia w kosmetologii. Rozdział 8-9

Mikrobiologia w kosmetologii. Rozdział 8-9

Группа авторов

ROZDZIAŁY 8-9 Z PUBLIKACJI PT. "MIKROBIOLOGIA W KOSMETOLOGII" REDAKCJA NAUKOWA E. GOSPODAREK, A. MIKUCKA. Mikrobiologia w kosmetologii w zwięzły sposób omawia praktyczne wskazówki dotyczące zasad higienicznego postępowania oraz wiedzę...

. Zdrowie publiczne. Rozdział 2

Zdrowie publiczne. Rozdział 2

Группа авторов

ROZDZIAŁ 2 Z PUBLIKACJI PT. "ZDROWIE PUBLICZNE" REDAKCJA NAUKOWA TERESA BERNADETTA KULIK, ANNA PACIAN. Zdrowie Publiczne jest dziedziną interdyscyplinarną skupiającą zagadnienia zarówno z zakresu medycyny, ekonomii, prawa, zarządzania, jak i...

. Zdrowie publiczne. Rozdział 6

Zdrowie publiczne. Rozdział 6

Группа авторов

ROZDZIAŁ 6 Z PUBLIKACJI PT. "ZDROWIE PUBLICZNE" REDAKCJA NAUKOWA TERESA BERNADETTA KULIK, ANNA PACIAN. Zdrowie Publiczne jest dziedziną interdyscyplinarną skupiającą zagadnienia zarówno z zakresu medycyny, ekonomii, prawa, zarządzania, jak i...

. Zdrowie publiczne. Rozdział 7

Zdrowie publiczne. Rozdział 7

Группа авторов

ROZDZIAŁ 7 Z PUBLIKACJI PT. "ZDROWIE PUBLICZNE" REDAKCJA NAUKOWA TERESA BERNADETTA KULIK, ANNA PACIAN. Zdrowie Publiczne jest dziedziną interdyscyplinarną skupiającą zagadnienia zarówno z zakresu medycyny, ekonomii, prawa, zarządzania, jak i...

. Mikrobiologia w kosmetologii. Rozdział 10-11

Mikrobiologia w kosmetologii. Rozdział 10-11

Группа авторов

ROZDZIAŁY 10-11 Z PUBLIKACJI PT. "MIKROBIOLOGIA W KOSMETOLOGII" REDAKCJA NAUKOWA E. GOSPODAREK, A. MIKUCKA. Mikrobiologia w kosmetologii w zwięzły sposób omawia praktyczne wskazówki dotyczące zasad higienicznego postępowania oraz wiedzę...

. Ginekologia onkologiczna

Ginekologia onkologiczna

Группа авторов

Praktyczny podręcznik omawiający zagadnienia związane z chirurgią wielonarządową w ginekologii. Opisuje nie tylko teoretyczne podstawy, warunkujące wybór konkretnej techniki operacyjnej, lecz także dokładne schematy i wskazówki postępowania....

. Analiza przypadków klinicznych w alergologii

Analiza przypadków klinicznych w alergologii

Группа авторов

Jest to wysokospecjalistyczna publikacja, w której zebrano interesujące przypadki leczenia farmakologicznego, pozostające w kręgu zainteresowań zarówno alergologa, jak i lekarza rodzinnego, dermatologa czy pediatry. W książce uwzględniono...

. Traumatologia narządu ruchu

Traumatologia narządu ruchu

Группа авторов

Mechaniczne zespolenia poprzedniej epoki zbyt często utrudniały zrost i generowały liczne powikłania, w tym zapalne. Obecna biomechaniczna stabilizacja sprzyja poszczególnym etapom zrostu kostnego, doprowadzając do wygojenia złamania w...

. Depresja w praktyce lekarza POZ

Depresja w praktyce lekarza POZ

Группа авторов

Lekarz POZ jest pierwsza osobą, do której zgłasza się pacjent ze swoimi dolegliwościami. Jego zadaniem jest rozpoznać chorobę i zastosować właściwe leczenie. Czasami konieczne jest określenie czy istniejące objawy mają swoje źródło w psychice...

. Standardy leczenia żywieniowego w pediatrii 2017

Standardy leczenia żywieniowego w pediatrii 2017

Группа авторов

Oficjalna publikacja Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci (PTŻKD), przygotowana we współpracy z Polskim Towarzystwem Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻD) oraz z Polskim Towarzystwem Neonatologicznym...

. Neurologia wieku rozwojowego

Neurologia wieku rozwojowego

Группа авторов

Książka została przygotowana przez wybitnych neurologów dziecięcych, neurologów i pediatrów. W podręczniku uwzględniono takie zagadnienia jak: prawidłowy rozwojów dziecka,  specyfika badania neurologicznego w różnych przedziałach wiekowych,...

. Umiejętności pielęgniarskie katalog check-list

Umiejętności pielęgniarskie katalog check-list

Группа авторов

W książce zamieszczono listy kontrolne do oceny prawidłowości wykonania procedur: pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych. Konstrukcja check-list ułatwia opanowanie wielu, niekiedy trudnych czynności i...

. Podstawy pielęgniarstwa. Tom 1

Podstawy pielęgniarstwa. Tom 1

Группа авторов

Nowoczesna publikacja niezbędna na każdym etapie kształcenia pielęgniarek. Pozwoli na kształtowanie zawodowych kompetencji poznawczych, interpersonalnych i etyczno-moralnych pielęgniarek, aby mogły profesjonalnie i odpowiedzialnie reagować na...

. Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne

Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne

Группа авторов

Podręcznik „Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne” prezentuje aktualną wiedzę medyczną z zakresu opieki nad pacjentem. Uwzględniono w nim zasady i techniki wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, diagnostycznych i leczniczych na różnych...

. Podstawy pielęgniarstwa Tom 2

Podstawy pielęgniarstwa Tom 2

Группа авторов

Publikacja Podstawy Pielęgniarstwa. Tom 2. Wybrane umiejętności i procedury zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej to nowoczesne ujęcie procesu kształtowania umiejętności zawodowych. Dzięki zdobytej wiedzy pielęgniarki będą mogły reagować...

. Laryngologia onkologiczna

Laryngologia onkologiczna

Группа авторов

Leczenie pacjentów z nowotworami złośliwymi głowy i szyi stanowi jedno z większych wyzwań współczesnej medycyny. Wiele problemów terapeutycznych wciąż pozostaje nierozwiązanych, a śmiertelność w tej grupie chorych jest jedną z wyższych....

. Zioła w medycynie. Choroby układu oddechowego

Zioła w medycynie. Choroby układu oddechowego

Группа авторов

To druga publikacja z cyklu książek „Zioła w medycynie”, która jest doskonałym przewodnikiem po terapiach uzupełniających oraz merytoryczną podstawą do leczenia objawów chorobowych, fitoterapii schorzeń o łagodnym przebiegu i chorób...

. Stany nagłe u dzieci

Stany nagłe u dzieci

Группа авторов

Kolejny tytuł w serii Praktyka Ratownika Medycznego.


W repetytorium w praktyczny sposób opisano takie zagadnienia jak: anatomia i fizjologia wieku dziecięcego, wstrząs, niewydolność oddechowa i krążeniowa u dzieci, zaburzenia rytmu...

. Nowotwory złośliwe u kobiet w ciąży

Nowotwory złośliwe u kobiet w ciąży

Группа авторов

Książka jest odpowiedzią na pytanie, jak postępować z kobietą w okresie ciąży chorą na raka. Terapia i leczenie tej grupy pacjentek, których liczba ostatnio gwałtownie narasta, stanowi duży problem moralny i medyczny.
Autorka zaprosiła do...

. Fizjoterapeuta w Polsce

Fizjoterapeuta w Polsce

Группа авторов

Publikacja stanowi praktyczny komentarz do nowej sytuacji zawodowej, w jakiej znaleźli się w Polsce wszyscy fizjoterapeuci po wejściu w życie Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
Autorzy – aktywni nauczyciele akademiccy i praktycy:...

. Zaburzenia nerwicowe w praktyce lekarza POZ

Zaburzenia nerwicowe w praktyce lekarza POZ

Группа авторов

Lekarz POZ jest pierwsza osobą, do której zgłasza się pacjent ze swoimi dolegliwościami. Jego zadaniem jest rozpoznać chorobę i zastosować właściwe leczenie. Czasami konieczne jest określenie czy istniejące objawy mają swoje źródło w psychice...

. Kosmetologia ciała

Kosmetologia ciała

Группа авторов

Każdy kosmetolog powinien umieć dobrać, zaplanować i wykonać pełny zabieg kosmetyczny z indywidualnie dobranymi kosmetykami i technikami (podstawowymi i niekonwencjonalnymi); uwzględnić wskazania i przeciwskazania, a także nadzorować...

. Aktywny senior

Aktywny senior

Группа авторов

Okres po 60. roku życia może być czasem doświadczania życia we wszystkich jego barwach poprzez nowe wyzwania, spełnianie swoich oczekiwań i marzeń, intelektualną przygodę oraz korzystanie z różnych form aktywności fizycznej.
Autorzy w...

. Szczepienia ochronne w profilaktyce chorób zakaźnych u dzieci

Szczepienia ochronne w profilaktyce chorób zakaźnych u dzieci

Группа авторов

Kompendium wiedzy z zakresu problematyki chorób zakaźnych wieku dziecięcego. Uwzględniono w nim najczęstsze choroby zakaźne u dzieci z jednoczesnym dokładnym omówieniem możliwości współczesnej immunoprofilaktyki.


W pierwszej części...

. Pielęgnowanie pacjentów w starszym wieku

Pielęgnowanie pacjentów w starszym wieku

Группа авторов

Kompendium wiedzy z zakresu opieki nad osobami starszymi. W podręczniku przedstawiono aktualne wiadomości dotyczące wybranych aspektów starzenia się, leczenia i pielęgnowania. Opisano również zagadnienia funkcjonowania w społeczeństwie i...

. Zakażenia szpitalne w onkologii

Zakażenia szpitalne w onkologii

Группа авторов

Publikacja porusza najważniejsza zagadnienia związane z zakażeniami szpitalnymi w onkologii. Przestawia patogeny odpowiedzialne za powstawanie zakażeń, zasady pobierania materiałów do badań mikrobiologicznych, stosowanie racjonalnej...

. POChP w przypadkach klinicznych

POChP w przypadkach klinicznych

Группа авторов

Książka przygotowana z myślą o specjalistach chorób płuc, alergologach i lekarzach rodzinnych, którzy w praktyce klinicznej najczęściej spotykają się z problematyką diagnozowania Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP). Publikacja...

. Standardy i procedury pielęgniarskiej praktyki klinicznej

Standardy i procedury pielęgniarskiej praktyki klinicznej

Группа авторов

Edukacja diabetologiczna jest elementem całościowego postępowania terapeutycznego w cukrzycy. Jej głównym celem jest kształtowanie kompetencji pacjenta do samozarządzania cukrzycą, we współpracy z zespołem interdyscyplinarnym, rodziną i...

. Hipoglikemia

Hipoglikemia

Группа авторов

Hipoglikemia to najczęstsze powikłanie cukrzycy i najczęstsza przyczyna hospitalizacji. Stanowi bardzo poważny problem kliniczny i jest olbrzymią przeszkodą w osiągnięciu wyrównania metabolicznego cukrzycy.


Ze względu na poważne...

. Chirurgia onkologiczna. Tom 1

Chirurgia onkologiczna. Tom 1

Группа авторов

Publikacja przygotowana przez uznanych specjalistów, reprezentujących  wiodące ośrodki onkologiczne i chirurgiczne w Polsce.  Jest wyczerpującym i aktualnym opracowaniem tematu.


Tom 1 poświęcono podstawom chirurgii onkologicznej,...

. Leczenie cukrzycy w praktyce klinicznej. Tom 1

Leczenie cukrzycy w praktyce klinicznej. Tom 1

Группа авторов

Publikacja przygotowana przez interdyscyplinarny zespół ekspertów, dotycząca zasad leczenia cukrzycy przez lekarzy różnych specjalności: ginekologów, endokrynologów, kardiologów, reumatologów, nefrologów, onkologów, hematologów, lekarzy...

. Postępowanie paliatywne w opiece perinatalnej

Postępowanie paliatywne w opiece perinatalnej

Группа авторов

Książka stanowi unikalne połączenie praktycznego podręcznika jak postępować z nieuleczalnie chorym lub skrajnie niedojrzałym noworodkiem i jego rodziną z rozprawą etyczno-filozoficzną.
Autorzy pochodzą z odmiennych światów, ale ich...

. Gastroenterologia Praktyczna 4/2017

Gastroenterologia Praktyczna 4/2017

Группа авторов

"Gastroenterologia Praktyczna" to rzetelne i obiektywne czasopismo dla lekarzy praktyków. Każdy numer tworzy zespół wybitnych polskich specjalistów. Tematyka poruszanych zagadnień obejmuje praktyczne aspekty gastroenteroogii dorosłych i...

. Gastroenterologia Praktyczna 1/2017

Gastroenterologia Praktyczna 1/2017

Группа авторов

"Gastroenterologia Praktyczna" to rzetelne i obiektywne czasopismo dla lekarzy praktyków. Każdy numer tworzy zespół wybitnych polskich specjalistów. Tematyka poruszanych zagadnień obejmuje praktyczne aspekty gastroenteroogii dorosłych i...

. Gastroenterologia Praktyczna 4/2016

Gastroenterologia Praktyczna 4/2016

Группа авторов

"Gastroenterologia Praktyczna" to rzetelne i obiektywne czasopismo dla lekarzy praktyków. Każdy numer tworzy zespół wybitnych polskich specjalistów. Tematyka poruszanych zagadnień obejmuje praktyczne aspekty gastroenteroogii dorosłych i...

. Gastroenterologia Praktyczna 3/2017

Gastroenterologia Praktyczna 3/2017

Группа авторов

"Gastroenterologia Praktyczna" to rzetelne i obiektywne czasopismo dla lekarzy praktyków. Każdy numer tworzy zespół wybitnych polskich specjalistów. Tematyka poruszanych zagadnień obejmuje praktyczne aspekty gastroenteroogii dorosłych i...

. Gastroenterologia Praktyczna 2/2017

Gastroenterologia Praktyczna 2/2017

Группа авторов

"Gastroenterologia Praktyczna" to rzetelne i obiektywne czasopismo dla lekarzy praktyków. Każdy numer tworzy zespół wybitnych polskich specjalistów. Tematyka poruszanych zagadnień obejmuje praktyczne aspekty gastroenteroogii dorosłych i...

. Neurologia Praktyczna 4/2016

Neurologia Praktyczna 4/2016

Группа авторов

Dwumiesięcznik skierowany do neurologówi lekarzy praktyki ogólnej, zainteresowanych bliższym poznaniem zagadnień z zakresu neurologii. Na jego treść składają się tłumaczone w pełnej wersji bieżące artykuły z czołowych światowych i europejskich...

. Neurologia Praktyczna 6/2016

Neurologia Praktyczna 6/2016

Группа авторов

Dwumiesięcznik skierowany do neurologówi lekarzy praktyki ogólnej, zainteresowanych bliższym poznaniem zagadnień z zakresu neurologii. Na jego treść składają się tłumaczone w pełnej wersji bieżące artykuły z czołowych światowych i europejskich...

. Neurologia Praktyczna 2/2017

Neurologia Praktyczna 2/2017

Группа авторов

Dwumiesięcznik skierowany do neurologówi lekarzy praktyki ogólnej, zainteresowanych bliższym poznaniem zagadnień z zakresu neurologii. Na jego treść składają się tłumaczone w pełnej wersji bieżące artykuły z czołowych światowych i europejskich...

. Neurologia Praktyczna 5/2016

Neurologia Praktyczna 5/2016

Группа авторов

Dwumiesięcznik skierowany do neurologówi lekarzy praktyki ogólnej, zainteresowanych bliższym poznaniem zagadnień z zakresu neurologii. Na jego treść składają się tłumaczone w pełnej wersji bieżące artykuły z czołowych światowych i europejskich...

. Neurologia Praktyczna 1/2017

Neurologia Praktyczna 1/2017

Группа авторов

Dwumiesięcznik skierowany do neurologówi lekarzy praktyki ogólnej, zainteresowanych bliższym poznaniem zagadnień z zakresu neurologii. Na jego treść składają się tłumaczone w pełnej wersji bieżące artykuły z czołowych światowych i europejskich...

. Neurologia Praktyczna 6/2017

Neurologia Praktyczna 6/2017

Группа авторов

Dwumiesięcznik skierowany do neurologówi lekarzy praktyki ogólnej, zainteresowanych bliższym poznaniem zagadnień z zakresu neurologii. Na jego treść składają się tłumaczone w pełnej wersji bieżące artykuły z czołowych światowych i europejskich...

. Neurologia Praktyczna 3/2017

Neurologia Praktyczna 3/2017

Группа авторов

Dwumiesięcznik skierowany do neurologówi lekarzy praktyki ogólnej, zainteresowanych bliższym poznaniem zagadnień z zakresu neurologii. Na jego treść składają się tłumaczone w pełnej wersji bieżące artykuły z czołowych światowych i europejskich...

. Neurologia Praktyczna 5/2017

Neurologia Praktyczna 5/2017

Группа авторов

Dwumiesięcznik skierowany do neurologówi lekarzy praktyki ogólnej, zainteresowanych bliższym poznaniem zagadnień z zakresu neurologii. Na jego treść składają się tłumaczone w pełnej wersji bieżące artykuły z czołowych światowych i europejskich...

. Neurologia Praktyczna 1/2018

Neurologia Praktyczna 1/2018

Группа авторов

Dwumiesięcznik skierowany do neurologówi lekarzy praktyki ogólnej, zainteresowanych bliższym poznaniem zagadnień z zakresu neurologii. Na jego treść składają się tłumaczone w pełnej wersji bieżące artykuły z czołowych światowych i europejskich...

. Neurologia Praktyczna 4/2017

Neurologia Praktyczna 4/2017

Группа авторов

Dwumiesięcznik skierowany do neurologówi lekarzy praktyki ogólnej, zainteresowanych bliższym poznaniem zagadnień z zakresu neurologii. Na jego treść składają się tłumaczone w pełnej wersji bieżące artykuły z czołowych światowych i europejskich...

. W gabinecie lekarza specjalisty. Ginekologia i położnictwo. Niepłodność

W gabinecie lekarza specjalisty. Ginekologia i położnictwo. Niepłodność

Группа авторов

Pierwszy numer pod redakcją naukową prof. Piotra Laudańskiego, skierowany do praktykujących ginekologów-położników i endokrynologów, jest poświęcony tematowi niepłodności, która jest chorobą społeczną dotyczącą 10–15 procent par.


W...

. Pielęgnowanie w położnictwie ginekologii i neonatologii

Pielęgnowanie w położnictwie ginekologii i neonatologii

Группа авторов

Monografia jest skierowana do położnych, pracujących w lecznictwie ambulatoryjnym, szpitalnym, a także mających praktykę indywidualną lub grupową. Może być również cennym źródłem wiedzy praktycznej dla studentów kierunku...

. Dermatologia w praktyce. Część 1

Dermatologia w praktyce. Część 1

Группа авторов

Wysokospecjalistyczna publikacja opisująca wykorzystanie dermatologii i praktyce klinicznej. Autorzy skupili się na przedstawieniu zagadnień, które straciły na aktualności lub nie zostały omówione w innych publikacjach o podobnej tematyce....

. Terapia w chorobach reumatycznych

Terapia w chorobach reumatycznych

Группа авторов

Praktyczna publikacja przygotowana przez ceniony i znany zespół lekarzy specjalistów. Czytelnicy znajdą w książce opis najważniejszych zagadnień związanych z chorobami reumatologicznymi u dzieci i dorosłych.


W książce omówiono takie...

. Kardiologia w gabinecie lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Kardiologia w gabinecie lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Группа авторов

Treść podręcznika została ułożona zgodnie z programem specjalizacji z medycyny rodzinnej
Stanowi wybór użytecznych i ważnych zagadnień często spotykanych w praktyce lekarza rodzinnego.
Kompendium  wiedzy z kardiologii przydatna dla...

. Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną

Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną

Группа авторов

Pierwsza w języku polskim publikacja poruszająca w sposób kompleksowy problematykę terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnością intelektualną.


Przedstawia teoretyczne aspekty niepełnosprawności i terapii zajęciowej. Pokazuje...

. Analiza przypadków klinicznych w alergologii. Leczenie farmakologiczne w praktyce polskich lekarzy. Część II

Analiza przypadków klinicznych w alergologii. Leczenie farmakologiczne w praktyce polskich lekarzy. Część II

Группа авторов

Wysokospecjalistyczna publikacja uwzględniająca prawidłowe, zgodne z najnowszą wiedzą, sposoby diagnozowania, postępowania terapeutycznego i efekty leczenia 30 przypadków dotyczących m.in.: astmy, ostrego zespołu wieńcowego, anafilaksji,...

. Choroby infekcyjne przewodu pokarmowego

Choroby infekcyjne przewodu pokarmowego

Группа авторов

Czynniki infekcyjne towarzyszą człowiekowi w zdrowiu i chorobie, przez całe życie. Drobnoustroje fizjologicznie obecne są na skórze, błonach śluzowych oraz w układzie oddechowym, moczowo-płciowym i pokarmowym. Koegzystencja drobnoustrojów z...

. Farmakoterapia w położnictwie

Farmakoterapia w położnictwie

Группа авторов

Farmakologia i farmakoterapia okresu ciąży i porodu to niezwykle dynamicznie rozwijające się dziedziny wiedzy. Związane jest to z powszechną dostępnością w praktyce klinicznej wielu nowoczesnych leków.
Mamy tutaj do czynienia z wyjątkową...

. Smog

Smog

Группа авторов

Pierwsza polska publikacja, która kompleksowo przedstawia wpływu zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia. Zespół wybitnych specjalistów udowadnia powiązanie pomiędzy jakością powietrza, a występowaniem chorób układu oddechowego, OUN,...

. W gabinecie lekarza specjalisty. Ginekologia i położnictwo. Genetyka w ginekologii i położnictwie

W gabinecie lekarza specjalisty. Ginekologia i położnictwo. Genetyka w ginekologii i położnictwie

Группа авторов

Trzeci numer z cyklu „w gabinecie lekarza ginekologa”, pod redakcją naukową prof. Piotra Węgrzyna, skierowany jest przede wszystkim do praktykujących ginekologów-położników i genetyków klinicznych, a także do lekarzy w trakcie szkolenia...

. Atlas podologiczny

Atlas podologiczny

Группа авторов

Opracowanie stworzone z myślą o specjalistach podologii i studentach kierunków pokrewnych. Przedstawiona został wiedza na temat pochodzenia, różnicowania, rodzajów zmian patologicznych skóry i paznokci stóp. W opracowaniu uwzględniono...

. Urologia. Ilustrowany podręcznik dla studentów i stażystów

Urologia. Ilustrowany podręcznik dla studentów i stażystów

Группа авторов

Długo oczekiwana publikacja dla studentów medycyny i stażystów. Nowoczesny podręcznik powstał z myślą o Czytelnikach, którzy muszą przeanalizować wiedzę urologiczną w ciągu zaledwie kilku dni.
Najważniejsze wiadomości, istotna wiedza,...

. Problemy okołooperacyjne u osób w wieku podeszłym

Problemy okołooperacyjne u osób w wieku podeszłym

Группа авторов

U pacjentów starszych zdecydowanie częściej może dojść do powikłań pooperacyjnych niż w innych grupach wiekowych.
Osoby w wieku podeszłym oprócz typowych zespołów objawowych narażone są na zwiększone ryzyko wystąpienia charakterystycznych...

. Ostre zatrucia w praktyce ratownika medycznego

Ostre zatrucia w praktyce ratownika medycznego

Группа авторов

Starannie zebrany wywiad i ocena miejsca zdarzenia stanowią bardzo istotne elementy postępowania diagnostycznego w ostrych zatruciach. W OZ przeprowadza się standardowe badanie podmiotowe, dążąc do poznania wszelkich okoliczności zdarzenia, a...

. Ostre stany zagrożenia życia w obrażeniach ciała

Ostre stany zagrożenia życia w obrażeniach ciała

Группа авторов

Do późnego średniowiecza dominowały rany zadawane bronią białą, wraz z pojawieniem się prochu strzelniczego zwiększyła się energia zadawanych obrażeń, a przez to ich rozległość, oraz pojawił się nowy czynnik – wysoka temperatura. W dobie...

. Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych

Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych

Группа авторов

Przekazujemy Państwu zupełnie nowe, aktualne i praktyczne wydanie podręcznika dla asystentek i higienistek stomatologicznych, w którym omówione zostały najnowsze metody leczenia stomatologicznego z wykorzystaniem najnowocześniejszych...

. Zarządzanie podmiotem leczniczym

Zarządzanie podmiotem leczniczym

Группа авторов

Jest to przewodnik na drodze doskonalenia zarządzania organizacjami świadczącymi usługi medyczne, ze szczególnym przeznaczeniem dla personelu medycznego i managerów podmiotów leczniczych.


„Zarządzanie podmiotem leczniczym” to...

. W gabinecie lekarza specjalisty. Onkologia. Inhibitory osi EGFR w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca

W gabinecie lekarza specjalisty. Onkologia. Inhibitory osi EGFR w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca

Группа авторов

Pierwszy numer pod redakcją naukową prof. Dariusza M. Kowalskiego, skierowany jest do praktykujących lekarzy onkologów, został poświęcony tematowi stosowania inhibitorów osi EGFR w leczeniu nie drobnokomórkowego raka puca.
W numerze...

. Transplantacje kończyny górnej i twarzy

Transplantacje kończyny górnej i twarzy

Группа авторов

Autorzy monografii to pionierzy przeszczepień zewnętrznych w Polsce.
Publikacja przedstawia aktualny stan wiedzy w dziedzinie. W  książce omówiono etap kwalifikacji i przygotowania medycznego biorców oraz psychospołeczną ocenę kandydata na...

. Neurologia dziecięca w przypadkach klinicznych

Neurologia dziecięca w przypadkach klinicznych

Группа авторов

„Neurologia dziecięca w przypadkach klinicznych” to publikacja przygotowana przez znanych i wybitnych neurologów dziecięcych, radiologów, genetyków, pediatrów i psychologów.


Dotychczas brakowało na rynku książki, która ilustrowałaby...

. Zaburzenia seksualne a psychoterapia poznawczo-behawioralna

Zaburzenia seksualne a psychoterapia poznawczo-behawioralna

Группа авторов

Dysfunkcje seksualne są powszechne, zwłaszcza jeśli są ujęte jako zaburzenia współwystępujące z innymi zaburzeniami psychologicznymi, takimi jak niepokój czy depresja. Można się więc spodziewać, że udanemu leczeniu tych zaburzeń będzie...

. Reumatologia w gabinecie lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Reumatologia w gabinecie lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Группа авторов

Kompendium wiedzy z reumatologii uwzględniające choroby, z którymi najczęściej może zetknąć się lekarz w POZ. Książka opisuje badanie narządu ruchu, diagnostykę różnicową, a także problemy związane z leczeniem chorób reumatycznych i efektywne...

. Chirurgia onkologiczna. Tom 2

Chirurgia onkologiczna. Tom 2

Группа авторов

Publikacja przygotowana przez uznanych specjalistów, reprezentujących  wiodące ośrodki onkologiczne i chirurgiczne w Polsce.  Jest wyczerpującym i aktualnym opracowaniem tematu.


Tom 2 przedstawia nowotwory głowy i szyi; układu...

. Dermatologia w praktyce. Część 2

Dermatologia w praktyce. Część 2

Группа авторов

W drugiej części bestselleru poruszono kolejne ciekawe zagadnienia kliniczne z zakresu dermatologii oraz alergologii. Uznani specjaliści i praktycy skupili się tym razem na chorobach autoimmunologicznych tkanki łącznej (toczeń rumieniowaty,...

. Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego

Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego

Группа авторов

Kompendium wiedzy z zakresu pielęgniarstwa psychiatrycznego. W przystępny sposób omówiono zarówno zagadnienia ogólne: etyczne, prawne aspekty opieki nad pacjentem psychicznie chorym, modele relacji międzyludzkich, a także szczegółowe...

. Reumatologia wieku rozwojowego. Kompendium

Reumatologia wieku rozwojowego. Kompendium

Группа авторов

Książka zawiera opis badania podmiotowego i przedmiotowego oraz badań dodatkowych (laboratoryjnych, obrazowych i morfologicznych), które są przydatne w diagnostyce chorób reumatycznych u dzieci, a także zbiór dolegliwości i objawów, które...

. Odkrywanie socjologii

Odkrywanie socjologii

Группа авторов

Podstawowym celem przyświecającym autorom jest wyposażenie przyszłych profesjonalistów, działających w sferze gospodarki, w wiedzę dotyczącą funkcjonowania społeczeństwa, procesów, jakie w nim zachodzą, złożoności społecznego świata i związków...

. Emocje i polityka

Emocje i polityka

Группа авторов

Odkrywanie emocjonalnej warstwy debat politycznych i polityki umożliwia kształtowanie racjonalnego ładu politycznego i społecznego, ładu uświadomionego i poddanego refleksji i dyskusji przez obywateli. Większość analizowanych w tej książce...

. Socjologia sportu

Socjologia sportu

Группа авторов

SOCJOLOGIA SPORTU to kompendium wiedzy o często pomijanym w naukach społecznych, ale niezwykle ważnym obszarze badań nad społecznymi aspektami sportu. Autorzy objęli swoimi rozważaniami niemal wszystkie aspekty współczesnej refleksji nad...

. Przesilenie Nowa kultura polityczna

Przesilenie Nowa kultura polityczna

Группа авторов

Zjawisko mobilizacji społecznych, przeradzających się albo w ruchy społeczne, albo w nowe byty polityczne, głęboko przeobraziło kulturę drugiej dekady XXI wieku. Przesilenie jest właśnie próbą interpretacji tego momentu. Autorami esejów są...

. Białe maski / szare twarze

Białe maski / szare twarze

Группа авторов

Formuła tytułu książki Białe maski / szare twarze – metaforyczna plama Rorschacha – stała się impulsem do rozważań na temat psychofizycznych  dyskomfortów i cierpień odczuwanych przez mieszkańców peryferyjnej, środkowo-wschodniej Europy;...

. Biznes, etyka, odpowiedzialność

Biznes, etyka, odpowiedzialność

Группа авторов

Połączenie gospodarki z nauką i techniką oraz ich współdziałanie powoduje powstawanie nowych, istotnych dylematów etycznych. Prezentowana książka jest unikatowym na polskim rynku wydawniczym kompendium na temat etyki biznesu, dostarczającym...

. Kronos 3/2016. Koniec uniwersytetu

Kronos 3/2016. Koniec uniwersytetu

Группа авторов

Uniwersytet umiera. Znalazł się w śmiertelnym zagrożeniu. Temu właśnie zagrożeniu poświęcony jest nowy tom naszego kwartalnika. Czytelnik znajdzie w nim nie tylko diagnozę obecnej sytuacji, lecz także teksty dzisiaj już historyczne, rzucające...

. Kronos 4/2016. Teoekonomika

Kronos 4/2016. Teoekonomika

Группа авторов

Kolejny numer kwartalnika „Kronos”, poświęcony ekonomii, gospodarce i ich związkom z teologią.
W którą stronę zmierza dzisiejszy pieniądz? Czy prawdę mówi nieszczęsna kochanka Fausta, że „Do złota bieży, od złota zależy / W końcu wszystko”?...

. Granice sacrum

Granice sacrum

Группа авторов

Dzisiejszy, tyleż niespodziewany, co niekwestionowany renesans religijności jest niezmiernie doniosłym faktem społecznym. W oczywisty sposób przekłada się on na naukowe zainteresowanie religią jako taką. Zainteresowanie to podsycane jest przez...

. KRONOS 1/2018. Goethe. Hölderlin. Roth

KRONOS 1/2018. Goethe. Hölderlin. Roth

Группа авторов

Kolejny numer kwartalnika „Kronos” o męczeństwie rozumu i wielkich zmyśleniach oraz wpływie literatury na filozofię i politykę niemiecką (i odwrotnie):


• Johann Wolfgang Goethe, Lata wędrówki Wilhelma Meistra
• Johann Wolfgang...

. Ścięgna konsumpcyjne

Ścięgna konsumpcyjne

Группа авторов

Książka jest próbą zastosowania założeń kulturoznawstwa krytycznego. Teksty w niej zawarte mają różny charakter, ale ich spoiwem jest zarówno intuicyjne, jak i „wyrozumowane” zastosowanie strategii krytycznych odnoszonych do różnych aspektów...

. Paradoksy maski. Antologia

Paradoksy maski. Antologia

Группа авторов

Antologia tekstów poświęconych teorii maski i studiów prezentujących posługiwanie się maską w obrzędzie, karnawale, teatrze, zabawie, sztuce. Książka prezentuje szkice zarówno klasyków myśli humanistycznej, takich jak: Claude Lévi-Strauss,...

. Gleboznawstwo

Gleboznawstwo

Группа авторов

Kompendium wiedzy o glebie opracowane według najnowszych kryteriów stosowanych w Polsce i na świecie.


Nowoczesny, ogólnopolski podręcznik gleboznawstwa. Zaprezentowano w nim wiadomości dotyczące genezy, budowy morfologicznej,...

. Dialog z samym sobą

Dialog z samym sobą

Группа авторов

Rozmowa z samym sobą jest zjawiskiem znanym każdemu. Codziennie, w wielu sytuacjach rozmawiamy ze sobą, dyskutujemy, zadajemy pytania i na nie odpowiadamy.



Książka składa się z 3 części.
W pierwszej części przedstawiono...

. Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne

Группа авторов

Kryzysy rozwojowe są naturalnymi zdarzeniami w życiu człowieka. Często radzimy sobie z nimi sami lub „z niewielką pomocą przyjaciół”. Bywają jednak i takie kryzysy, z których łatwiej jest wyjść, korzystając z pomocy psychologa. Publikacja pod...

. Psychologia penitencjarna

Psychologia penitencjarna

Группа авторов

Psychologia i prawo to rozległe dziedziny wiedzy, które dokonują oglądu zachowania człowieka z dwóch punktów widzenia: pierwszy z nich polega na poszukiwaniu przyczyn oraz mechanizmów  postępowania, drugi odnosi się do oceny zgodności...

. Wybierz szkołę podstawową dla swojego dziecka

Wybierz szkołę podstawową dla swojego dziecka

Группа авторов

Dzień, w którym dziecko rozpoczyna naukę w szkole podstawowej, jest wyzwaniem i dla świeżo upieczonego ucznia, i dla rodziców. Aby dobrze wybrać z bogatej oferty dostępnych opcji edukacyjnych (szkoły publiczne, prywatne, nauczanie domowe),...

. Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna

Группа авторов

Podręcznik akademicki Psychologia kliniczna jest kontynuacją poprzednich opracowań redagowanych przez Andrzeja Lewickiego (1969/1978) oraz Helenę Sęk (1991/2006) – czterokrotnie publikowanych w Wydawnictwie Naukowym PWN. Zawarte w nim teksty...

. Kobiety, mężczyźni i bliskie związki

Kobiety, mężczyźni i bliskie związki

Группа авторов

Współczesna psychologia potwierdza prawdziwość tezy, że oparte na uczuciu miłości bliskie związki są niezwykle ważne dla człowieka. Bliskie związki z ludźmi, a pośród nich unikalne, bliskie relacje między kobietami i mężczyznami, okazują się...

. Jak się uczymy?

Jak się uczymy?

Группа авторов

Czy kiedykolwiek nauczałeś?
To pytanie retoryczne. Oczywiście, że tak.
Ludzie mają podstawową potrzebę, by się nawzajem nauczać. Robią to nauczyciele, rodzice, przyjaciele, rodzeństwo, plotkarze i pracodawcy. Uczymy innych...

. Seksualność i problemy seksualne z perspektywy psychodynamicznej

Seksualność i problemy seksualne z perspektywy psychodynamicznej

Группа авторов

Seksualność i problemy seksualne z perspektywy psychodynamicznej to wyjątkowe kompendium wiedzy dotyczącej seksualności człowieka, ujmowanej pod względem opisowym, diagnostycznym i terapeutycznym.
Publikacja jest poświęcona rozważaniom...

. Transport

Transport

Группа авторов

Aktualna, kompleksowa wiedza ekonomiczna o transporcie w Polsce i Unii Europejskiej
Nowe wydanie kompendium wiedzy o transporcie dostosowane do nowych wyzwań, takich jak
globalizacja i regionalizacja, innowacyjność i zrównoważony rozwój,...

. Odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych

Odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych

Группа авторов

Książka jest podsumowaniem pracy zespołów badawczych biorących udział w Programie Strategicznym Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Badania procesu odzysku (z wykorzystaniem procesu kondensacji pary wodnej ze spalin) i...

. Zakwas. Technologia w piekarni

Zakwas. Technologia w piekarni

Группа авторов

Jak zakwas wpływa na jakość pieczywa i jego właściwości odżywcze?
Jakie są techniki prowadzenia kwasu pszennego i żytniego?


W książce przedstawiono wyniki badań w zakresie prowadzenia zakwasu – zarówno z perspektywy naukowej, jak...

. Technologie ochrony środowiska w przemyśle i energetyce

Technologie ochrony środowiska w przemyśle i energetyce

Группа авторов

Książka omawia zagadnienia ochrony środowiska w ujęciu techniczno-technologicznym.  Podaje metody oczyszczania powietrza, wody i gleby skażanej podczas produkcji energii w zawodowych zakładach energetycznych, zakładach przemysłowych oraz...

. Badanie towarów przemysłowych

Badanie towarów przemysłowych

Группа авторов

Profesor AGH Wiktor Kubiński z zespołem tym razem przedstawia praktyczne kompendium wiedzy dotyczące zastosowania metod badania towarów niespożywczych – przemysłowych. To druga książka profesora Kubińskiego wydana przez Wydawnictwo Naukowe...

. Bezpieczeństwo energetyczne

Bezpieczeństwo energetyczne

Группа авторов

Publikacja „Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwania, interesy” dotyka aktualnych, ważnych i żywotnych interesów naszego kraju – jego bezpieczeństwa energetycznego, warunkującego sukces Polski w regionie i na świecie.
Celem książki...

. Energetyka odnawialna w budownictwie

Energetyka odnawialna w budownictwie

Группа авторов

Uniwersalne kompendium dotyczące nowoczesnego i bardzo ciekawego tematu dotyczącego magazynowania energii uzyskanej z OZE w budownictwie. Jest ona kierowana do osób, które po raz pierwszy się zetkną z tą tematyką, jak i do osób, które mają...

. Ochrona środowiska dla inżynierów

Ochrona środowiska dla inżynierów

Группа авторов

To unikatowe kompendium wiedzy z zakresu TECHNOLOGII INŻYNIERSKIEJ OCHRONY ŚRODOWISKA, napisane przez grono wybitnych polskich naukowców zajmujących się różnymi aspektami tego zagadnienia.


W publikacji tej dokonano połączenia:
•...

. Pasażerski transport regionalny

Pasażerski transport regionalny

Группа авторов

Wydawnictwo Naukowe PWN mają zaszczyt zaprezentować publikację, która kompleksowo ujmuje tematykę PASAŻERSKIEGO TRANSPORTU REGIONALNEGO.
Istotność tego obszaru tematycznego wynika m.in. ze skutków liberalizacji rynku usług transportowych i...

. Polski Przegląd Dyplomatyczny 2/2018

Polski Przegląd Dyplomatyczny 2/2018

Группа авторов

Od redaktora naczelnego
Rosyjski plebiscyt i trzecia tercja (s. 7)


Rozmowa z Konradem Szymańskim
Jedność Europy nie może być tylko dekoracją (s. 23)


ESEJE I ARTYKUŁY
Nikołaj Pietrow
Rosja przechodzi do...

. Polski Przegląd Dyplomatyczny 3/2018

Polski Przegląd Dyplomatyczny 3/2018

Группа авторов

SPIS TREŚCI
Od redaktora naczelnego
Polska w epoce Szalonego Króla (s. 7)


Rozmowa z Charlesem Grantem
Czy jest życie po brexicie?  (s. 28)


OPINIE
O PROLIFERACJI BRONI CHEMICZNEJ
Łukasz Kulesa (s....

. Miejsca nieoczywiste

Miejsca nieoczywiste

Группа авторов

Miejsca nieoczywiste: dalekie kresy, prowincjonalne miasteczka, albo peryferie i rzadko odwiedzane kwartały dużych miast. Miejsca nieoczywiste: zagubione w historii i na nowo odzyskiwane dla naszej pamięci. Miejsca nieoczywiste: w których...

. Nowe opisanie świata

Nowe opisanie świata

Группа авторов

Tom Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań powstał w rezultacie przemyśleń i refleksji grupy badaczy nad kierunkami rozwoju literatury osobnej rozumianej jako obszar influencji współczesnych...

. „Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2016, nr 4 (23)

„Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2016, nr 4 (23)

Группа авторов

Ostatni w roku 2016 numer „Nowej Biblioteki” (czwarty, kolejny 23) pod redakcją Ireny Sochy poświęcony jest różnorodnym zagadnieniom historii książki dla dzieci i młodzieży od połowy wieku XIX po współczesność. Uzupełnia pewną lukę...

. Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 5

Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 5

Группа авторов

Tom 5 Literatury dzieci i młodzieży obejmuje omówienie współczesnych zjawisk mieszczących się w obszarze kultury książki dziecięco-młodzieżowej, których obecność w różnym stopniu natężenia można obserwować na przestrzeni lat 1989-2015. Całość...

. Victor Junior nr 6 (356) 22 marca 2018

Victor Junior nr 6 (356) 22 marca 2018

Группа авторов

Dwutygodnik „Victor Junior” –  czasopismo dla 10-13-latków (uczniów klas IV, V, VI)



W każdym numerze:


- prawdziwe życie nastolatków w artykułach i reportażach


- listy od czytelników, czyli ich problemy w...

. Cogito nr 4 (526) Kwiecień 2018

Cogito nr 4 (526) Kwiecień 2018

Группа авторов

„Cogito” to jedyny młodzieżowy DWUTYGODNIK, który z sukcesem pomaga młodym ludziom w wieku 15–19 lat przygotować się do matury z języka polskiego, matematyki, WOS-u, biologii i geografii. Publikuje arkusze do egzaminów pisemnych, zestawy pytań...

. Victor Junior nr 7 (357) 5 kwietnia 2018

Victor Junior nr 7 (357) 5 kwietnia 2018

Группа авторов

Dwutygodnik „Victor Junior” –  czasopismo dla 10-13-latków (uczniów klas IV, V, VI)



W każdym numerze:


- prawdziwe życie nastolatków w artykułach i reportażach


- listy od czytelników, czyli ich problemy w...

. Cogito nr 5 (527) Maj 2018

Cogito nr 5 (527) Maj 2018

Группа авторов

„Cogito” to jedyny młodzieżowy DWUTYGODNIK, który z sukcesem pomaga młodym ludziom w wieku 15–19 lat przygotować się do matury z języka polskiego, matematyki, WOS-u, biologii i geografii. Publikuje arkusze do egzaminów pisemnych, zestawy pytań...

. Victor Junior nr 8 (358) 19 kwietnia 2018

Victor Junior nr 8 (358) 19 kwietnia 2018

Группа авторов

Dwutygodnik „Victor Junior” –  czasopismo dla 10-13-latków (uczniów klas IV, V, VI)



W każdym numerze:


- prawdziwe życie nastolatków w artykułach i reportażach


- listy od czytelników, czyli ich problemy w...

. Victor Junior nr 9 (359) 2 maja 2018

Victor Junior nr 9 (359) 2 maja 2018

Группа авторов

Dwutygodnik „Victor Junior” –  czasopismo dla 10-13-latków (uczniów klas IV, V, VI)



W każdym numerze:


- prawdziwe życie nastolatków w artykułach i reportażach


- listy od czytelników, czyli ich problemy w...

. Victor Junior nr 10 (360) 17 maja 2018

Victor Junior nr 10 (360) 17 maja 2018

Группа авторов

Dwutygodnik „Victor Junior” –  czasopismo dla 10-13-latków (uczniów klas IV, V, VI)



W każdym numerze:


- prawdziwe życie nastolatków w artykułach i reportażach


- listy od czytelników, czyli ich problemy w...

. Cogito nr 6 (528) Czerwiec 2018

Cogito nr 6 (528) Czerwiec 2018

Группа авторов

„Cogito” to jedyny młodzieżowy DWUTYGODNIK, który z sukcesem pomaga młodym ludziom w wieku 15–19 lat przygotować się do matury z języka polskiego, matematyki, WOS-u, biologii i geografii. Publikuje arkusze do egzaminów pisemnych, zestawy pytań...

. Cogito nr 7 (529) Lipiec 2018

Cogito nr 7 (529) Lipiec 2018

Группа авторов

„Cogito” to jedyny młodzieżowy DWUTYGODNIK, który z sukcesem pomaga młodym ludziom w wieku 15–19 lat przygotować się do matury z języka polskiego, matematyki, WOS-u, biologii i geografii. Publikuje arkusze do egzaminów pisemnych, zestawy pytań...

. Victor Junior nr 11 (361) 30 maja 2018

Victor Junior nr 11 (361) 30 maja 2018

Группа авторов

Dwutygodnik „Victor Junior” –  czasopismo dla 10-13-latków (uczniów klas IV, V, VI)



W każdym numerze:


- prawdziwe życie nastolatków w artykułach i reportażach


- listy od czytelników, czyli ich problemy w...

. Victor Junior nr 12 (362) 14 czerwca 2018

Victor Junior nr 12 (362) 14 czerwca 2018

Группа авторов

Dwutygodnik „Victor Junior” –  czasopismo dla 10-13-latków (uczniów klas IV, V, VI)



W każdym numerze:


- prawdziwe życie nastolatków w artykułach i reportażach


- listy od czytelników, czyli ich problemy w...

. Victor Junior nr 13 (363) 28 czerwca 2018

Victor Junior nr 13 (363) 28 czerwca 2018

Группа авторов

Dwutygodnik „Victor Junior” –  czasopismo dla 10-13-latków (uczniów klas IV, V, VI)



W każdym numerze:


- prawdziwe życie nastolatków w artykułach i reportażach


- listy od czytelników, czyli ich problemy w...

. Victor Junior nr 15 (365) 26 lipca 2018

Victor Junior nr 15 (365) 26 lipca 2018

Группа авторов

Dwutygodnik „Victor Junior” –  czasopismo dla 10-13-latków (uczniów klas IV, V, VI)



W każdym numerze:


- prawdziwe życie nastolatków w artykułach i reportażach


- listy od czytelników, czyli ich problemy w...

. Victor Junior nr 16 (366) 9 sierpnia 2018

Victor Junior nr 16 (366) 9 sierpnia 2018

Группа авторов

Dwutygodnik „Victor Junior” –  czasopismo dla 10-13-latków (uczniów klas IV, V, VI)



W każdym numerze:


- prawdziwe życie nastolatków w artykułach i reportażach


- listy od czytelników, czyli ich problemy w...

. Victor Junior nr 17 (367) 23 sierpnia 2018

Victor Junior nr 17 (367) 23 sierpnia 2018

Группа авторов

Dwutygodnik „Victor Junior” –  czasopismo dla 10-13-latków (uczniów klas IV, V, VI)



W każdym numerze:


- prawdziwe życie nastolatków w artykułach i reportażach


- listy od czytelników, czyli ich problemy w...

. Cogito nr 9 (531) Wrzesień 2018

Cogito nr 9 (531) Wrzesień 2018

Группа авторов

„Cogito” to jedyny młodzieżowy DWUTYGODNIK, który z sukcesem pomaga młodym ludziom w wieku 15–19 lat przygotować się do matury z języka polskiego, matematyki, WOS-u, biologii i geografii. Publikuje arkusze do egzaminów pisemnych, zestawy pytań...

. Victor Junior nr 14 (364) 12 lipca 2018

Victor Junior nr 14 (364) 12 lipca 2018

Группа авторов

Dwutygodnik „Victor Junior” –  czasopismo dla 10-13-latków (uczniów klas IV, V, VI)



W każdym numerze:


- prawdziwe życie nastolatków w artykułach i reportażach


- listy od czytelników, czyli ich problemy w...

. Cogito nr 8 (530) Sierpień 2018

Cogito nr 8 (530) Sierpień 2018

Группа авторов

„Cogito” to jedyny młodzieżowy DWUTYGODNIK, który z sukcesem pomaga młodym ludziom w wieku 15–19 lat przygotować się do matury z języka polskiego, matematyki, WOS-u, biologii i geografii. Publikuje arkusze do egzaminów pisemnych, zestawy pytań...

. Victor Junior nr 20 (370) 4 października 2018

Victor Junior nr 20 (370) 4 października 2018

Группа авторов

Dwutygodnik „Victor Junior” –  czasopismo dla 10-13-latków (uczniów klas IV, V, VI)



W każdym numerze:


- prawdziwe życie nastolatków w artykułach i reportażach


- listy od czytelników, czyli ich problemy w...

. Victor Junior nr 18 (368) 6 września 2018

Victor Junior nr 18 (368) 6 września 2018

Группа авторов

Dwutygodnik „Victor Junior” –  czasopismo dla 10-13-latków (uczniów klas IV, V, VI)



W każdym numerze:


- prawdziwe życie nastolatków w artykułach i reportażach


- listy od czytelników, czyli ich problemy w...

. Cogito nr 10- (532) Październik 2018

Cogito nr 10- (532) Październik 2018

Группа авторов

„Cogito” to jedyny młodzieżowy DWUTYGODNIK, który z sukcesem pomaga młodym ludziom w wieku 15–19 lat przygotować się do matury z języka polskiego, matematyki, WOS-u, biologii i geografii. Publikuje arkusze do egzaminów pisemnych, zestawy pytań...

. Victor Junior nr 19 (369) 20 września 2018

Victor Junior nr 19 (369) 20 września 2018

Группа авторов

Dwutygodnik „Victor Junior” –  czasopismo dla 10-13-latków (uczniów klas IV, V, VI)



W każdym numerze:


- prawdziwe życie nastolatków w artykułach i reportażach


- listy od czytelników, czyli ich problemy w...

. Cogito nr 12- (534) Grudzień 2018

Cogito nr 12- (534) Grudzień 2018

Группа авторов

„Cogito” to jedyny młodzieżowy DWUTYGODNIK, który z sukcesem pomaga młodym ludziom w wieku 15–19 lat przygotować się do matury z języka polskiego, matematyki, WOS-u, biologii i geografii. Publikuje arkusze do egzaminów pisemnych, zestawy pytań...

. Cogito nr 11- (533) Listopad 2018

Cogito nr 11- (533) Listopad 2018

Группа авторов

„Cogito” to jedyny młodzieżowy DWUTYGODNIK, który z sukcesem pomaga młodym ludziom w wieku 15–19 lat przygotować się do matury z języka polskiego, matematyki, WOS-u, biologii i geografii. Publikuje arkusze do egzaminów pisemnych, zestawy pytań...

. Victor Junior nr 22 (372) 31 października 2018

Victor Junior nr 22 (372) 31 października 2018

Группа авторов

Dwutygodnik „Victor Junior” –  czasopismo dla 10-13-latków (uczniów klas IV, V, VI)



W każdym numerze:


- prawdziwe życie nastolatków w artykułach i reportażach


- listy od czytelników, czyli ich problemy w...

. Victor Junior nr 21 (371) 18 października 2018

Victor Junior nr 21 (371) 18 października 2018

Группа авторов

Dwutygodnik „Victor Junior” –  czasopismo dla 10-13-latków (uczniów klas IV, V, VI)



W każdym numerze:


- prawdziwe życie nastolatków w artykułach i reportażach


- listy od czytelników, czyli ich problemy w...

. Victor Junior nr 23 (373) 15 listopada 2018

Victor Junior nr 23 (373) 15 listopada 2018

Группа авторов

Dwutygodnik „Victor Junior” –  czasopismo dla 10-13-latków (uczniów klas IV, V, VI)



W każdym numerze:


- prawdziwe życie nastolatków w artykułach i reportażach


- listy od czytelników, czyli ich problemy w...

. Victor Junior nr 2 (378) 24 stycznia 2019

Victor Junior nr 2 (378) 24 stycznia 2019

Группа авторов

Dwutygodnik „Victor Junior” –  czasopismo dla 10-13-latków (uczniów klas IV, V, VI)



W każdym numerze:


- prawdziwe życie nastolatków w artykułach i reportażach


- listy od czytelników, czyli ich problemy w...

. Cogito nr 3 (537) MARZEC 2019

Cogito nr 3 (537) MARZEC 2019

Группа авторов

„Cogito” to jedyny młodzieżowy DWUTYGODNIK, który z sukcesem pomaga młodym ludziom w wieku 15–19 lat przygotować się do matury z języka polskiego, matematyki, WOS-u, biologii i geografii. Publikuje arkusze do egzaminów pisemnych, zestawy pytań...

. Cogito nr 1 (535) STYCZEŃ 2019

Cogito nr 1 (535) STYCZEŃ 2019

Группа авторов

„Cogito” to jedyny młodzieżowy DWUTYGODNIK, który z sukcesem pomaga młodym ludziom w wieku 15–19 lat przygotować się do matury z języka polskiego, matematyki, WOS-u, biologii i geografii. Publikuje arkusze do egzaminów pisemnych, zestawy pytań...

. Victor Junior nr 26 (376) 27 grudnia 2018

Victor Junior nr 26 (376) 27 grudnia 2018

Группа авторов

Dwutygodnik „Victor Junior” –  czasopismo dla 10-13-latków (uczniów klas IV, V, VI)



W każdym numerze:


- prawdziwe życie nastolatków w artykułach i reportażach


- listy od czytelników, czyli ich problemy w...

. Victor Junior nr 7 (383) 4 kwietnia 2019

Victor Junior nr 7 (383) 4 kwietnia 2019

Группа авторов

Dwutygodnik „Victor Junior” –  czasopismo dla 10-13-latków (uczniów klas IV, V, VI)



W każdym numerze:


- prawdziwe życie nastolatków w artykułach i reportażach


- listy od czytelników, czyli ich problemy w...

. Victor Junior nr 4 (380) 21 lutego 2019

Victor Junior nr 4 (380) 21 lutego 2019

Группа авторов

Dwutygodnik „Victor Junior” –  czasopismo dla 10-13-latków (uczniów klas IV, V, VI)



W każdym numerze:


- prawdziwe życie nastolatków w artykułach i reportażach


- listy od czytelników, czyli ich problemy w...

. Victor Junior nr 3 (379) 7 lutego 2019

Victor Junior nr 3 (379) 7 lutego 2019

Группа авторов

Dwutygodnik „Victor Junior” –  czasopismo dla 10-13-latków (uczniów klas IV, V, VI)



W każdym numerze:


- prawdziwe życie nastolatków w artykułach i reportażach


- listy od czytelników, czyli ich problemy w...

. Victor Junior nr 25 (375) 13 grudnia 2018

Victor Junior nr 25 (375) 13 grudnia 2018

Группа авторов

Dwutygodnik „Victor Junior” –  czasopismo dla 10-13-latków (uczniów klas IV, V, VI)



W każdym numerze:


- prawdziwe życie nastolatków w artykułach i reportażach


- listy od czytelników, czyli ich problemy w...

. Victor Junior nr 24 (374) 29 listopada 2018

Victor Junior nr 24 (374) 29 listopada 2018

Группа авторов

Dwutygodnik „Victor Junior” –  czasopismo dla 10-13-latków (uczniów klas IV, V, VI)



W każdym numerze:


- prawdziwe życie nastolatków w artykułach i reportażach


- listy od czytelników, czyli ich problemy w...

. Victor Junior nr 1 (377) 10 stycznia 2019

Victor Junior nr 1 (377) 10 stycznia 2019

Группа авторов

Dwutygodnik „Victor Junior” –  czasopismo dla 10-13-latków (uczniów klas IV, V, VI)



W każdym numerze:


- prawdziwe życie nastolatków w artykułach i reportażach


- listy od czytelników, czyli ich problemy w...

. Victor Junior nr 6 (382) 21 marca 2019

Victor Junior nr 6 (382) 21 marca 2019

Группа авторов

Dwutygodnik „Victor Junior” –  czasopismo dla 10-13-latków (uczniów klas IV, V, VI)



W każdym numerze:


- prawdziwe życie nastolatków w artykułach i reportażach


- listy od czytelników, czyli ich problemy w...

. Cogito nr 2 (536) LUTY 2019

Cogito nr 2 (536) LUTY 2019

Группа авторов

„Cogito” to jedyny młodzieżowy DWUTYGODNIK, który z sukcesem pomaga młodym ludziom w wieku 15–19 lat przygotować się do matury z języka polskiego, matematyki, WOS-u, biologii i geografii. Publikuje arkusze do egzaminów pisemnych, zestawy pytań...

. Victor Junior nr 5 (381) 7 marca 2019

Victor Junior nr 5 (381) 7 marca 2019

Группа авторов

Dwutygodnik „Victor Junior” –  czasopismo dla 10-13-latków (uczniów klas IV, V, VI)



W każdym numerze:


- prawdziwe życie nastolatków w artykułach i reportażach


- listy od czytelników, czyli ich problemy w...

. Cogito nr 4 (538) KWIECIEŃ 2019

Cogito nr 4 (538) KWIECIEŃ 2019

Группа авторов

„Cogito” to jedyny młodzieżowy DWUTYGODNIK, który z sukcesem pomaga młodym ludziom w wieku 15–19 lat przygotować się do matury z języka polskiego, matematyki, WOS-u, biologii i geografii. Publikuje arkusze do egzaminów pisemnych, zestawy pytań...

. Victor Junior nr 8 (384) 18 kwietnia 2019

Victor Junior nr 8 (384) 18 kwietnia 2019

Группа авторов

Dwutygodnik „Victor Junior” –  czasopismo dla 10-13-latków (uczniów klas IV, V, VI)



W każdym numerze:


- prawdziwe życie nastolatków w artykułach i reportażach


- listy od czytelników, czyli ich problemy w...

. Cogito nr 5 (539) MAJ 2019

Cogito nr 5 (539) MAJ 2019

Группа авторов

„Cogito” to jedyny młodzieżowy DWUTYGODNIK, który z sukcesem pomaga młodym ludziom w wieku 15–19 lat przygotować się do matury z języka polskiego, matematyki, WOS-u, biologii i geografii. Publikuje arkusze do egzaminów pisemnych, zestawy pytań...

. Etyczne i prawne granice badań naukowych

Etyczne i prawne granice badań naukowych

Группа авторов

W sierpniu 2008 r. przedstawiciele różnych dyscyplin nauki spotkali się w Krakowie na ogólnopolskiej konferencji pt. "Etyczne i prawne granice badań naukowych", zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne we współpracy z Instytutem...

. Display

Display

Группа авторов

Display to próba szerszego spojrzenia na problematykę wystawy i wystawiania, od strony zagadnienia ekspozycji. Wraz z rosnącym – również w Polsce – zainteresowaniem uprawianiem nie tylko krytyki artystycznej i historii sztuki koncentrującej...

. Gazeta Polska 01/03/2017

Gazeta Polska 01/03/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 08/03/2017

Gazeta Polska 08/03/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 15/03/2017

Gazeta Polska 15/03/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 22/03/2017

Gazeta Polska 22/03/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 29/03/2017

Gazeta Polska 29/03/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 05/04/2017

Gazeta Polska 05/04/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 12/04/2017

Gazeta Polska 12/04/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 18/04/2017

Gazeta Polska 18/04/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 26/04/2017

Gazeta Polska 26/04/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 04/05/2017

Gazeta Polska 04/05/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 10/05/2017

Gazeta Polska 10/05/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 17/05/2017

Gazeta Polska 17/05/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 24/05/2017

Gazeta Polska 24/05/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 31/05/2017

Gazeta Polska 31/05/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 07/06/2017

Gazeta Polska 07/06/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 14/06/2017

Gazeta Polska 14/06/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 21/06/2017

Gazeta Polska 21/06/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 28/06/2017

Gazeta Polska 28/06/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 05/07/2017

Gazeta Polska 05/07/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 12/07/2017

Gazeta Polska 12/07/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 26/07/2017

Gazeta Polska 26/07/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 26/07/2017

Gazeta Polska 26/07/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 09/08/2017

Gazeta Polska 09/08/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 16/08/2017

Gazeta Polska 16/08/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 23/08/2017

Gazeta Polska 23/08/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 30/08/2017

Gazeta Polska 30/08/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 05/09/2017

Gazeta Polska 05/09/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 13/09/2017

Gazeta Polska 13/09/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 20/09/2017

Gazeta Polska 20/09/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 27/09/2017

Gazeta Polska 27/09/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 04/10/2017

Gazeta Polska 04/10/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 11/10/2017

Gazeta Polska 11/10/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 18/10/2017

Gazeta Polska 18/10/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 25/10/2017

Gazeta Polska 25/10/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 31/10/2017

Gazeta Polska 31/10/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 08/11/2017

Gazeta Polska 08/11/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 15/11/2017

Gazeta Polska 15/11/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 22/11/2017

Gazeta Polska 22/11/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 29/11/2017

Gazeta Polska 29/11/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 06/12/2017

Gazeta Polska 06/12/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 13/12/2017

Gazeta Polska 13/12/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 20/12/2017

Gazeta Polska 20/12/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 27/12/2017

Gazeta Polska 27/12/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 03/01/2018

Gazeta Polska 03/01/2018

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 10/01/2018

Gazeta Polska 10/01/2018

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 17/01/2018

Gazeta Polska 17/01/2018

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 24/01/2018

Gazeta Polska 24/01/2018

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 31/01/2018

Gazeta Polska 31/01/2018

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 07/02/2018

Gazeta Polska 07/02/2018

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 14/02/2018

Gazeta Polska 14/02/2018

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 28/02/2018

Gazeta Polska 28/02/2018

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 07/03/2018

Gazeta Polska 07/03/2018

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 14/03/2018

Gazeta Polska 14/03/2018

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 21/03/2018

Gazeta Polska 21/03/2018

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 28/03/2018

Gazeta Polska 28/03/2018

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 05/04/2017

Gazeta Polska 05/04/2017

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 11/04/2018

Gazeta Polska 11/04/2018

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Gazeta Polska 18/04/2018

Gazeta Polska 18/04/2018

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Amor Fati 2(6)/2016 – Cultura animi

Amor Fati 2(6)/2016 – Cultura animi

Группа авторов

Czasopismo „Amor Fati”, które publikuje głównie recenzowane artykuły naukowe z zakresu humanistyki (zwłaszcza z filozofii), powstało w styczniu 2015 roku. „Amor Fati” od samego początku było wydawane tak drukiem (ISSN: 2449-8807), jak i w...

. Gazeta Polska 25/04/2018

Gazeta Polska 25/04/2018

Группа авторов

Prawicowo-konserwatywny tygodnik poruszające trudne tematy związane z historycznymi oraz bieżącymi wydarzeniami społecznymi, gospodarczymi i politycznych. Wydawnictwo ukazujące nieprawidłowości we wszystkich sferach życia publicznego.

. Amor Fati 1(9)/2018 – Czasoprzestrzenie

Amor Fati 1(9)/2018 – Czasoprzestrzenie

Группа авторов

Czasopismo „Amor Fati”, które publikuje głównie recenzowane artykuły naukowe z zakresu humanistyki (zwłaszcza z filozofii), powstało w styczniu 2015 roku. „Amor Fati” od samego początku było wydawane tak drukiem (ISSN: 2449-8807), jak i w...

. Zimą bywa się pisarzem...

Zimą bywa się pisarzem...

Группа авторов

Tom niniejszy ukazuje się w roku pomiędzy dwoma ważnymi wydarzeniami związanymi z osobą Buczkowskiego – w 2005 minęła setna rocznica urodzin pisarza, a w kwietniu 2009 upłynie dwadzieścia lat od chwili jego śmierci. To pierwszy zbiór szkiców...

. Nieśmiertelni

Nieśmiertelni

Группа авторов

W ciągu stu trzydziestu lat od powstania Krypty Zasłużonych na Skałce złożono w niej doczesne szczątki trzynastu Wielkich Polaków: Jana Długosza, Wincentego Pola, Lucjana Siemieńskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Teofila Lenartowicza,...

. Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami

Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami

Группа авторов

Użyta w tomie formuła „pisarstwa pomiędzy” zakłada istnienie dość stabilnego kontekstu historycznoliterackiego, teoretycznego i metodologicznego. Po pierwsze: punktem odniesienia czyni dwudziestolecie międzywojenne, po drugie: umowny przełom...

. Dziedzictwo rodziny Helclów w Krakowie

Dziedzictwo rodziny Helclów w Krakowie

Группа авторов

Obchodzona w 2012 r. 150. rocznica zbudowania na cmentarzu Rakowickim kaplicy pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego dała asumpt do bliższego zainteresowania się osobami fundatorów: Ludwika i Anny Helclów oraz w ogóle tą niezwykłą rodziną...

. Gustaw Morcinek - w 120-lecie urodzin

Gustaw Morcinek - w 120-lecie urodzin

Группа авторов

Książka Gustaw Morcinek – w 120-lecie urodzin przynosi osiemnaście artykułów poświęconych utworom pisarza i faktom związanym z jego biografią. Jest ona pokłosiem sesji, zorganizowanej w styczniu 2011 r. na Uniwersytecie Śląskim w 120. rocznicę...

. Jan Sztwiertnia (1911-1940)

Jan Sztwiertnia (1911-1940)

Группа авторов

Publikacja stanowi zbiór artykułów dotyczących życia i twórczości Jana Sztwiertni, kompozytora, nauczyciela, dyrygenta i organisty, którego wielki talent przerwała śmierć w wieku zaledwie 29 lat. W 1939 roku, jako wyróżniający się student...

. Jej ślad w historii - kobiety w województwie śląskim na przestrzeni wieków

Jej ślad w historii - kobiety w województwie śląskim na przestrzeni wieków

Группа авторов

Publikacja stanowi pierwszy tom cyklu przewodników historyczno-turystycznych: Jej ślad w historii – kobiety w województwie śląskim na przestrzeni wieków i poświęcona jest terytorialnie powiatom: bielskiemu, cieszyńskiemu, żywieckiemu i...

. Biograficzne badania nad twórczością

Biograficzne badania nad twórczością

Группа авторов

Prezentowany tom dotyczy wybranych teoretycznych aspektów badań nad twórczością wybitną i profesjonalną (w części I) oraz przykładów badań nad biografiami twórców (w części II). Autorzy uzasadniają rolę i wpływ mentorów w rozwoju osób...

. Józef Hłasko

Józef Hłasko

Группа авторов

W 1930 r. w „Gazecie Warszawskiej" Józef Hłasko opublikował pierwszą część swoich wspomnień Przed pół wiekiem. Następnie na łamach „Gazety" ukazały się kolejne części, które zatytułował Ze wspomnień szkolnych, publikowane w 1931 r. oraz...

. Bibliotheca Lindiana : Samuel Bogumił Linde (1771-1847) pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

Bibliotheca Lindiana : Samuel Bogumił Linde (1771-1847) pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

Группа авторов

Tom zawiera teksty poświęcone działalności Samuela Bogumiła Lindego jako pierwszego dyrektora Biblioteki Publicznej przy Królewsko-Warszawskim Uniwersytecie, jego dokonaniom pedagogicznym, działaniom na rzecz środowiska ewangelików polskich...

. Znaki pamięci 2

Znaki pamięci 2

Группа авторов

Pamięć o naszych nauczycielach i starszych kolegach, którzy mieli wpływ na nasz sposób myślenia o języku i którzy przez lata kształtowali nasze postawy metodologiczne w badaniach językoznawczych, jest częścią naszej zbiorowej świadomości i...

. Humanizm w medycynie

Humanizm w medycynie

Группа авторов

Z przedmowy


Drogi i nieznany Czytelniku, oto sięgnąłeś po opracowanie skromne rozmiarem, jednak świadomie stworzone w oparciu o pewien koncept nawiązujący do tradycji odrzucanych we współczesnym dyskursie naukowym, gdzie człowieka w...

. Biografistyka we współczesnych badaniach historiograficznych

Biografistyka we współczesnych badaniach historiograficznych

Группа авторов

Publikacja zawiera rozważania nad teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami przydatnymi historykom podejmującym trud pisania biografii. Autorami tekstów są uczeni specjalizujący się w historii historiografii, metodologii historii, historii...

. Biografie nieoczywiste

Biografie nieoczywiste

Группа авторов

Jak badać biografie? Czego uczą nas wydarzenia przełomowe? Jaki jest społeczny wymiar biografii oraz ich związek z wydarzeniami społeczno-politycznymi i przełomami w kulturze? Na te i inne pytania spróbowali odpowiedzieć autorzy prezentowanego...

. Oni odbudowali i rozwijali Polskę

Oni odbudowali i rozwijali Polskę

Группа авторов

Publikacja zawiera 22 eseje, opracowane przez wybitnych polskich współczesnych uczonych, poświęcone wielkim Polakom, których pierwsze lata aktywności przypadały na okres międzywojenny, ale przez wiele lat działali również w Polsce Ludowej....

. Roman Rudziński – człowiek i dzieło

Roman Rudziński – człowiek i dzieło

Группа авторов

Późną jesienią 2015 roku, z okazji przypadającej właśnie 30. rocznicy śmierci Romana Rudzińskiego, grono jego przyjaciół, współpracowników i uczniów - dziś rozproszonych w różnych instytucjach naukowych - spotkało się na seminarium...

. Korespondencja Fryderyka Chopina 1831-1838. Tom 2, część 1

Korespondencja Fryderyka Chopina 1831-1838. Tom 2, część 1

Группа авторов

Drugi z trzech tomów korespondencji Fryderyka Chopina, bogato ilustrowany, m.in. autografami listów, opatrzony indeksami, wykazami źródeł, miscellaneami, bibliografią i notami biograficznymi postaci związanych z artystą.


Kryterium...

. Korespondencja Fryderyka Chopina 1838-1839. Tom 2, część 2

Korespondencja Fryderyka Chopina 1838-1839. Tom 2, część 2

Группа авторов

Drugi z trzech tomów korespondencji Fryderyka Chopina, bogato ilustrowany, m.in. autografami listów, opatrzony indeksami, wykazami źródeł, miscellaneami, bibliografią i notami biograficznymi postaci związanych z artystą.


Kryterium...

. Jan Pękosławski Dla potomności

Jan Pękosławski Dla potomności

Группа авторов

Przysięgę składali przy blasku świec w podziemiach kościoła kapucynów lub kościoła Wszystkich Świętych. Przysięgali na krzyż, który ponoć przed śmiercią ucałował Eligiusz Niewiadomski. Za zdradę tajemnic organizacji mieli być karani śmiercią....

. Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015

Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015

Группа авторов

Monografia stanowi ważną pozycję z zakresu biografistyki, dokumentującą dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Publikacja jest bardzo przydatna dla całego środowiska naukowego Łodzi i nie tylko....

. Idea integracji a wychowanie

Idea integracji a wychowanie

Группа авторов

Punktem wyjścia prezentowanej publikacji jest koncepcja sokratejska, zgodnie z którą uczeń nie jest jednostką pasywną z natury i tylko złe nauczanie nakazuje bierność, jako sposób na pozycję w szkole. Celem książki jest wzbudzenie szerokiej...

. Opieka wychowanie kształcenie

Opieka wychowanie kształcenie

Группа авторов

Prezentowana publikacja zawiera próby i wyniki badań, porządkowania rzeczywistości, poszukiwania rozumnych sposobów, ustawiania dobrych drogowskazów, przenikliwego wytyczania celów. Wszystko po to, by z tą prędkością , jaka możliwa jest w...

. Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi

Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi

Группа авторов

Prezentowana publikacja to efekt zamiłowania poznawczego wielu pedagogów, szczególnie pedagogów specjalnych. Dyskusja teoretyczna połączona z pracami o charakterze praktycznym na temat istoty twórczości osób niepełnosprawnych umożliwiła...

. Dzieci w procesie kształtowania postaw kulturowych

Dzieci w procesie kształtowania postaw kulturowych

Группа авторов

Po licznych pracach teoretycznych pojawia się opracowanie wspomagające praktykę edukacji wielo- i międzykulturowej. Redaktorzy tomu zadbali o adekwatne do zamieszczonych scenariuszy zajęć wsparcie teoretyczne obejmujące istotne dla praktyki...

. W trosce o dobrą edukację

W trosce o dobrą edukację

Группа авторов

X tom serii „Edukacja nauczycielska polonisty” zawiera 34 teksty dedykowane profesor Jadwidze Kowalikowej z okazji 40-lecia pracy naukowej. Cenne dla dydaktyki języka polskiego dokonania prof. Kowalikowej uhonorowali uniwersyteccy przyjaciele...

. Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego

Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego

Группа авторов

Praca zbiorowa "Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego" - to kontynuacja "ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego". Obie pozycje tworzą całość, wzajemnie się uzupełniając. W ABC znalazło się omówienie zagadnień...

. Kultura i edukacja

Kultura i edukacja

Группа авторов

Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje).  Jest to interdyscyplinarne kompendium wiedzy, wpisujące się znakomicie we współczesne debaty na temat roli edukacji i kultury w konstruowaniu różnorodnych „wersji tożsamości". A pytania „kim...

. Sztuka bycia człowiekiem

Sztuka bycia człowiekiem

Группа авторов

Polecana książka jest dziełem wieńczącym serię książek Nauczyciele – Nauczycielom, poświęconą propagowaniu idei pedagogiki współbycia, nakierowanej na twórczy, podmiotowy rozwój dziecka, potrafiącego nie tylko zgodnie koegzystować w świecie,...

. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

Группа авторов

Dzięki podejmowaniu przez coraz większe grono specjalistów problemów komunikacji, mowy
i języka, jak również praktycznego działania zmierzającego do wsparcia osób do niedawna określanych jako niekomunikujące/niekomunikatywne następuje...

. W kręgu dorobku edukacyjnego II Rzeczypospolitej t.2

W kręgu dorobku edukacyjnego II Rzeczypospolitej t.2

Группа авторов

Oddajemy do rąk Czytelników kolejną monografię historyczno-oświatową, przygotowaną pod naukową redakcją przez zespół 28 autorek i autorów z kilkunastu ośrodków naukowych. Całość, jako tom II, stanowi kontynuację serii wydawniczej „Szkoła –...

. Poszukiwanie człowieka w (nie)egalitarnym świecie horyzonty społeczno filozoficzne

Poszukiwanie człowieka w (nie)egalitarnym świecie horyzonty społeczno filozoficzne

Группа авторов

Problematyka podjęta w publikacji koncentruje się na poszukiwaniu i analizie koncepcji człowieka w (nie) egalitarnym świecie.  Ramy rozważań poszczególnych tekstów wyznacza charakterystycznie zmienna współczesność, której poszczególne elementy...

. Poszukiwanie człowieka w nieegalitarnym świecie horyzonty resocjalizacyjne

Poszukiwanie człowieka w nieegalitarnym świecie horyzonty resocjalizacyjne

Группа авторов

Miło nam zaprezentować kolejną publikację z cyklu „Naukowe Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego”. Przewodnim tematem niniejszego tomu jest problem poszukiwania człowieka w nieegalitarnym świecie o...

. Oblicza wykluczenia i marginalizacji społecznej

Oblicza wykluczenia i marginalizacji społecznej

Группа авторов

W obliczu coraz bardziej widocznego rozwarstwienia społecznego, obok grupy o wysokim statusie społecznym, wzrasta krąg osób wykluczonych i marginalizowanych społecznie. Publikacja wpisuje się w założenia i idee Europejskiego Roku Walki z...

. Edukacja małego dziecka, t.3. Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia

Edukacja małego dziecka, t.3. Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia

Группа авторов

Trzeci tom pracy Edukacja małego dziecka, zatytułowany Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia, kontynuuje refleksje dotyczące pracy pedagogicznej z dzieckiem w wieku przed- i wczesnoszkolnym. Zaprezentowano w nim autorskie poglądy i/lub...

. Wokół udanych inicjatyw edukacyjnych

Wokół udanych inicjatyw edukacyjnych

Группа авторов

Inspiracją do powstania książki była dyskusja, jaka wywiązała się w sekcji X podczas VII Zjazdu Pedagogicznego w Toruniu, który odbył się pod hasłem „Po życie sięgaj nowe. Teoria i praktyka edukacyjna". Sekcja X została zarezerwowana niemal w...

. Zastraszanie i przemoc szkolna

Zastraszanie i przemoc szkolna

Группа авторов

Przełom stuleci przyniósł zadziwiające przeciwieństwo pewnych zjawisk. Z jednej strony obserwuje się lawinowy wzrost publikacji - naukowych i publicystycznych, dotyczących różnych przejawów agresji wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza zjawiska...

. Nauczyciel wczesnej edukacji. Wobec zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej, kulturowej i społecznej

Nauczyciel wczesnej edukacji. Wobec zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej, kulturowej i społecznej

Группа авторов

Celem publikacji jest prezentacja przemyśleń Autorów i wyników badań, prowadzonych w obszarze funkcjonowania nauczycieli przedszkoli i klas początkowych w nowoczesnej szkole, w kontekście zmian o charakterze globalnym i w społecznościach...

. Czasopiśmiennictwo drugiej połowy XX wieku jako źródło do historii edukacji

Czasopiśmiennictwo drugiej połowy XX wieku jako źródło do historii edukacji

Группа авторов

Praca ta jest jedną z trzech książek poświęconych czasopiśmiennictwu traktowanemu jako źródło do dziejów edukacji. Obejmuje artykuły, w których zamieszczone zostały rezultaty badań nad wybranymi periodykami drugiej połowy XX wieku....

. Czasopiśmiennictwo okresu Drugiej Rzeczypospolitej jako źródło do historii edukacji

Czasopiśmiennictwo okresu Drugiej Rzeczypospolitej jako źródło do historii edukacji

Группа авторов

Niniejsza publikacja jest drugą z trzyczęściowego cyklu poświęconego czasopiśmiennictwu traktowanemu jako źródło do dziejów edukacji. Zawiera artykuły obejmujące rezultaty niekiedy wieloletnich badań nad wybranymi periodykami okresu...

. Dokąd zmierza polska szkoła?

Dokąd zmierza polska szkoła?

Группа авторов

Na pytanie Dokąd zmierza polska szkoła? od dłuższego czasu usiłują znaleźć odpowiedź naukowcy i pedagodzy praktycy, jednym słowem wszyscy, którzy są zaniepokojeni przyszłością polskiej edukacji. W tej pracy zabrali głos wybitni pedagodzy...

. Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do historii edukacji

Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do historii edukacji

Группа авторов

Niniejsza publikacja jest pierwszą z trzech książek poświęconych czasopiśmiennictwu traktowanemu jako źródło do dziejów edukacji. Zawiera artykuły, w których zamieszczone zostały rezultaty badań nad wybranymi periodykami XIX i początków XX w....

. Prawda umierania i tajemnica śmierci

Prawda umierania i tajemnica śmierci

Группа авторов

Książka dotyczy refleksji o ludzkiej egzystencji, z najbardziej dojmującymi jej doświadczeniami, jakimi są proces umierania i śmierć. Temat jest przedmiotem dociekań: filozofów, teologów, pedagogów, socjologów i psychologów. Umieranie i śmierć...

. Przegląd Badań Edukacyjnych, nr 1-2 (10-11/2010)

Przegląd Badań Edukacyjnych, nr 1-2 (10-11/2010)

Группа авторов

Czasopismo „Przegląd Badań Edukacyjnych” jest ogólnopolskim półrocznikiem, wychodzącym od 2005 roku, w całości poświęconym raportom z badań nad procesami edukacyjnymi. Stanowi naukowe forum wymiany wyników prowadzonych badań i źródło wzorców...

. Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym

Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym

Группа авторов

Tematyka niniejszej książki koncentruje się wokół zagadnień związanych z działaniem w polu pracy socjalnej, a szczególnie z nowymi przestrzeniami działania podejmowanego przez pracownika socjalnego. Praca socjalna ujmowana jest zarówno jako...

. Student na współczesnym uniwersytecie ideały i codzienność

Student na współczesnym uniwersytecie ideały i codzienność

Группа авторов

Polecana książka składa się z artykułów, które stanową zbiór – snutych w kontekście trwania i zmiany uniwersyteckich ideałów – refleksji nad współczesnym modelem uniwersytetu i miejscem, jakie zajmuje w nim student. Nie da się bowiem ukryć, że...

. Dziecko w świecie muzyki

Dziecko w świecie muzyki

Группа авторов

          Jest szósta pozycją z unikalnej serii Nauczyciele-Nauczycielom. Jej celem jest kształtowanie wrażliwości na dźwięki wszelkiego rodzaju, na muzykę codziennego życia w świecie ludzi, przyrody i sztuki.
          Część pierwsza...

. Zagrożenia zdrowia chorobami cywilizacyjnymi

Zagrożenia zdrowia chorobami cywilizacyjnymi

Группа авторов

         Autorki w swoich artykułach z punktu widzenia społecznego i pedagogicznego poruszają wybrane (z powodu ograniczonych ram książki) współczesne problemy zdrowotne, kładąc nacisk szczególnie na ich zdrowotne konsekwencje, podkreślając...

. Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, t. 11

Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, t. 11

Группа авторов

Świat jest pełen barier ograniczających realizację zamierzeń każdego człowieka.
Osoby, które w życiu nie doświadczyły niepełnosprawności osobiście lub nie zetknęły się z nią w relacjach z najbliższymi czy nie napotkały jej na swojej drodze...

. Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne

Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne

Группа авторов

Przedkładana Czytelnikom pierwsza część raportu (pierwszy tom) prezentuje, odtworzony przez autorów z odpowiedzi studentów I roku UAM (na pytania ankiety Studenci I roku UAM 2005/2006 o swoich szkołach) wizerunek ich szkół trzech szczebli...

. Dwudziestolecie funkcjonowania niepublicznych szkół wyższych w Polsce

Dwudziestolecie funkcjonowania niepublicznych szkół wyższych w Polsce

Группа авторов

Inicjatywę opublikowania pracy zbiorowej poświęconej funkcjonowaniu niepublicznych szkół wyższych w Polsce należy przyjąć z uznaniem, te szkoły bowiem składają się dziś w sposób znaczący na kształt polskiej oświaty i są miejscem kształcenia...

. Nauczyciel a uczeń z ADHD

Nauczyciel a uczeń z ADHD

Группа авторов

Choć ADHD jest najczęściej rozpoznawanym zaburzeniem rozwojowym u dzieci i młodzieży, to trudno odnaleźć w literaturze ślady analiz funkcjonowania ucznia z tym zaburzeniem, na tle zewnętrznych czynników środowiskowych. Skupianie uwagi na...

. Kształcenie zintegrowane uczniów niesłyszących w teorii i praktyce edukacyjnej

Kształcenie zintegrowane uczniów niesłyszących w teorii i praktyce edukacyjnej

Группа авторов

<p dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px">Zasada integracji treści kształcenia ułatwia nie tylko zrozumienie ustrukturowanej wiedzy i podstawowych technik pracy umysłowej, ale ma też znaczący wpływ na kształtowanie się trwałych zainteresowań,...

. Edukacja małego dziecka, t. 1. Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy

Edukacja małego dziecka, t. 1. Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy

Группа авторов

Książka poświęcona jest kontekstom teoretycznym, tendencjom i problemom edukacji małego dziecka. W poszczególnych tekstach znajdują się poglądy, propozycje oraz wyniki badań i studiów dotyczące różnych obszarów funkcjonowania dziecka w wieku...

. Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych,  t. 10

Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, t. 10

Группа авторов

          Tom 10 Edukacja jako proces socjalizacji osób niepełnosprawnych zawiera 20 interesujących artykułów, które wzbogacają wiedzę czytelnika o istotne elementy pracy z osobami niepełnosprawnymi. Całość opracowania podzielona została na...

. Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, t. 1

Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, t. 1

Группа авторов

Edukacja, rehabilitacja i socjalizacja osób niepełnosprawnych są przedmiotem licznych dyskursów na gruncie medycyny, psychologii, socjologii, prawa, antropologii, pedagogiki i pedagogiki specjalnej. Rezultatem tego jest wzmocnienie troski o...

. Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, t. 2

Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, t. 2

Группа авторов

        Zainteresowanie osobami z różnymi rodzajami dysfunkcji, ich potrzebami i możliwościami podlega ciągłej ewolucji. Analizując dane z literatury omawiającej problemy osób niepełnosprawnych w ciągu ostatnich stu lat, można zaobserwować...

. Praca socjalna. Kształcenie - działanie - konteksty

Praca socjalna. Kształcenie - działanie - konteksty

Группа авторов

Celem przedkładanego Czytelnikowi tomu jest ukazanie wybranych obszarów pracy socjalnej warunkowanych dynamiką zmian – głównie demogra?cznych i społeczno-gospodarczych – występujących we współczesnym społeczeństwie. Punktem wyjścia uczyniono...

. Współczesna rzeczywistość w wybranych problemach społecznych

Współczesna rzeczywistość w wybranych problemach społecznych

Группа авторов

Prezentowana publikacja stanowi zbiór prac autorów z różnych środowisk akademickich. Książka ma charakter publikacji teoretyczno-empirycznej i dotyczy wybranych problemów społecznych. W prezentowanej publikacji zostały przedstawione kwestie...

. Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, t. 8

Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, t. 8

Группа авторов

Myślą przewodnią przedłożonego tomu Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością jest spojrzenie na zadania instytucji szkoły oraz uwarunkowania i efekty procesu kształcenia w...

. Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce

Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce

Группа авторов

Na całość książki składa się ponad 200 autorskich programów wybranych ze względu na ich różnorodność. Prawie połowa z nich została przedstawiona w poszczególnych rozdziałach podręcznika w ujednoliconej formie i przyporządkowana trzem głównym...

. Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

Группа авторов

           Publikacja zawiera opracowania ukazujące najbardziej aktualne dylematy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, które wyrażają się w konieczności wysoce refleksyjnego podejścia do możliwości ich...

. Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, t. 9

Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, t. 9

Группа авторов

Przekazana Czytelnikom książka Zmaganie się z niepełnosprawnością – kolejne wyznaczniki zawiera artykuły poświęcone kształceniu i doskonaleniu zawodowemu studentów i osób pracujących z najbardziej potrzebującymi oraz wskazujące na możliwości...

. Teoretyczne podstawy edukacji alternatywnej

Teoretyczne podstawy edukacji alternatywnej

Группа авторов

          Gdybyśmy zaczęli naszą analizę od zasadniczego dla tematu terminu „alternatywa", okazałoby się bardzo szybko, że już w odniesieniu do samej jego definicji stoimy przed pewnym dylematem. Jedni bowiem akcentują w swojej definicji tego...

. Przestrzeń edukacyjna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych

Przestrzeń edukacyjna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych

Группа авторов

Szybko zmieniający się, zglobalizowany świat warunkuje przemiany współczesnego społeczeństwa, określa nowe wyzwania i rodzi ryzyko we wszystkich dziedzinach jego funkcjonowania, co znaczy, że tworzy nową rzeczywistość społeczną — nową...

. Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, t. 3

Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, t. 3

Группа авторов

        W treści kolejnego, trzeciego już tomu z serii „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” zostały wydzielone trzy zasadnicze części. Ich spoiwem jest problematyka edukacji i prawnych kontekstów społecznego...

. Paradygmaty współczesnej dydaktyki

Paradygmaty współczesnej dydaktyki

Группа авторов

           Książka jest próbą rekonstrukcji źródeł teoretycznych i metodologicznych dydaktyki jako subdyscypliny naukowej. Poprzez odejście od wąsko instrumentalnego, upraktycznionego rozumienia dydaktyki jako zbioru instrukcji dla nauczyciela...

. Dziecko w świecie zabawy

Dziecko w świecie zabawy

Группа авторов

Książka stanowi oryginalną, innowacyjną, przystępną pozycję traktującą o edukacyjnych, kreacyjnych i egzystencjalnych wartościach zabawy. Składa się ona z trzech części, stanowiących zwarte bloki tematyczne.
          Książka jest owocem...

. Sztuka bycia uczniem i nauczycielem

Sztuka bycia uczniem i nauczycielem

Группа авторов

Pedagogika współbycia podkreśla znaczenie współpracy i życzliwej przestrzeni interpersonalnej, a odwołując się do zasad: osoba przed rzeczą, etyka przed techniką, być przed mieć, miłosierdzie przed sprawiedliwością – nawiązuje do...

. Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, t. 7

Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, t. 7

Группа авторов

Kolejny tom pracy zbiorowej składający się z 16 artykułów jest kontynuacją przekazywania doświadczeń z wykonywanej swojej pracy zawodowej przez autorów poszczególnych prac. W prezentowanej publikacji znajdują się prace o charakterze badawczym...

. Obraz szkoły i nauczyciela. Egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne

Obraz szkoły i nauczyciela. Egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne

Группа авторов

Wielość podjętych w tej pracy wątków spaja wspólna intencja – próba (re)konstruowania rzeczywistego obrazu współczesnej szkoły i nauczyciela w świetle teorii i praktyki dydaktyczno-wychowawczej, uprawomocnienia głosu samych nauczycieli i...

. Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, t. 4

Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, t. 4

Группа авторов

          Zainteresowanie osobami z różnymi rodzajami dysfunkcji, ich potrzebami i możliwościami podlega ciągłej ewolucji. Analizując dane z literatury omawiającej problemy osób niepełnosprawnych w ciągu ostatnich stu lat, można zaobserwować...

. Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty

Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty

Группа авторов

Trzeci tom z serii „Edukacja nauczycielska polonisty”: Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty powstał we współpracy metodyków, pedagogów i psychologów, którzy piszą o specyficznych trudnościach w uczeniu się dzieci, rozmaitych...

. Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej

Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej

Группа авторов

Autorzy kolejnego tomu z serii „Edukacja nauczycielska polonisty” wyjaśniają psychologiczne aspekty kreatywności człowieka, wskazują na potencjał szkoły w kształtowaniu twórczej postawy młodych ludzi, przyglądają się fenomenowi twórczości...

. Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela

Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela

Группа авторов

We współczesnej pedeutologii sięga się do źródeł, o czym świadczy powrót do filozoficznych pytań o człowieka i jego miejsce w świecie, do kwestii nierozerwalnego związku pedagogiki i filozofii, a zwłaszcza do jej związku z etyką. Nie polega to...

. ADHD – prawie normalne życie

ADHD – prawie normalne życie

Группа авторов

Nasilającym się problemem zarówno w rodzinach, jak i placówkach przedszkolnych i szkolnych jest obecnie nadpobudliwość, impulsywność oraz zespół nadpobudliwości psychoruchowej określanych skrótem ADHD. Problem ten zaczyna być nie tylko...

. Różne spojrzenia na przemoc

Różne spojrzenia na przemoc

Группа авторов

Wzrost wiedzy na temat przemocy, a także rozwój instytucji zorientowanych na ochronę praw człowieka powoduje możliwość nowej kategoryzacji zjawiska i tworzenia rozmaitych klasyfikacji. Identyfikowane i opisywane są nowe jej odmiany (np....

. Nauczyciele wobec wyzwań współczesności. Doświadczenia – badania - koncepcje

Nauczyciele wobec wyzwań współczesności. Doświadczenia – badania - koncepcje

Группа авторов

Książka, którą chciałbym w tych słowach wstępu zarekomendować czytelnikowi, jest zbiorem tekstów, które powstawały w różnych ośrodkach i reprezentują różne tendencje i koncepcje. Ich autorzy koncentrują się na różnych, z reguły i z...

. Andragogiczny wymiar wydarzeń osobistych i globalnych w badaniach biograficznych

Andragogiczny wymiar wydarzeń osobistych i globalnych w badaniach biograficznych

Группа авторов

Przeżycie przygody badań biograficznych to spotkania z nieznajomymi, znajomymi, to powroty do przeszłości innych osób, narodów... To spotkania ludzi poszukujących tożsamości w autobiografii w poszczególnych fazach życia, w pamięci...

. Przemoc i agresja w szkole. Od rozpoznania przyczyn do sposobów przeciwdziałania

Przemoc i agresja w szkole. Od rozpoznania przyczyn do sposobów przeciwdziałania

Группа авторов

W szkole spotykają się różne typy przemocy – m.in. wpisana w system edukacji i nieusuwalna z niego przemoc symboliczna, czy też ta, wynikająca z funkcjonowania jednostki w rodzinie czy grupie rówieśniczej. Przenikanie się tych sfer czyni...

. Teoretyczne perspektywy badań nad edukacją rodzajową

Teoretyczne perspektywy badań nad edukacją rodzajową

Группа авторов

Prezentowana książka skupia autorów, których zadaniem było analizowanie teoretycznych perspektyw interpretowania wyników badań nad edukacją rodzajową. Teorie pozwalają połączyć wyniki badań w sensowną i spójną całość, stanowiącą punkt wyjścia...

. Wybrane obszary badawcze andragogiki

Wybrane obszary badawcze andragogiki

Группа авторов

Po zapoznaniu się ze wszystkimi artykułami zamieszczonymi w pracy – mimo, iż są one zróżnicowane zarówno pod względem metodologicznym, jak też metodycznym i merytorycznym – jej wartość oceniam wysoko. (...)


Mam przekonanie, że...

. Dylematy współczesnego wychowania i kształcenia

Dylematy współczesnego wychowania i kształcenia

Группа авторов

Kluczowym problemem współczesnej edukacji są wartości, które wyznaczają system norm naszych poczynań. System wartości jest źródłem inspiracji i dyrektyw, które zmuszają do dokonywania wyborów i podejmowania decyzji. Dlatego należy podejmować...

. Nadzór nad działalności szkoły wrzesień 2013 r. nr 49

Nadzór nad działalności szkoły wrzesień 2013 r. nr 49

Группа авторов

Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli i inne nowości w Karcie Nauczyciela przyjęte przez Radę Ministrów ...3


Lista kontrolna na wrzesień 2013 r..............4


Opiekun nadzoruje uczniów w autobusie do czasu przekazania...

. Pedagogika w służbie i działaniu na rzecz regionu. Działania i doświadczenia

Pedagogika w służbie i działaniu na rzecz regionu. Działania i doświadczenia

Группа авторов

Niniejsza publikacja składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera prace ukazujące aktywność innowacyjną i eksploracyjną autorów w wybranych obszarach pedagogiki rozumianej jako nauka o wychowaniu. Drugi rozdział przygotowany został...

. Pedagogika w służbie i działaniu na rzecz regionu. Inspiracje i źródła

Pedagogika w służbie i działaniu na rzecz regionu. Inspiracje i źródła

Группа авторов

Publikacja stanowi próbę ukazania źródeł inspiracji w tworzeniu zrębów nowej jednostki dydaktycznej i naukowo-badawczej w Wyższej Szkole Biznesu. Wnosi istotny wkład do toczącego się dialogu nad przyszłością pedagogiki w służbie i działaniu na...

. Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXXVIII, Nauki Pedagogiczne

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXXVIII, Nauki Pedagogiczne

Группа авторов

Celem niniejszego tomu jest podkreślenie istoty nauki i działań pedagogicznych wobec problemów społecznych i opiekuńczych współczesności w relacji pedagogicznej. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza opisuje, wyjaśnia i optymalizuje szeroko...

. Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXV, Nauki Pedagogiczne

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXV, Nauki Pedagogiczne

Группа авторов

„Współczesny nauczyciel to osoba nie tyle przekazująca wiedzę, co organizująca procesy kształcenia i wychowania, przy jednoczesnym dostosowywaniu się do standardów edukacyjnych oraz do najbliższego środowiska, w których występują uczestnicy...

. Zeszyty Naukowe WSHE, t. XVIII, Nauki Pedagogiczne

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XVIII, Nauki Pedagogiczne

Группа авторов

Wszystkie materiały zostały przygotowane przez pracowników Wydziału Pedagogicznego WSHE. Tom noszący tytuł „Wartości w dobie integracji i globalizacji” zawiera 19 artykułów poświęconych problematyce wartości w globalizującej się rzeczywistości...

. Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXX, Nauki Pedagogiczne

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXX, Nauki Pedagogiczne

Группа авторов

Celem kolejnego tomu Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej we Włocławku jest podkreślenie roli nauki i działań pedagogicznych w kontekście osobowych i społecznych wyznaczników współczesnego wychowania. Proces wychowania...

. Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXIV, Nauki Pedagogiczne

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXIV, Nauki Pedagogiczne

Группа авторов

„Współczesny świat charakteryzuje się wysoką dynamiką zmian zachodzących w różnych sferach życia społecznego, na które w sposób istotny wpływają odkrycia wielu dziedzin nauki, w tym przede wszystkim w zakresie biologii molekularnej i...

. Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXXII, Nauki Pedagogiczne

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXXII, Nauki Pedagogiczne

Группа авторов

Kolejny tom Zeszytów z dziedziny nauki pedagogiczne poświęcony jest kwestiom społecznym w pedagogice specjalnej. Celem opublikowanego tomu jest podkreślenie, że w centrum programów badawczych pedagogiki specjalnej jest człowiek potrzebujący...

. Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXXIV, Nauki Pedagogiczne

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXXIV, Nauki Pedagogiczne

Группа авторов

Tom powstał w ramach bogatego programu współpracy Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku i Narodowego Uniwersytetu im. Bohdana Chmielnickiego w Czerkasach. Opracowania autorskie prezentowane są w językach ojczystych partnerów...

. Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXXVI, Nauki Pedagogiczne

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXXVI, Nauki Pedagogiczne

Группа авторов

Kolejny tom Zeszytów z dziedziny nauk pedagogicznych zawiera artykuły autorów – pracowników WSHE oraz autorów z Ukrainy. Celem treści opracowań jest zwrócenie uwagi na kwestie pedagogiki wobec pytań współczesności.
Diagnoza aktualnych...

. Dyskusja o nauczycielu

Dyskusja o nauczycielu

Группа авторов

Reforma systemu edukacji, oprócz poszukiwania dróg rozwoju oświaty, w obliczu zachodzących zmian społecznych, które są determinowane przez takie zjawiska, jak: humanizacja, integracja, globalizacja, współpraca i kooperacja, mobilność,...

. Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXVII, Nauki Pedagogiczne

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXVII, Nauki Pedagogiczne

Группа авторов

Celem kolejnego tomu „Zeszytów Naukowych WSHE” jest podkreślenie znaczenia nauki i działań pedagogicznych w kontekście regionalnym. Diagnoza aktualnych procesów w sferze szeroko rozumianej kultury oraz refleksja nad możliwościami i warunkami...

. Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej

Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej

Группа авторов

Współcześnie dyskurs na temat edukacji małego dziecka przybiera na sile. Rozwój cywilizacji, członkowstwo Polski w Unii Europejskiej, zmiany w funkcjonowaniu rodziny, reformy oświatowe, nowe wytyczne programowe, mediatyzacja procesu...

. Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin

Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin

Группа авторов

Publikacja jest zbiorowym interdyscyplinarnym dziełem kilkudziesięciu badaczy, głównie pedagogów, socjologów oraz psychologów. Autorzy starali się ukazać wielorakie zagrożenia we współczesnych rodzinach polskich. Książka z jednej strony...

. Nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy, t. I

Nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy, t. I

Группа авторов

Włocławskie Towarzystwo Naukowe wraz z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną opublikowało po dwa tomy książek pt. „Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej” (2005), „Pedagogika pracy i andragogika z myślą o...

. Nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy, t. II

Nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy, t. II

Группа авторов

Włocławskie Towarzystwo Naukowe wraz z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną opublikowało po dwa tomy książek pt. „Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej” (2005), „Pedagogika pracy i andragogika z myślą o...

. Człowiek z perspektywy religii, rodziny i szkoły

Człowiek z perspektywy religii, rodziny i szkoły

Группа авторов

(...) Jak wskazuje tytuł publikacji autorzy poszczególnych tekstów starają się ukazać choć fragmentarycznie, jak ważną ostoją w życiu człowieka są trzy filary religia, rodzina i szkoła. Wspólnie tworzą one płaszczyznę i nieocenione źródło, z...

. Uniwersytet według dzieci. Od inicjacji poznawczych do integracji akademickich

Uniwersytet według dzieci. Od inicjacji poznawczych do integracji akademickich

Группа авторов

Książka jest eksperymentem podsumowującym dokonania działania Uniwersytetu Dzieci "Alfa" w roku akademickim 2012/2013, afiliowanego przy Wydziale Pedagogicznym Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy i I Niepublicznej Szkole...

. Modele kształcenia na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych

Modele kształcenia na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych

Группа авторов

W rozdziale pierwszym publikacji skupiono się na uwarunkowaniach skuteczności modeli kształcenia na studiach doktoranckich. W rozdziale drugim zamieszczono teksty dotyczące podstawowych obszarów i form internacjonalizacji procesu kształcenia...

.

"Chowanna" 2009, R. 52 (65), Tom jubileuszowy: Modalne aspekty treści kształcenia

Группа авторов

Jubileuszowy tom, ukazujący się w 80 lat od daty publikacji pierwszego zeszytu „Chowanny”, poświęcony został problematyce modalnych aspektów kształcenia. Zbiór otwiera artykuł okolicznościowy, którego autor omawia dzieło filozofa i pedagoga...

. „Chowanna” 2009, R. 52 (65), T. 1 (32): Terapia pedagogiczna

„Chowanna” 2009, R. 52 (65), T. 1 (32): Terapia pedagogiczna

Группа авторов

Punktem wyjścia prezentowanej publikacji jest treść i zakres pojęcia „terapia pedagogiczna”. To termin autorstwa Ottona Lipkowskiego, który terapię pedagogiczną rozumie jako wszelkie działania pedagogiczne mające zlikwidować lub ograniczyć...

. „Chowanna” 2010, R. 53 (66), T. 1 (34): Dzieciństwo – witraż bolesny

„Chowanna” 2010, R. 53 (66), T. 1 (34): Dzieciństwo – witraż bolesny

Группа авторов

Krzywdzenie dzieci stanowi jeden z żywo dyskutowanych oraz naukowo i praktycznie podejmowanych tematów. Badania ujawniające rozmiar zjawiska uderzyły społeczność międzynarodową zakresem i formami zaniedbania i przemocy, jakim podlegają dzieci...

. „Chowanna” 2009, R. 52 (65), T. 2 (33): Edukacja wobec starości – tradycja i współczesność

„Chowanna” 2009, R. 52 (65), T. 2 (33): Edukacja wobec starości – tradycja i współczesność

Группа авторов

Warto pochylić się nad starością, bo ta stanowi jeden z etapów ludzkiego życia – i to pewnie truizm. To, jaka jest, jak jest stereotypowo postrzegana i wreszcie, co zwykle umyka nam, kiedy patrzymy na ludzi starych – to rzecz inna. Redaktor...

. „Chowanna” 2012. R. 55 (68). T. 1 (38): Edukacja a marginalizacja i wykluczenie społeczne

„Chowanna” 2012. R. 55 (68). T. 1 (38): Edukacja a marginalizacja i wykluczenie społeczne

Группа авторов

Artykuły zamieszczone w tomie „Chowanny” zatytułowanym Edukacja a marginalizacja i wykluczenie społeczne oscylują wokół szeroko pojętej tematyki marginalizacji społecznej. Wśród poruszonych w kontekście marginalizacji zagadnień znalazły się...

. Zdrowie psychiczne uczniów – różne konteksty i odniesienia

Zdrowie psychiczne uczniów – różne konteksty i odniesienia

Группа авторов

Praca ma charakter monografii zbiorowej. Jest kontynuacją książki „Z badań nad zdrowiem psychicznym uczniów” (Katowice 2006). Zdrowie psychiczne uczniów rozumiane jest jako zasób różnych sprawności, kompetencji, cech, mających wpływ na...

. Uczyć z pasją

Uczyć z pasją

Группа авторов

Tradycją w polskich uczelniach jest, że kadra akademicka nie jest w sposób celowy i zorganizowany przygotowywana do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Jeśli, po ukończeniu studiów, ambicją młodego człowieka jest podjęcie pracy na uczelni, z...

. Filozoficzna refleksja nad kulturą jako próba odpowiedzi na problemy współczesności

Filozoficzna refleksja nad kulturą jako próba odpowiedzi na problemy współczesności

Группа авторов

Kultura, rozumiana szeroko, jako całokształt ludzkich działań, obnaża duchową rzeczywistość człowieka. Jest ona bowiem we wszystkich swych przejawach sposobem jego bytowania, wyznacza także możliwości i wytycza drogi urzeczywistniania...

. O potrzebie edukacji zdrowotnej kobiet

O potrzebie edukacji zdrowotnej kobiet

Группа авторов

Prezentowane w niniejszej pracy zagadnienia mają charakter interdyscyplinarny i mieszczą się w kręgu zainteresowań pedagogiki zdrowia – dyscypliny, która łączy przede wszystkim elementy pedagogiki społecznej, socjologii zdrowia i choroby,...

. Szanować - słuchać - wspierać - chronić

Szanować - słuchać - wspierać - chronić

Группа авторов

Prezentowana praca jest zbiorem kilkunastu tekstów analizujących sytuację oraz warunki realizowania praw dziecka, w dużej części poprzez odniesienie do kontekstu polskiego. Poszczególni autorzy podejmują refleksję praw dziecka w perspektywie...

. „Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 2: Teoria i praktyka pedagogiczna w refleksji naukowej i praktycznej

„Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 2: Teoria i praktyka pedagogiczna w refleksji naukowej i praktycznej

Группа авторов

Cieszyński Almanach Pedagogiczny jest periodykiem o tematyce ogólnopedagogicznej, otwartym na szeroko rozumianą współpracę. Powstał z inicjatywy Dyrekcji Instytutu Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Uniwersytet...

. Rola obszarów chronionych w rozwoju edukacji, turystyki i gospodarki

Rola obszarów chronionych w rozwoju edukacji, turystyki i gospodarki

Группа авторов

Jak korzystać z obszarów chronionych i jednocześnie zachować je nienaruszone? Celem niniejszej monografii jest promocja nowych form zarządzania środowiskiem na obszarach chronionych i organizacji turystyki w cennych przyrodniczo regionach, z...

. Kobieta - zdrowie - ciało

Kobieta - zdrowie - ciało

Группа авторов

Opracowanie obejmuje zagadnienia związane z codziennym funkcjonowaniem kobiet, mnogością podejmowanych przez nie ról i zadań, z jednoczesnym ukazaniem biopsychospołecznych problemów, z jakimi się zmagają. Warto podkreślić, że o ile zagadnienia...

. Współczesna kobieta - szkice do portretu na tle przemian społeczno-kulturowych

Współczesna kobieta - szkice do portretu na tle przemian społeczno-kulturowych

Группа авторов

Rozpatrywanie zmian jakim ulegały i ulegają role społeczne podejmowane przez kobiety na przestrzeni czasu stanowi istotny społecznie postulat badawczy. Proponowany zbiór tekstów opatrzony tytułem Współczesna kobieta – szkice do portretu na tle...

. Profilaktyka wybranych problemów zdrowotnych (w wymiarze edukacyjnym)

Profilaktyka wybranych problemów zdrowotnych (w wymiarze edukacyjnym)

Группа авторов

Punktem wyjścia w prezentowanej monografii są określone problemy zdrowotne, analizowane z perspektywy edukacyjnej. Omawiane treści mają swój wymiar profilaktyczny, ale wpisują się także w obszar charakterystyczny dla promocji zdrowia z uwagi...

. Szkoła bez barier

Szkoła bez barier

Группа авторов

Współczesna szkoła, oprócz tego, że powołana jest do wypełniania swojej naczelnej misji – uczenia, stała się przestrzenią rozpoznawania różnych dysfunkcji, z którymi należy wiązać niektóre przyczyny edukacyjnych niepowodzeń uczniów. Aby jednak...

. „Chowanna” 2014. T. 2 (43): W stronę rozwoju ludzkich potencjalności - z perspektywy interdyscyplinarnej

„Chowanna” 2014. T. 2 (43): W stronę rozwoju ludzkich potencjalności - z perspektywy interdyscyplinarnej

Группа авторов

Red. naczelny Ewa Syrek, red. części monograficznej Beata Dyrda


Podjęcie problematyki rozwoju ludzkich potencjalności w zawartych w części monograficznej tomu „Chowanny” artykułach wpisuje się w nurt publikacji z obszaru...

. Pedagogika społeczna: wstępy i kontynuacje

Pedagogika społeczna: wstępy i kontynuacje

Группа авторов

Siódmy tom serii „Stała Konferencja Pedagogiki Społecznej”, który oddajemy do rąk Czytelników, ma dla nas szczególne znaczenie. Został bowiem wyróżniony przez Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu poprzez włączenie do zestawu publikacji...

. Edukacja Jutra. Aksjologiczno-kulturowy fundament edukacji jutra

Edukacja Jutra. Aksjologiczno-kulturowy fundament edukacji jutra

Группа авторов

(…) Treści zawarte w niniejszej pozycji są wyrazem troski jej autorów o: wychowanie
młodego pokolenia Polaków w wartościach i do wartości, w kulturze
i do niej; przeciwdziałanie niepowodzeniom edukacyjnym, pułapkom
aksjologicznymi...

. Edukacja Jutra. Jakość kształcenia i niepowodzenia szkolne

Edukacja Jutra. Jakość kształcenia i niepowodzenia szkolne

Группа авторов

(…) Od czego zależą sukcesy szkolne uczniów jako przeciwieństwo niepowodzeń szkolnych? Można je podzielić na: uwarunkowania szkolne (warunki do nauki i osiągania sukcesów, kompetencje nauczycieli, rozwój zainteresowań uczniów i wspomaganie ich...

. Edukacja Jutra. Wokół problemów wychowania i kształcenia dzieci najmłodszych

Edukacja Jutra. Wokół problemów wychowania i kształcenia dzieci najmłodszych

Группа авторов

(…) Monografia wpisuje się w rozpoczęty przed dwudziestu laty nurt poszukiwań, badań i doświadczeń związanych z wychowaniem i kształceniem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, będących wyrazem dążenia do wywołania zmian...

. Edukacja Jutra. Nowe technologie w kształceniu

Edukacja Jutra. Nowe technologie w kształceniu

Группа авторов

(…) Nowe technologie powoli zmieniają oblicze edukacji. Wszelkie zmiany w tym obszarze dotyczą przede wszystkim zmiany myślenia o szkole, a to proces bardzo trudny, związany z przemodelowaniem własnej mentalności w kierunku akceptacji zmian....

. Edukacja Jutra. Kształcenie osób dorosłych – aktywność w życiu zawodowym

Edukacja Jutra. Kształcenie osób dorosłych – aktywność w życiu zawodowym

Группа авторов

O ile edukacja młodego pokolenia jest zjawiskiem naturalnym i niezmiennym od wielu lat, o tyle problematyka kształcenia ludzi dorosłych jawi się jako znak nowych czasów. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość, postęp dokonujący się w nauce,...

. Edukacja Jutra. W poszukiwaniu formuły współczesnej edukacji

Edukacja Jutra. W poszukiwaniu formuły współczesnej edukacji

Группа авторов

Transformacje systemowe oraz przemiany społeczno-ekonomiczne w każdym okresie funkcjonowania społeczeństwa, a tym bardziej w dobie społeczeństwa wiedzy, wiążą się z reformami edukacyjnymi. Każda reforma w edukacji wyłania nadzieje jej twórców...

. Książki w życiu najmłodszych

Książki w życiu najmłodszych

Группа авторов

Książka na temat istotnego udziału książki i czytania w życiu dziecka. Powszechnie zaakceptowano potrzebę włączania do tego procesu dzieci od pierwszych miesięcy życia, słusznie podkreślając związek pomiędzy głośnym czytaniem a kształtowaniem...

. Wyzwoleni i zagubieni w sieci

Wyzwoleni i zagubieni w sieci

Группа авторов

Media konstytuują wszechogarniającą reprezentację nazwaną przez Baudrillarda hiperrealnością bądź rzeczywistością upozorowaną. Hiperprzestrzeń stwarza nieograniczone możliwości kreowania bytów wyobrażeniowych, zawieszając przymus...

. W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży

W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży

Группа авторов

Książka składa się z czterech części zatytułowanych: 1. Dzieci i młodzież w świecie cyfrowym, 2. Dzieci i młodzież w świecie czasopism, 3. Działalność instytucjonalna na rzecz kultury czytelniczej dzieci i młodzieży oraz 4. Kultura czytelnicza...

. Historia i współczesność procesu edukacyjno-wychowawczego

Historia i współczesność procesu edukacyjno-wychowawczego

Группа авторов

Publikacja przybliża wybrane zjawiska pedagogiczne w kontekście historycznym i  współczesnym. Część pierwsza ukazuje m.in. aspekty wychowawcze pedagogiki renesansowej, wkład ziemiaństwa w upowszechnianie edukacji szkolnej, działalność...

. Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie. T. 1: Między teorią a praktyką

Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie. T. 1: Między teorią a praktyką

Группа авторов

Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie to inicjatywa wydawnicza pracowników i studentów Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nawiązująca do wielowiekowych cieszyńskich tradycji kształceniowych i...

. Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów

Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów

Группа авторов

Monografia pt. Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów jest adresowana do specjalistów zajmujących się pomocą osobom z zaburzeniami artykulacji, w szczególności zaś do logopedów. Zagadnienia podejmowane przez autorów tekstów z pewnością...

. Edukacja przez słowo - obraz - dźwięk

Edukacja przez słowo - obraz - dźwięk

Группа авторов

Tytuł tomu, Edukacja przez słowo ‒ obraz ‒ dźwięk, wyznacza szerokie spektrum zainteresowań z zakresu teorii i praktyki dydaktycznej w odniesieniu do przeróżnych tekstów audiowizualnych. Autorzy opisują edukacyjny potencjał: filmu...

. Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 1

Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 1

Группа авторов

Przedstawiona w dwóch tomach monografia pt.
Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości stanowi oryginalne opracowanie w zakresie szeroko rozumianej twórczości dziecka i twórczej pracy nauczyciela. Publikacja skupiła...

. Zeszyty Naukowe WSHE, t. XL, Nauki Pedagogiczne

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XL, Nauki Pedagogiczne

Группа авторов

Zjawisko starzenia się społeczeństwa jest zapewne najpoważniejszym wyzwaniem społecznym współczesności. Stanowi ono następstwo dokonujących się ogromnych zmian w naszym życiu i działaniu gospodarczym, społecznym, a tym bardziej medycznym....

. Edukacja Jutra. Od uniwersytetu do starości. Aspekty edukacji osób dorosłych

Edukacja Jutra. Od uniwersytetu do starości. Aspekty edukacji osób dorosłych

Группа авторов

Problematyka edukacji osób dorosłych znajduje swoje odzwierciedlenie w wielu opracowaniach naukowych i metodycznych. Niniejsza książka jest kolejną pozycją wydawniczą o dorosłym człowieku funkcjonującym w warunkach społeczeństwa wiedzy, przed...

. Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej

Группа авторов

(…) Nadeszły czasy, w których kompetencje oraz wykształcenie stały się wartością konieczną, a ich niepełny wymiar wzmaga potrzebę dokształcania się, doskonalenia i samokształcenia. Według K. Denka czasy, w których przyszło nam żyć, pracować,...

. Edukacja Jutra. Systemowe aspekty organizacji szkolnictwa w Polsce

Edukacja Jutra. Systemowe aspekty organizacji szkolnictwa w Polsce

Группа авторов

Do rąk Czytelników kierujemy monografię „Systemowe aspekty organizacji szkolnictwa w Polsce”. Jest to kolejna książka, jaka powstała w ramach cyklicznych spotkań tatrzańskich „Edukacja jutra”, zawierająca zbiór tekstów zakwalifikowanych do...

. Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 2

Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 2

Группа авторов

Przedstawiona w dwóch tomach monografia pt.
Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości stanowi oryginalne opracowanie w zakresie szeroko rozumianej twórczości dziecka i twórczej pracy nauczyciela. Publikacja skupiła...

. (Przed)szkolne spotkania z lekturą

(Przed)szkolne spotkania z lekturą

Группа авторов

Publikacja jest pokłosiem kolejnego spotkania badaczy literatury dla dzieci i młodzieży z ośrodków uniwersyteckich z całej Polski, jak również z zagranicy, którzy dyskutowali nad problemem atrakcyjności pierwszych spotkań dziecka z książką...

. „Chowanna” 2015. T. 1 (44): Proces rewitalizacji społecznej – perspektywa kulturowo-edukacyjna

„Chowanna” 2015. T. 1 (44): Proces rewitalizacji społecznej – perspektywa kulturowo-edukacyjna

Группа авторов

Red. naczelna Ewa Syrek, redaktor części monograficznej Teresa Wilk Część monograficzna tomu ("Proces rewitalizacji społecznej – perspektywa kulturowo-edukacyjna"), poświęcona jest zagadnieniom rewitalizacji społecznej, postrzeganej jako...

. Obraz edukacji dziecka w Polsce i na Ukrainie

Obraz edukacji dziecka w Polsce i na Ukrainie

Группа авторов

Intencją redaktorki tomu jest skierowanie uwagi na dynamiczne związki między szeroko pojętą zmianą społeczną a pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną. To, w jaki sposób myślimy o edukacji dzieci i o nich samych, a także idee kraju i epoki, w...

. Edukacja w kulturze. Kultura (w) edukacji

Edukacja w kulturze. Kultura (w) edukacji

Группа авторов

W niniejszej publikacji stanowisko autorów poszczególnych tekstów odzwierciedla pluralistyczny ogląd kultury szkoły. Szkoła jest tu rozumiana jako miejsce spotkań wielu odrębnych kulturowo istnień ludzkich, które w akcie interakcyjnej...

. „Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 3: Konteksty językowe w edukacji, kulturze i sztuce

„Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 3: Konteksty językowe w edukacji, kulturze i sztuce

Группа авторов

W trzecim tomie „Cieszyńskiego Almanachu Pedagogicznego”, noszącym tytuł "Konteksty językowe w edukacji, kulturze i sztuce", zostały poruszone niektóre zagadnienia rozumienia języka w kontekście wybranych podejść badawczych i rozważań...

. Mowa i rozwój a zaburzenia. Teoria i praktyka logopedyczna

Mowa i rozwój a zaburzenia. Teoria i praktyka logopedyczna

Группа авторов

Logopedia jest nauką interdyscyplinarną, w której spotykają się nie tylko różne dyscypliny wiedzy, ale różne metodologie i interpretacje . Nie wystarcza ich wyliczanie, jako elementów składowych, ale przede wszystkim staranie się o to, by było...

. Pedagogika wobec wyzwań cywilizacyjnych

Pedagogika wobec wyzwań cywilizacyjnych

Группа авторов

"Wobec szerokiego spektrum tematyki tekstów, rozległego pola problemowego obejmującego wszystkie szczeble edukacji formalnej oraz praktyki edukacji nieformalnej (...) dla zrozumienia merytorycznej zawartości tomu jest wskazanie kontekstu...

. Współczesne środowiska wychowawcze. Stan obecny i kierunki przemian

Współczesne środowiska wychowawcze. Stan obecny i kierunki przemian

Группа авторов

"Życie społeczne jednak ciągle podlega przemianom - każde czasy rodzą nowe wyzwania - także w obszarze wychowania, a więc i w obszarze środowisk wychowawczych. Autorzy tomu doświadczając tych zmian i je obserwując, podjęli próbę dyskusji nad...

. Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XX i pierwszych latach XXI wieku

Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XX i pierwszych latach XXI wieku

Группа авторов

W publikacji zaprezentowano wyniki badań dotyczących aktywności zarówno profesjonalnych firm edytorskich, jak i bardziej lub mniej znanych redakcji periodyków, instytucji oraz stowarzyszeń społecznych, które oddziaływały na czytelników w XX i...

. Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej

Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej

Группа авторов

Trudno jest wytyczyć jednoznaczne granice polityki społecznej jako dyscypliny naukowej, pisała Profesor Lucyna Frąckiewicz. „W coraz szerszym zakresie korzysta z dorobku innych dyscyplin, by z kolei służyć też innym dyscyplinom bogactwem...

. Interaktywny przewodnik po miejscach pamięci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Interaktywny przewodnik po miejscach pamięci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Группа авторов

Publikacja ta odnosząc się do trzydziestu sześciu uporządkowanych alfabetycznie miejsc pamięci UMK: pomników, tablic pamiątkowych oraz audytoriów, sal, instytutów, biur czy collegiów nazwanych imieniem określonych osób, ma zainspirować...

. Inspiracje pedagogią freinetowską. Tom 2 - Dzienniki Haliny Semenowicz - matki i obywatelki

Inspiracje pedagogią freinetowską. Tom 2 - Dzienniki Haliny Semenowicz - matki i obywatelki

Группа авторов

Trzynaście ułożonych chronologicznie tekstów zawiera analizy dzienników Haliny Semenowicz – propagatorki ruchu freinetowskiego w Polsce – w odniesieniu do całego roku lub wybranych zagadnień, np. o byciu matką, relacji z córkami i...

. Uczeń bezpieczny w cyberprzestrzeni

Uczeń bezpieczny w cyberprzestrzeni

Группа авторов

Tematyka poruszona w niniejszej publikacji nie jest w wystarczającym stopniu nagłośniona, a przecież wiedza na temat zagrożeń i sposobów reagowania w przypadku pojawienia się symptomów niebezpieczeństwa czy uzależnienia jest niezmiernie...

. Szkoła na miarę możliwości dziecka

Szkoła na miarę możliwości dziecka

Группа авторов

W listopadzie 2008 roku w Instytucie Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu została zorganizowana Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: SZKOŁA NA MIARĘ MOŻLIWOŚCI DZIECKA. Konferencja stanowiła próbę rozważań nad kształceniem i...

. Umieszczeni w przeszłości. Pamięć w naukach pedagogicznych

Umieszczeni w przeszłości. Pamięć w naukach pedagogicznych

Группа авторов

Prezentowane artykuły ukazują różne przejawy przeszłości zachowane w wielu nośnikach pamięci historycznej. To zainteresowanie przeszłością jest zgodne z tezą Marcina Kuli, który mówił, że „przeszłość to spadek nie do odrzucenia”. Przeszłość...

. Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia, t. 2

Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia, t. 2

Группа авторов

Książka "Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia" nie jest typową antologią pokonferencyjną. Niewątpliwą zaletą tego zbioru rozpraw jest różnorodność prezentowanych podejść do zagadnienia życia wartościowego – zarówno w...

. Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia, t. 1

Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia, t. 1

Группа авторов

Książka "Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia" nie jest typową antologią pokonferencyjną. Niewątpliwą zaletą tego zbioru rozpraw jest różnorodność prezentowanych podejść do zagadnienia życia wartościowego – zarówno w...

. Umieszczeni w przeszłości. Pamięć w naukach pedagogicznych

Umieszczeni w przeszłości. Pamięć w naukach pedagogicznych

Группа авторов

Prezentowane artykuły ukazują różne przejawy przeszłości zachowane w wielu nośnikach pamięci historycznej. To zainteresowanie przeszłością jest zgodne z tezą Marcina Kuli, który mówił, że „przeszłość to spadek nie do odrzucenia”. Przeszłość...

. Współczesne trendy w edukacji dziecka

Współczesne trendy w edukacji dziecka

Группа авторов

Określone w edukacyjnych raportach światowych kluczowe trendy dla edukacji przyszłości odnoszą się często do indywidualizacji i kreatywności. Wychodząc tym oczekiwaniom naprzeciw - przygotowany zbiór tekstów poświęcony edukacji dziecka zawiera...

. Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Tarnsdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji

Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Tarnsdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji

Группа авторов

"Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji" ukazuje się od 2006 w sposób ciągły. W ostatniej ocenie Rocznik uzyskał 5 pkt w rankingu czasopism punktowanych MNiSW....

. Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego

Группа авторов

Zamieszczone w niniejszym tomie teksty to wykłady inaugurujące ostatnią dekadę działalności  Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, przypadającą na okres od 50- do 60-lecia Wydziału, lata 2003–2013 roku,  oraz dwie laudacje, ...

. Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych

Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych

Группа авторов

Przekazywana do rąk Czytelnika książka to kolejny tom podejmujący tematykę nauczyciela wczesnej edukacji (seria „Wczesna Edukacja") pod redakcją pracowników Katedry Pedagogiki Wieku Dziecięcego Uniwersytetu Łódzkiego. W każdej kolejnej...

. Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego

Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego

Группа авторов

Opieka i wychowanie instytucjonalne zmienia się we wszystkich sferach swojego funkcjonowania. Jakie są formalno-prawne przeobrażenia współczesnych instytucji opiekuńczo-wychowawczych Jakim zmianom podlegają wewnętrzne struktury placówek W...

. Poglądy pedagogiczne Bogdana Nawroczyńskiego i ich współczesne implikacje

Poglądy pedagogiczne Bogdana Nawroczyńskiego i ich współczesne implikacje

Группа авторов

Prezentowana publikacja dotyczy kluczowych aspektów myśli pedagogicznej Bogdana Nawroczyńskiego (1882-1974), jednego z najwybitniejszych klasyków polskiej pedagogiki - historii myśli pedagogicznej, pedagogiki porównawczej, dydaktyki i...

. Edukacja, kultura, sztuka – spoistość a integracja

Edukacja, kultura, sztuka – spoistość a integracja

Группа авторов

Niniejszą publikacją uwagę Czytelnika pragniemy zorientować na wybranych obszarach codziennego życia obecnych – chociaż w różnym wymiarze – w każdej epoce, zarówno tych bardzo odległych jak i współczesnej. Te obszary, to edukacja, kultura i...

. Praca socjalna jako dyscyplina naukowa? Współczesne wyzwania wobec kształcenia i profesji

Praca socjalna jako dyscyplina naukowa? Współczesne wyzwania wobec kształcenia i profesji

Группа авторов

Publikacja podejmuje kluczowe zagadnienia: kondycji klinicznej pracy socjalnej w Polsce, kondycji pracy socjalnej w obszarze zdrowia i choroby oraz jej relacji z instytucją medycyny. Celem jest osadzenie teorii i praktyki pracy socjalnej w...

. Młodzież jako kategoria rozproszona od paradoksów dojrzewania po (samo)realizację

Młodzież jako kategoria rozproszona od paradoksów dojrzewania po (samo)realizację

Группа авторов

Książka jest ciekawą i wielowymiarową propozycją na temat edukacji i rozwoju. Interdyscyplinarne odniesienia pozwalają Czytelnikowi na poszukiwania odpowiedzi na temat przyszłej edukacji, która zachowuje proporcje pomiędzy indywidualizacją a...

. Rodzina w trzecim tysiącleciu. Trudności i sukcesy

Rodzina w trzecim tysiącleciu. Trudności i sukcesy

Группа авторов

Publikacja stanowi przyczynek do dyskusji i refleksji nad problemami dotyczącymi współczesnej rodziny. Zmiany, jakim ona podlega, są przedmiotem badań naukowców opisujących wielowątkowe przemiany zachodzące w tym systemie.

. Rodzina w obliczu współczesnych zagrożeń i przemian społeczno-kulturowych

Rodzina w obliczu współczesnych zagrożeń i przemian społeczno-kulturowych

Группа авторов

Publikacja zawiera 24 artykuły dotyczące dysfunkcji i zjawisk patologicznych związanych z funkcjonowaniem rodziny jako środowiska wychowania i socjalizacji, z uwzględnieniem ich genezy, objawów oraz profilaktyki, zarówno w kontekście ujęć...

. Polskie dziedzictwo pedagogiczne. Rozważania o ideach i instytucjach

Polskie dziedzictwo pedagogiczne. Rozważania o ideach i instytucjach

Группа авторов

Autorzy zamieszczonych w tym tomie tekstów zaproponowali różne sposoby odczytania terminu, jakim jest dziedzictwo pedagogiczne. Odnieśli się do minionej myśli pedagogicznej i jej przedstawicieli (teoretyków i praktyków), propagowanych przez...

. Pamiętanie i zapominanie

Pamiętanie i zapominanie

Группа авторов

Jerzy Nikitorowicz
Wartość dziedzictwa kulturowego w procesie ustawicznego kształtowania się tożsamości


Bogusław Milerski
Pamięć jako element kształcenia humanistycznego


Jarosław Horowski
Pamięć jako fundament...

. Wielowymiarowy obraz współczesnej rodziny

Wielowymiarowy obraz współczesnej rodziny

Группа авторов

Książka porusza trzy aspekty. Aspekt pierwszy - rodzina i edukacja, drugi - rodzina i zdrowie, trzeci - funkcje i zadania rodziny w zmieniającym się świecie .

. Transformacja i jej implikacje dla współczesnej rodziny

Transformacja i jej implikacje dla współczesnej rodziny

Группа авторов

Publikacja jest monografia i stanowi heterogeniczny wymiar dyskusji w obrębie implikacji, jakie dla rodziny przyniosła transformacja. Badania, analizy i refleksje naukowe Autorów poszczególnych rozdziałów niniejszej książki odnoszą się do...

. Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjalizacją. Podstawy teoretyczne i metodologiczne

Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjalizacją. Podstawy teoretyczne i metodologiczne

Группа авторов

Wprowadzenie / 7


Rozdział 1
Patologia społeczna – próba wyjaśnienia istoty problemu


Małgorzata H. Kowalczyk


1.1. Wprowadzenie / 13
1.2. Norma a patologia / 15
1.3. Pojęcie patologii społecznej /...

. Pedagog społeczny

Pedagog społeczny

Группа авторов

Publikacja wpisuje się w nurt badań łódzkiej szkoły pedagogów społecznych odwołujących się do tradycji reprezentowanej przez twórczynię tej dyscypliny naukowej, Helenę Radlińską. Autorzy postawili sobie za cel przedstawienie sylwetki pedagoga...

. Być rodzicem we współczesnej Polsce

Być rodzicem we współczesnej Polsce

Группа авторов

Teksty zebrane w prezentowanej książce poświęcone są przemianom wzorów rodzicielskich we współczesnej Polsce i stanowią wciąż zbyt słabo reprezentowaną na rynku wydawniczym dokumentację zmian kulturowych dokonujących się w naszym kraju. Co...

. Społeczeństwo włączające a komunikacja

Społeczeństwo włączające a komunikacja

Группа авторов

„Niniejsza monografia ma charakter teoretyczno-praktyczny i jest próbą poszerzenia perspektywy poznawczej w granicach dotychczasowego ujęcia komunikacji włączającej. Głównym celem monografii jest ukazanie Czytelnikowi wieloaspektowego ujęcia...

. Edukacja jutra. Kierunki rozwoju współczesnej edukacji

Edukacja jutra. Kierunki rozwoju współczesnej edukacji

Группа авторов

Niniejszy tom zdaje się nie tylko kontynuować kierunki poszukiwań zmian
pożądanych w edukacji, ale nawet znacznie wykracza zawartością ponad tytuł
całości opracowania monograficznego. Dostarcza bowiem wiedzy o aktualiach
na temat...

. Edukacja jutra. Wartości – Wychowanie – Kształcenie

Edukacja jutra. Wartości – Wychowanie – Kształcenie

Группа авторов

Przedstawiam opisy ośmiu obszarów tematycznych, które związane
są z procesami poznawania, badania i projektowania edukacji jutra. Wymienione
obszary stanowią podstawowe obszary refleksji i działań związanych
z tą edukacją. Ich dobór...

. Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie. T. 2: Wielokulturowość – doświadczanie Innego

Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie. T. 2: Wielokulturowość – doświadczanie Innego

Группа авторов

Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie to inicjatywa wydawnicza pracowników i studentów Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nawiązująca do wielowiekowych cieszyńskich tradycji kształceniowych i...

. Relacje uczeń - nauczyciel we współczesnej szkole

Relacje uczeń - nauczyciel we współczesnej szkole

Группа авторов

Problem relacji ucznia z nauczycielem i zależności odwrotnej jest tematem aktualnym od początków istnienia "stanowiska" nauczyciela. Pojawiał się on już w starożytności i ulegał zmianom wraz z rozwojem cywilizacji i coraz większymi prawami...

. Kategoria integralności w edukacji

Kategoria integralności w edukacji

Группа авторов

Kategoria integralności może być różnie rozumiana. Autorzy tekstów zamieszczonych w tomie opierają się na koncepcji Kena Wilbera AQAL. Głównymi jej składowymi są koncepcja Czterech Ćwiartek, ujmująca w sposób systemowy rzeczywistość i...

. Jest człowiek z niepełnosprawnością

Jest człowiek z niepełnosprawnością

Группа авторов

W świecie współczesnym nastaje coraz większe zrozumienie problemów człowieka z niepełnosprawnością. Coraz większy postęp w zakresie wiedzy humanistycznej i wiedzy medycznej przyczynia się do poznawania człowieka z niepełnosprawnością i...

. „Chowanna” 2018. T. 1 (50): Perspektywy edukacji małego dziecka w kontekście zmian oświatowych

„Chowanna” 2018. T. 1 (50): Perspektywy edukacji małego dziecka w kontekście zmian oświatowych

Группа авторов

Część monograficzna tomu 1/2017 „Chowanny” pod redakcją Krzysztofa Maliszewskiego zatytułowana Niebezpieczna humanistyka – wywrotny wymiar pedagogiki i edukacji to projekt pomyślany jako namysł nad optyką humanistyczną w pedagogice i jako...

. „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne” t. 26

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne” t. 26

Группа авторов

SPIS TREŚCI


ARTYKUŁY I ROZPRAWY
MAŁGORZATA STAWIAK-OSOSIŃSKA, Dla społeczeństwa i nauki… Życie i działalność społeczna sir Beniamina Thompsona hrabiego Rumford     11
MARIYA OLIJNYK, NATALIYA MACHYNSKA, Formation and...

. Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce

Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce

Группа авторов

Monografia zawiera charakterystykę sposobów patrzenia na problem  zdrowia  w ujęciu historycznym,   jak i próbą nakreślenia współczesnych obszarów poznawczo-badawczych  w dziedzinie pedagogiki zdrowia. Ma na celu także ukazanie miejsca...

. Zachować dla przyszłości

Zachować dla przyszłości

Группа авторов

W publikacji zaprezentowano wyniki badań dotyczących czasopiśmiennictwa XIX i początków XX wieku. Autorzy – historycy wychowania, historycy, prasoznawcy, literaturoznawcy, bibliolodzy – na podstawie kwerend wydawnictw periodycznych omawiają...

. Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego. Analiza krytyczna

Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego. Analiza krytyczna

Группа авторов

„ książka jest niewątpliwie ważną pozycją wpisującą się w dyskurs dotyczący związków edukacji i demokracji, poszukiwania modelu zaangażowania obywatelskiego poprzez edukację, demokratyzacji edukacji i przyczyn jego nieobecności w codzienności...

. Pedagogika wobec problemów życia w społeczeństwie ryzyka. Diagnoza - Terapia - Profilaktyka

Pedagogika wobec problemów życia w społeczeństwie ryzyka. Diagnoza - Terapia - Profilaktyka

Группа авторов

Przedkładana czytelnikowi książka ma wymiar wieloaspektowej dysputy między
przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych oraz różnych obszarów aktywności społecznej. Ujawnia ona jak jest (diagnoza konstatująca) w różnych obszarach życia...

. Człowiek - Media - Edukacja

Człowiek - Media - Edukacja

Группа авторов

Edukacja medialna to nie tylko – jak dotąd przyjmowaliśmy – przygotowanie do mądrego, w tym krytycznego i odpowiedzialnego korzystania z mediów. Wyrasta ona, a przynajmniej wyrastać powinna, na podglebiu ogólnej kultury, którą
należy...

. Czas internacjonalizacji Wyzwania dla polskich uczelni

Czas internacjonalizacji Wyzwania dla polskich uczelni

Группа авторов

Książka próbuje zapełnić pewną istotną lukę na rynku wydawniczym. Sytuacja szkolnictwa wyższego zmienia się dynamicznie i refleksja nad jego umiędzynarodowieniem staje się konieczna. Autorami są osoby które od wielu lat zajmują się rekrutacją,...

. Edukacja i zdrowie w dobie globalizacji

Edukacja i zdrowie w dobie globalizacji

Группа авторов

Skutki globalizacji noszą znamiona przełomu cywilizacyjnego, przenikając do wszystkich sfer aktywności współczesnego człowieka. Uwzględnianie kontekstu tego faktu w analizach procesów edukacji stało się więc nie tylko potrzebne, ale jest...

. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rzeczywistości pedagogicznej

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rzeczywistości pedagogicznej

Группа авторов

Problem specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci pojawiający się na kolejnych szczeblach edukacji, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych niepokoi społeczeństwa wszystkich krajów świata. Osoby, u których...

. Multimedialny wymiar edukacji

Multimedialny wymiar edukacji

Группа авторов

Żyjemy w czasach, które charakteryzuje niezwykła dynamika zmian we wszystkich obszarach funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Dokonuje się przemiana cywilizacyjna, której cechą charakterystyczną jest rozwój nauki i związany z nim rozwój...

. Wybrane zagadnienia jakości kształcenia i dokształcania

Wybrane zagadnienia jakości kształcenia i dokształcania

Группа авторов

Kategoria jakości często używana jest w toczących się współcześnie dyskursach o gospodarce, polityce, edukacji oraz kulturze. Jej znaczenie podkreśla się, mówiąc o „zarządzaniu jakością”, o „doskonaleniu jakości”, „poprawie jakości”, „ocenie...

. Czas internacjonalizacji II

Czas internacjonalizacji II

Группа авторов

Publikacja udowadnia, jak szerokim tematem jest internacjonalizacja, jak dotyka – nie tylko wertykalnie, ale i horyzontalnie uczelnię – przeplatając się i wnikając w praktycznie każdy aspekt funkcjonowania uniwersytetu. Jej autorami są badacze...

. Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. T. 1: Teoria i praktyka

Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. T. 1: Teoria i praktyka

Группа авторов

Przedstawiona w dwóch tomach monografia, pt. "Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Teoria i praktyka". T. 1 i "Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Refleksje pedagogiczne w teorii i praktyce", T. 2, stanowi oryginalne opracowanie w...

. O nową jakość edukacji nauczycieli

O nową jakość edukacji nauczycieli

Группа авторов

Autorzy zwracają uwagę na relacje między pedagogiką jako jedną z dyscyplin naukowych a edukacją jako specyficznym rodzajem praktyki społecznej. Podejmują zagadnienia kształcenia i przygotowania nauczycieli do zawodu oraz ich dalszego...

. Wieloaspektowość logopedii. Część I: Zaburzenia mowy w cyklu życia

Wieloaspektowość logopedii. Część I: Zaburzenia mowy w cyklu życia

Группа авторов

Na dwutomową publikację pt. Wieloaspektowość logopedii składają się artykuły logopedów – praktyków i teoretyków. Ujmują one prawidłowy rozwój mowy, jej nabywanie w środowisku bilingwalnym, a następnie jej zaburzenia, w tym jąkanie, i...

. Wieloaspektowość logopedii. Część II: Opcje teoriopoznawcze i metodyczne

Wieloaspektowość logopedii. Część II: Opcje teoriopoznawcze i metodyczne

Группа авторов

Na dwutomową publikację pt. Wieloaspektowość logopedii składają się artykuły logopedów – praktyków i teoretyków. Ujmują one prawidłowy rozwój mowy, jej nabywanie w środowisku bilingwalnym, a następnie jej zaburzenia, w tym jąkanie, i...

. „Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 5: Świat wartości w wychowaniu i edukacji

„Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 5: Świat wartości w wychowaniu i edukacji

Группа авторов

"Cieszyński Almanach Pedagogiczny" jest periodykiem o tematyce ogólnopedagogicznej, otwartym na szeroko rozumianą współpracę. Powstał z inicjatywy Dyrekcji Instytut Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Uniwersytet...

. Kwartalnik Pedagogiczny 2018/3 (249)

Kwartalnik Pedagogiczny 2018/3 (249)

Группа авторов

W numerze znajdują się artykuły poświęcone filozofii pedagogiki, opisujące dylematy edukacyjne doby rozwiniętej technologii, skomplikowane relacje „Ja – Inni”, problemy relacji międzyludzkich w szkole, na uczelni. Autorzy poruszają też kwestię...

. Teoria i praktyka logopedyczna

Teoria i praktyka logopedyczna

Группа авторов

Prezentowany tom zawiera prace z zakresu diagnozy, terapii i profilaktyki logopedycznej, wyniki badań oraz rozważania teoretyczne logopedów reprezentujących różne krajowe ośrodki badawcze, a także przedstawicieli pokrewnych dyscyplin...

. Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii

Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii

Группа авторов

Autorzy poszczególnych opracowań to w większości badacze, którzy są jednocześnie logopedami praktykami. Reprezentują różne polskie ośrodki naukowe, w których kształci się logopedów. Na podstawie przedstawionych przez nich wybranych metod i...

. Miejsce, przestrzeń, krajobraz – edukacyjne znaki

Miejsce, przestrzeń, krajobraz – edukacyjne znaki

Группа авторов

Autorzy książki to pedagodzy, dydaktycy i geografowie, zajmujący się problematyką społeczną. Interesujące, a zarazem paradoksalne w tym kontekście, jest przedstawienie miejsc znanych, oswojonych (na przykład klasy szkolnej, czy pokoju...

. Dobre praktyki resocjalizacyjne w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich w Polsce

Dobre praktyki resocjalizacyjne w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich w Polsce

Группа авторов

„Poprawczak” w potocznym odbiorze kojarzony jest z więzieniem dla nieletnich, z miejscem przetrzymywania groźnych nieletnich bandytów. Lektura książki całkowicie obala ten stereotyp. Poznajemy nieletnich przestępców od strony ich tragicznej...

. Horyzonty dziecięcych znaczeń

Horyzonty dziecięcych znaczeń

Группа авторов

Prezentowana publikacja jest zachętą do refleksji na temat napięć oraz nieoczywistości, istoty i znaczenia współczesnych debat nad dzieciństwem i wczesną edukacją. Przedstawione rozważania dotyczą krytycznego namysłu nad kondycją wczesnej...

. Horyzonty dziecięcych znaczeń

Horyzonty dziecięcych znaczeń

Группа авторов

Prezentowana publikacja jest zachętą do refleksji na temat napięć oraz nieoczywistości, istoty i znaczenia współczesnych debat nad dzieciństwem i wczesną edukacją. Przedstawione rozważania dotyczą krytycznego namysłu nad kondycją wczesnej...

. Kultura – sztuka – edukacja, t. III

Kultura – sztuka – edukacja, t. III

Группа авторов

Publikacja łączy trzy ważne zagadnienia: kulturę, sztukę i edukację, które wzajemnie się przenikają, uzupełniają i oddziałują. Nawiązuje do współczesnych przemian społecznych i kulturowych. Analizuje również zjawiska i problemy we współczesnej...

. Kwartalnik Pedagogiczny 2018/4 (250)

Kwartalnik Pedagogiczny 2018/4 (250)

Группа авторов

Odzyskanie niepodległości a nauki pedagogiczne, to temat przewodni numeru. O wielorakich aspektach polskiego patriotyzmu, różnych wyzwaniach edukacyjnych stojących przed Polską po odzyskaniu niepodległości piszą historycy wychowania,...

. Kwartalnik Pedagogiczny 2019/1 (251)

Kwartalnik Pedagogiczny 2019/1 (251)

Группа авторов

Numer ma charakter monograficzny, a zgromadzone w nim artykuły prezentują wielorakie przestrzenie uczenia się, zróżnicowane paradygmatycznie i kulturowo. Autorzy tekstów osadzają uczenie się w ramach ontologicznych, epistemologicznych,...

. Pedagogika dialogu. Pomiędzyw intersubiektywnejprzestrzeni edukacji

Pedagogika dialogu. Pomiędzyw intersubiektywnejprzestrzeni edukacji

Группа авторов

„Przedstawiony do recenzji tom jest przykładem owocnego dyskursu wielu naukowców, kolejną próbą odczytania ludzkiego fenomenu, jakim jest dialog, jego różnych konceptualizacji i możliwości doświadczania. Jest to bogate treściowo,...

. NORMA I ZABURZENIA KOMUNIKACJI JEZYKOWEJ W KONTEKSCIE EDUKACYJNYM

NORMA I ZABURZENIA KOMUNIKACJI JEZYKOWEJ W KONTEKSCIE EDUKACYJNYM

Группа авторов

Prezentowana monografia stanowi nawiązanie do konferencji naukowej, która odbyła się w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w 2016 roku. Było to kolejne spotkanie osób, którym bliskie są zagadnienia z pogranicza...

. WYBRANE PROBLEMY SPOŁECZNE Teraźniejszość – Przyszłość

WYBRANE PROBLEMY SPOŁECZNE Teraźniejszość – Przyszłość

Группа авторов

Zachodzące obecnie w Polsce zmiany w zakresie procesów demograficznych, kulturowych, związanych z rodziną, rynkiem pracy czy edukacją i wychowaniem, skłaniają do refleksji nie tylko na temat samych trendów, lecz także prognoz i możliwych...

. Pomoc społeczna i praca socjalna w dobie dynamicznych przemian społecznych

Pomoc społeczna i praca socjalna w dobie dynamicznych przemian społecznych

Группа авторов

Mamy nadzieję, że przedstawione w publikacji treści okażą się inspirujące dla praktyków, badaczy, a także studentów pracy socjalnej, socjologii, pedagogiki czy polityki społecznej. Mamy świadomość, że książka nie wyczerpuje złożonej...

. STO LAT POLSKIEJ OŚWIATY (1918–2018)

STO LAT POLSKIEJ OŚWIATY (1918–2018)

Группа авторов

Oddajemy w ręce Czytelnika książkę, powstałą z inicjatywy pracowników Katedry Historii Wychowania Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ta publikacja jest zbiorowym wysiłkiem historyków wychowania, i nie tylko,...

. Systemy wspomagania organizacji SWO 2011

Systemy wspomagania organizacji SWO 2011

Группа авторов

Uzyskanie przewagi konkurencyjnej w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia zależy od umiejętności wykorzystania kluczowego zasobu, jakim jest informacja. W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić efektywne zarządzanie...

. System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego. SE 71

System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego. SE 71

Группа авторов

Obserwacje zachodzących w skali gospodarki światowej procesów oraz oceny zdarzeń występujących na rynkach finansowych dokonywane są przez pryzmat największego od dziesięcioleci kryzysu gospodarczego. Dominuje przekonanie, iż źródeł...

. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna

Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna

Группа авторов

Zakres tematyczny niniejszej publikacji obejmuje szerokie spektrum zagadnień, wśród których dominuje problematyka inżynierii wiedzy i zarządzania komunikacją biznesową oraz technologii teleinformatycznych w innowacyjnych organizacjach,...

. Problemy państwa socjalnego i teoretyczne zagadnienia ekonomii. SE 68

Problemy państwa socjalnego i teoretyczne zagadnienia ekonomii. SE 68

Группа авторов

Publikacja prezentuje problemy badawcze podejmowane w Katedrze Ekonomii. Artykuły dobrze wpasowuje się w problematykę państwa socjalnego. Pierwszy omawia rozwój ubezpieczeń brackich na przełomie XIX i XX wieku w Zagłębiu Dąbrowskim, kolejny...

. Społeczno-kulturowe uwarunkowania systemów gospodarczych. SE 69

Społeczno-kulturowe uwarunkowania systemów gospodarczych. SE 69

Группа авторов

Analiza porównawcza systemów gospodarczych skłania do poszukiwania źródeł różnic w efektach gospodarowania i sprawności ich funkcjonowania. Jak wiadomo, gospodarki rynkowe różnią się pomiędzy sobą. To zróżnicowanie może wynikać m.in. ze...

. Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu gospodarczego. SE 72

Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu gospodarczego. SE 72

Группа авторов

Problematyka funkcjonowania finansów publicznych, rozpatrywana w związku z kryzysem finansowym, znalazła swoje odzwierciedlenie w artykułach poświęconych finansowej aktywności władzy publicznej. Finanse samorządu terytorialnego narażone są na...

. Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2010

Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2010

Группа авторов

Zakres tematyczny publikacji jest rozległy i obejmuje szerokie spektrum problemów, wśród których szczególne miejsce zajmują strategia biznesu i systemów informatycznych zarządzania, reinżynieria procesów gospodarczych, rozwój technologii...

. Public Relations jako funkcja zarządzania w organizacjach

Public Relations jako funkcja zarządzania w organizacjach

Группа авторов

Prezentowany tom to kolejna publikacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach poświęcona badaniom, analizie oraz rozważaniom dotyczącym Public Relations. Zbiór artykułów prezentuje zagadnienia, które w ostatnim czasie stały się przedmiotem...

. Zarządzanie kryzysowe. Teoria, praktyka, konteksty, badania

Zarządzanie kryzysowe. Teoria, praktyka, konteksty, badania

Группа авторов

W rozdziale pierwszym zaprezentowano teoretyczne aspekty zarządzania kryzysowego, uwzględniając w szczególności problemy bezpieczeństwa i zagrożeń, zarządzania strategicznego bezpieczeństwem.Rozdział drugi został poświęcony zagadnieniom...

. Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji

Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji

Группа авторов

Recenzowana książka porusza bardzo aktualną problematykę, cieszącą się zainteresowaniem zarówno środowisk naukowych, jak i praktyków. Jej zaletą jest to, że porządkuje złożoną problematykę zachowań ludzi rozpatrywaną przez pryzmat wielu nauk....

. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji

Międzynarodowe przepływy czynników produkcji

Группа авторов

Współczesny świat z zapartym tchem obserwuje zmiany sytuacji na rynkach międzynarodowych. Coraz większa ich dynamika oraz nieprzewidywalność sprawiają, że konieczność weryfikacji dotychczasowych poglądów ekonomicznych jest dzisiaj coraz...

. Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy

Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy

Группа авторов

Pod koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku podnoszenie konkurencyjności i stwarzanie warunków dla rozwoju innowacyjności stają się najważniejszą kwestią zarówno z perspektywy sukcesu indywidualnego podmiotu gospodarczego, jak i całego...

. Studia Regionalne i Lokalne nr 2(44)/2011

Studia Regionalne i Lokalne nr 2(44)/2011

Группа авторов

W numerze :
Artykuły
Maria Halamska: Transformacja wsi 1989–2009: zmienny rytm modernizacji , s. 5–24;
Bohdan Jałowiecki: Studia miejskie – między historią a teorią , s. 26–40;
Dorota Węziak-Białowolska: Ocena kapitału...

. Zarządzanie Publiczne nr 1(1)/2007

Zarządzanie Publiczne nr 1(1)/2007

Группа авторов

ISSN 1898-3529
Współczesne zarządzanie publiczne jest efektem ewolucji państwa i ewolucji administracji publicznej. Towarzyszy temu zmieniająca się rola jednostki (obywatela) – to nie tylko wyborca, petent czy konsument, ale coraz bardziej...

. Zarządzanie Publiczne nr 3(5)/2008

Zarządzanie Publiczne nr 3(5)/2008

Группа авторов

ISSN 1898-3529
Współczesne zarządzanie publiczne jest efektem ewolucji państwa i ewolucji administracji publicznej. Towarzyszy temu zmieniająca się rola jednostki (obywatela) – to nie tylko wyborca, petent czy konsument, ale coraz bardziej...

. Studia Regionalne i Lokalne nr 3(41)/2010

Studia Regionalne i Lokalne nr 3(41)/2010

Группа авторов

ISSN: 1509-4995
W numerze
Marta Götz: The Winner Takes It All? – Syntetyczna i wieloaspektowa ocena czynników wzrostu w niemieckich krajach związkowych , s. 5–25;
Ryszard Czyszkiewicz, Włodzimierz Durka: Regionalne i środowiskowe...

. Zarządzanie Publiczne nr 1(11)/2010

Zarządzanie Publiczne nr 1(11)/2010

Группа авторов

W numerze :
Tomasz Grzegorz Grosse: Doświadczenia Strategii Lizbońskiej – perspektywy Strategii „Europa 2020”: o kontynuacji i zmianach w polityce UE , s. 5–24; J
Jerzy Wilkin: Słabość państwa w jego relacji do gospodarki i słabość...

. Zarządzanie Publiczne nr 2(12)/2010

Zarządzanie Publiczne nr 2(12)/2010

Группа авторов

W numerze :
Marek Safjan: Wyzwania dla państwa prawa – frustracje, oczekiwania, rzeczywistość , s. 5–30;
Zbigniew Mogiła, Janusz Zaleski: Jakość informacji przekazywanych przez administrację publiczną i ich znaczenie dla procesu...

. Zarządzanie Publiczne nr 4(6)/2008

Zarządzanie Publiczne nr 4(6)/2008

Группа авторов

ISSN 1898-3529
W numerze :
Paweł Białynicki-Birula: Warunki upowszechniania zabezpieczenia zdrowotnego w krajach gospodarczo rozwiniętych , s. 5–18
Artykuł dotyczy uwarunkowań prowadzenia skutecznej publicznej polityki zdrowotnej w...

. Studia Regionalne i Lokalne nr 2(40)/2010

Studia Regionalne i Lokalne nr 2(40)/2010

Группа авторов

ISSN: 1509-4995
W numerze
Janusz T. Hryniewicz: Teoria „centrum–peryferie” w epoce globalizacji , s. 5–27;
Marta Lackowska: Nowe interpretacje teoretyczne polityki wielkomiejskiej , s. 28–49;
Maciej Smętkowski: Konwergencja...

. Zarządzanie Publiczne nr 1(7)/2009

Zarządzanie Publiczne nr 1(7)/2009

Группа авторов

ISSN 1898-3529
W numerze :
Agnieszka Dobroczyńska, Leszek Juchniewicz: Bezpieczeństwo energetyczne Polski – kategoria autonomiczna czy komplementarna? Konsekwencje dla polityki publicznej , s. 5–18
Zaprezentowany artykuł nie jest z...

. Regional and Local Studies, special issue 2010

Regional and Local Studies, special issue 2010

Группа авторов

ISSN: 1509-4995
CONTENTS
Grzegorz Gorzelak: Facts and Myths of Regional Development, p. 5–28; Bohdan Jałowiecki: City for Sale. Metropolisation in Peripheral Capitalism, p. 29–37;
Przemysław Śleszyński: Structural, Spatial and...

. Zarządzanie Publiczne nr 2(4)/2008

Zarządzanie Publiczne nr 2(4)/2008

Группа авторов

ISSN 1898-3529
Współczesne zarządzanie publiczne jest efektem ewolucji państwa i ewolucji administracji publicznej. Towarzyszy temu zmieniająca się rola jednostki (obywatela) – to nie tylko wyborca, petent czy konsument, ale coraz bardziej...

. Ekonomia XLI

Ekonomia XLI

Группа авторов

W kolejnym tomie Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia, XLI, znajdują się artykuły o różnorodnej tematyce z dziedziny ekonomii. W dwóch pierwszych artykułach, S. Bejgera oraz S. Bejgera i J. Bruzdy, podjęto próbę weryfikacji...

. Zarządzanie Publiczne nr 3(9)/2009

Zarządzanie Publiczne nr 3(9)/2009

Группа авторов

ISSN 1898-3529
Współczesne zarządzanie publiczne jest efektem ewolucji państwa i ewolucji administracji publicznej. Towarzyszy temu zmieniająca się rola jednostki (obywatela) – to nie tylko wyborca, petent czy konsument, ale coraz bardziej...

. Zarządzanie Publiczne nr 3(13)/2010

Zarządzanie Publiczne nr 3(13)/2010

Группа авторов

W numerze :
Grażyna Piechota: Motywacje Polaków przy wyborze organizacji pożytku publicznego (której przekazują 1% podatku) a budowanie lokalnej społeczności obywatelskiej , s. 5–18;
Monika Murzyn-Kupisz: Barbarzyńca w ogrodzie?...

. Zarządzanie Publiczne nr 2(2)/2007

Zarządzanie Publiczne nr 2(2)/2007

Группа авторов

ISSN 1898-3529
Współczesne zarządzanie publiczne jest efektem ewolucji państwa i ewolucji administracji publicznej. Towarzyszy temu zmieniająca się rola jednostki (obywatela) – to nie tylko wyborca, petent czy konsument, ale coraz bardziej...

. Studia Regionalne i Lokalne nr 4(42)/2010

Studia Regionalne i Lokalne nr 4(42)/2010

Группа авторов

ISSN: 1509-4995
W numerze:
Artykuły
Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj: Współpraca ośrodków naukowych w Polsce , s. 5–22;
Jacek Poniedziałek: Kształtowanie się regionu na Warmii i Mazurach , s. 23–42;
Marek W. Kozak:...

. Zarządzanie Publiczne nr 1(3)/2008

Zarządzanie Publiczne nr 1(3)/2008

Группа авторов

ISSN 1898-3529
Współczesne zarządzanie publiczne jest efektem ewolucji państwa i ewolucji administracji publicznej. Towarzyszy temu zmieniająca się rola jednostki (obywatela) – to nie tylko wyborca, petent czy konsument, ale coraz bardziej...

. Studia Regionalne i Lokalne nr 4(46)/2011

Studia Regionalne i Lokalne nr 4(46)/2011

Группа авторов

W numerze :
Agata Miazga, Iwona Sagan: Wsparcie unijne a kierunki polityki rozwoju w Polsce Wschodniej , s. 5–29;
Krzysztof Janc: Geografia hiperlinków – przestrzenny wymiar samorządowych serwisów internetowych , s. 30–50;
Jacek...

. Zarządzanie Publiczne nr 4(14)/2010

Zarządzanie Publiczne nr 4(14)/2010

Группа авторов

Janusz Zaleski: Modelowanie makroekonomiczne gospodarek regionalnych – użyteczne narzędzie czy nieprzydatna zabawa intelektualna? , s. 5–28; Barbara Gąciarz: Praca – niewykorzystana szansa integracji społecznej osób niepełnosprawnych , s....

. Zarządzanie Publiczne nr 2(8)/2009

Zarządzanie Publiczne nr 2(8)/2009

Группа авторов

ISSN 1898-3529
W numerze :
Piotr Sztompka: Przestrzeń życia codziennego . s. 5–30.
Rafał Sułkowski: Ocena wsparcia MSP przez fundusze poręczeniowe i pożyczkowe , s. 31–44. Artykuł jest próbą analizy skuteczności funkcjonowania...

. Studia Regionalne i Lokalne nr 1(39)/2010

Studia Regionalne i Lokalne nr 1(39)/2010

Группа авторов

ISSN: 1509-4995
W numerze:
Artykuły
Marek Furmankiewicz, Joanna Stefańska: Partnerstwa terytorialne jako sieci organizacyjne. Analiza powiązań w trzech wybranych „lokalnych grupach działania” w Polsce , s. 5–25;
Grzegorz Masik:...

. Studia Regionalne i Lokalne nr 1(43)/2011

Studia Regionalne i Lokalne nr 1(43)/2011

Группа авторов

W numerze:



ARTYKUŁY



Marcin Kula: Przeprowadzki stolic , s. 5–19;



Ryszard Rózga Luter: Wyzwania i szanse gospodarki w sieci cyfrowej. Dystrykt Federalny w Meksyku w kontekście metropolitalnym i...

. Organizacja i zarządzanie w zarysie

Organizacja i zarządzanie w zarysie

Группа авторов

Intencją autorów niniejszej publikacji było przejrzyste, syntetyczne i kompleksowe przedstawienie najważniejszych zagadnień, mogących stanowić fundament wiedzy z omawianej dziedziny. Chodziło o to, aby podręcznik, poza zaoferowaniem...

. Klasa kreatywna w Polsce

Klasa kreatywna w Polsce

Группа авторов

Amerykański badacz Richard Florida zaproponował koncepcję klasy kreatywnej, która wyjaśnia źródła zróżnicowania tempa wzrostu gospodarczego pomiędzy regionami. Rozwój regionalny i budowa gospodarki opartej na wiedzy mają wymagać równoczesnego...

. Ekonomia muzeum

Ekonomia muzeum

Группа авторов

Seria MUZEOLOGIA. Teoria - praktyka - podręczniki. Tom 1


W dniach 25-26 listopada 2010 roku odbyła się polsko-brytyjska konferencja zatytułowana Ekonomia muzeum. Celem konferencji była konfrontacja doświadczeń, metod działania i...

. Badania operacyjne. Metody i zastosowania. SE 62

Badania operacyjne. Metody i zastosowania. SE 62

Группа авторов

Publikacja zawiera zbiór artykułów, których autorami są pracownicy Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wśród przedstawionych artykułów są opracowania o charakterze teoretycznym. Podejmowana problematyka obejmuje...

. Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Perspektywa nauki i biznesu

Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Perspektywa nauki i biznesu

Группа авторов

Misją Wydziału Zarządzania jest kształcenie, formowanie i rozwój absolwentów wyróżniających się kreatywnością, wysokim profesjonalizmem i etyką zawodową, na kanwie nowoczesnej wiedzy oraz prowadzonych na wydziale badań naukowych.
Niniejsza...

. Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu

Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu

Группа авторов

Nauki o zarządzaniu dotyczą jednego z najbardziej złożonych obszarów aktywności człowieka, jakim jest zorganizowana działalność gospodarcza. Już samo to stwierdzenie może jednak budzić dyskusje, a nawet kontrowersje, cele organizacji mają...

. Współczesne obrazy polityki społecznej i gospodarczej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Lucynie Frąckiewicz. SE 87

Współczesne obrazy polityki społecznej i gospodarczej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Lucynie Frąckiewicz. SE 87

Группа авторов

Niniejszą publikacją upamiętniono 85. rocznicę urodzin Śp. Profesor Lucyny Frąckiewicz – wybitnego badacza, ekonomisty, polityka społecznego. „Studia Ekonomiczne” dedykowane Pani Profesor Lucynie Frąckiewicz zawierają teksty uczniów,...

. Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym. SE 99

Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym. SE 99

Группа авторов

Współczesne organizacje, zarówno prywatne, jak i publiczne, napotykają na trudne problemy zarządzania, wynikające z praktycznie nieograniczonych dzisiaj możliwości tworzenia i gromadzenia danych w postaci cyfrowej. Ogrom nagromadzonych danych,...

. Dylematy współczesnego rynku pracy. SE 78

Dylematy współczesnego rynku pracy. SE 78

Группа авторов

Współczesny rynek pracy stoi przed rozwiązaniem wielu dylematów. Wśród nich istotne miejsce zajmuje przyszłość pracy: jak pogodzić dążenie do pełnego zatrudnienia z dążeniem gospodarek do nowoczesności i konkurencyjności? Dylemat ten zawiera w...

. Gospodarki narodowe w procesie przemian strukturalnych. SE 81

Gospodarki narodowe w procesie przemian strukturalnych. SE 81

Группа авторов

Złożoność, wieloaspektowość i rozległość problematyki struktur gospodarczych i ich przemian decydują o konieczności prowadzenia i pogłębiania badań naukowych nad nią, zaś przemiany strukturalne zachodzące w polskiej gospodarce oraz...

. Ekonomiczne relacje polsko-rosyjskie na tle europejskiej przestrzeni gospodarczej

Ekonomiczne relacje polsko-rosyjskie na tle europejskiej przestrzeni gospodarczej

Группа авторов

Prezentowana praca to efekt współpracy naukowej dwóch jednostek naukowych uczelni polskiej i rosyjskiej. Współpracującymi partnerami były Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w...

. Wybrane aspekty przemian strukturalnych

Wybrane aspekty przemian strukturalnych

Группа авторов

Rozważania dotyczące przyczyn, kierunków i tempa przemian struktur gospodarczych są podejmowane na wielu płaszczyznach. Szczególnie istotne w kontekście identyfikowanych sprzężeń zwrotnych między specyfiką struktury gospodarki a osiąganym...

. Efektywność transportu w warunkach gospodarki globalnej

Efektywność transportu w warunkach gospodarki globalnej

Группа авторов

Badania problemu efektywności transportu w warunkach współczesnej, globalnej gospodarki podporządkowano weryfikacji następujących hipotez:
- Efektywność transportu w warunkach globalnych kształtowana jest pod wpływem różnorodnych...

. Modelowanie preferencji a ryzyko '12. SE 97

Modelowanie preferencji a ryzyko '12. SE 97

Группа авторов

Niniejsza pozycja to kolejny tom prac naukowych związanych z optymalizacją decyzji, zatytułowanych Modelowanie Preferencji a Ryzyko. Monografia powstała na bazie prac zgłoszonych na konferencje naukową MPaR'12, która odbyła się w Ustroniu....

. Przegląd wybranych zagadnień rozwoju ekonomiczno-społecznego. SE 79

Przegląd wybranych zagadnień rozwoju ekonomiczno-społecznego. SE 79

Группа авторов

Niniejsza praca została  poświęcona wybranym zagadnieniom rozwoju ekonomiczno-społecznego na przełomie XX i XXI wieku. Zagadnienia rozwoju polskiej gospodarki przedstawiono, przyjmując trzy kryteria: regionalne, branżowe i nowe technologie. Z...

. Teoria ekonomii wobec przeobrażeń strukturalnych. SE 80

Teoria ekonomii wobec przeobrażeń strukturalnych. SE 80

Группа авторов

Tematyka artykułów, zamieszczonych w tym numerze Studiów Ekonomicznych, koncentruje się wokół zmian strukturalnych oraz polityki strukturalnej. Zgodnie z obecnie szeroko akceptowanym poglądem, znaczenie czynników strukturalnych oraz...

. Modelowanie preferencji a ryzyko '11. SE 96

Modelowanie preferencji a ryzyko '11. SE 96

Группа авторов

Niniejsza pozycja to kolejny tom prac naukowych związanych z optymalizacją decyzji, zatytułowanych Modelowanie Preferencji a Ryzyko. W niniejszym tomie znajdują się prace poświęcone zagadnieniom związanym z ryzykiem na rynku kapitałowym oraz...

. Transformacja gospodarki - poziom krajowy i międzynarodowy. SE 90

Transformacja gospodarki - poziom krajowy i międzynarodowy. SE 90

Группа авторов

Tematyka artykułów przedstawionych w niniejszej publikacji, koncentruje się szczególnie wokół takich problemów, jak: kreowanie regionów wiedzy, międzynarodowa współpraca handlowa Polski we współczesnych warunkach konkurencji, nowy wymiar...

. Transformacja gospodarki - konsumenci, przedsiębiorstwa, regiony. SE 89

Transformacja gospodarki - konsumenci, przedsiębiorstwa, regiony. SE 89

Группа авторов

Tematyka artykułów przedstawionych w niniejszej publikacji, koncentruje się szczególnie wokół takich problemów, jak: ocena programów i projektów publicznych, przedsiębiorczość władz samorządowych, ocena efektywności ekonomicznej budowy i...

. Dylematy współczesnych korporacji

Dylematy współczesnych korporacji

Группа авторов

Oddajemy do rąk czytelnika monografię, która jest efektem dyskusji i debaty, jaka miała miejsce podczas XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego pod wspólnym tytułem: "Co nas łączy, co nas dzieli?" Na tom składają się artykuły powstałe na...

. Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji - aspekty pozytywne i negatywne. SE 95

Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji - aspekty pozytywne i negatywne. SE 95

Группа авторов

Prezentowana publikacja stanowi podsumowanie dyskusji naukowej prowadzonej w gronie specjalistów różnych dyscyplin naukowych na temat wpływu dynamicznie zmieniających się procesów demograficznych na coraz szersze dziedziny życia. Autorzy...

. Współczesna gospodarka - wyzwania i oczekiwania

Współczesna gospodarka - wyzwania i oczekiwania

Группа авторов

Procesy zachodzące we współczesnym świecie, takie jak internacjonalizacja, globalizacja czy regionalizacja, stawiają przed podmiotami gospodarczymi działającymi zwłaszcza na rynku międzynarodowym coraz to nowe wymagania. Wynikają one między...

. Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse publiczne. SE 108

Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse publiczne. SE 108

Группа авторов

Problemy sfery finansów oddziałują na współczesne procesy gospodarcze na niespotykaną dotychczas skalę. Zarówno wcześniejszy kryzys zaufania do rynków finansowych, zapoczątkowany na rynku kredytów hipotecznych, jak i późniejszy kryzys finansów...

. Demograficzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego. SE 103

Demograficzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego. SE 103

Группа авторов

„Studia Ekonomiczne” nr 103 – Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Tytułowe kwestie znalazły odzwierciedlenie w pracach zebranych w niniejszym tomie, które ujęto w cztery bloki tematyczne:
1. Demografia a...

. Polityka edukacyjna wobec rynku pracy. SE 115

Polityka edukacyjna wobec rynku pracy. SE 115

Группа авторов

Rozwój nowoczesnych technologii informatycznych i high-tech oraz procesy globalizacji i konkurencyjności sprawiają, że coraz więcej uwagi poświęca się badaniom i teoriom związków zachodzących pomiędzy edukacją a rynkiem pracy. Następujące...

. Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze

Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze

Группа авторов

Opracowania przedstawione w niniejszej publikacji są autorstwa przedstawicieli sektora nauki, jaki i samorządów lokalnych i przemysłu. Została ona podzielona na trzy grupy tematyczne:
1.  Zagadnienia związane ze współpracą gmin i powiatów w...

. Szkice o finansach. Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Krystyny Znanieckiej

Szkice o finansach. Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Krystyny Znanieckiej

Группа авторов

Pani Profesor Krystyna Znaniecka całe swoje życie zawodowe związała z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Dzięki osiągnięciom i zaangażowaniu od lat cieszy się autorytetem w środowisku akademickim. Dla uczczenia jubileuszu 45-lecia pracy...

. Technologie informacyjne w transformacji współczesnej gospodarki. SE 100

Technologie informacyjne w transformacji współczesnej gospodarki. SE 100

Группа авторов

Prezentowany Zeszyt Naukowy wydaje się być ważną publikacją traktującą o roli technologii informacyjnych w transformacji współczesnej gospodarki, społeczeństwa i organizacji. Przedmiotem pracy jest problematyka planowania, projektowania i...

. Ekonomia kreatywności. Jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego. SE 114

Ekonomia kreatywności. Jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego. SE 114

Группа авторов

W niniejszej pracy dominują opracowania przynależne ekonomii kreatywności oraz zarządzania nią. Dużo spośród nich dotyczy kreatywnego kapitału ludzkiego. Jego kształtowanie w kierunku kreatywności, czyli stymulowania najważniejszej cechy...

. Studia Regionalne i Lokalne nr 4(50)/2012

Studia Regionalne i Lokalne nr 4(50)/2012

Группа авторов

W NUMERZE


Artykuły
Janusz T. Hryniewicz: Gospodarcze źródła globalnego przywództwa USA i pozycja Europy Wschodniej w perspektywie 10–15 lat  , s. 5–28;
Maciej Smętkowski: Wschodnie obszary problemowe i ich trajektorie...

. Studia Regionalne i Lokalne nr 3(49)/2012

Studia Regionalne i Lokalne nr 3(49)/2012

Группа авторов

ARTYKUŁY
Małgorzata Suchacka: O przemianach kapitału ludzkiego i szansach na klasę kreatywną na przykładzie regionu przemysłowego , s. 5–21;
Witold Betkiewicz, Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz: Wielkomiejska elita polityczna: skład i...

. Zarządzanie Publiczne nr 2-3 (16-17)/2011

Zarządzanie Publiczne nr 2-3 (16-17)/2011

Группа авторов

Kwartalnik naukowy poświęcony zagadnieniom związanym z nowoczesnym zarządzaniem publicznym i powiązanym z nim aspektom funkcjonowania państwa oraz szeroko pojętej roli jednostki – obywatela.


Współczesne zarządzanie publiczne jest...

. Zarządzanie Publiczne nr 4(18)/2011

Zarządzanie Publiczne nr 4(18)/2011

Группа авторов

Kwartalnik naukowy poświęcony zagadnieniom związanym z nowoczesnym zarządzaniem publicznym i powiązanym z nim aspektom funkcjonowania państwa oraz szeroko pojętej roli jednostki – obywatela.


Współczesne zarządzanie publiczne jest...

. Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

Группа авторов

Zarządzanie w sektorze publicznym staje się, ze względu na szeroki krąg odbiorców jego działań i ogromne zasoby, którymi dysponuje, istotnym zagadnieniem teoretycznym i praktycznym metod i procedur zarządzania. W związku z tym następuje...

. Public Relations. Doskonalenie procesu komunikowania

Public Relations. Doskonalenie procesu komunikowania

Группа авторов

Prezentowana publikacja jest kolejną pracą w cyklu monografii poświęconych zagadnieniom teorii i praktyki public relations. Każdy tom ilustruje aktualne trendy praktyczne, jak i priorytety badawcze. Niniejszy wolumen koncentruje się na dwóch...

. Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznego. SE 98

Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznego. SE 98

Группа авторов

Związków polityki społecznej z demografią nie trzeba uzasadniać, bowiem od liczebności populacji i natężenia określonych procesów demograficznych zależy skala potrzeb społecznych. Polityka społeczna odpowiada na te potrzeby, a socjologia, jako...

. Problemy gospodarcze w ujęciu teoretycznym i praktycznym. SE 84

Problemy gospodarcze w ujęciu teoretycznym i praktycznym. SE 84

Группа авторов

Kolejny numer Studiów Ekonomicznych stanowi rezultat indywidualnych badań naukowych prowadzonych przez pracowników Katedry Ekonomii. Wiele spośród zawartych tu tekstów jest efektem pracy nad rozprawą doktorską lub habilitacyjną. Niektóre są...

. Kształtowanie kreatywnego kapitału ludzkiego (wybrane zagadnienia). SE 83

Kształtowanie kreatywnego kapitału ludzkiego (wybrane zagadnienia). SE 83

Группа авторов

Przedmiotem zainteresowania opracowań niniejszego Zeszytu jest działalność zmierzająca do diagnozy oraz do – opartego na niej – kształtowania kreatywnego (tj. zdolnego do generowania nowych/oryginalnych i zarazem wartościowych pod względem...

. Mikrofirmy siłą napędową gospodarki Mazowsza

Mikrofirmy siłą napędową gospodarki Mazowsza

Группа авторов

Opracowanie monograficzne powstało w rezultacie badań prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przedmiotem których uczyniono rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a w szczególności...

. Turystyka na obszarach miejskich. Uwarunkowania rozwoju. Narzędzia promocji. SE 119

Turystyka na obszarach miejskich. Uwarunkowania rozwoju. Narzędzia promocji. SE 119

Группа авторов

Przestrzeń problemową rozważań niniejszego opracowania wyznaczają dwa zagadnienia: uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarach miejskich oraz promocja i jej narzędzia. Szeroko prezentowana problematyka uwarunkowań odnosi się zarówno do...

. Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie. SE 118

Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie. SE 118

Группа авторов

Wielokierunkowy dynamiczny rozwój nauk o zarządzaniu domaga się swego rodzaju samowiedzy, którą dla nauki jest refleksja poznawczo-metodologiczna. Pomocna też w tym wyzwaniu okazuje się narracja rekonstrukcji historycznej. Konstrukcja zbioru...

. Bezpośrednie formy partycypacji pracowniczej. Polska na tle starych krajów Unii Europejskiej

Bezpośrednie formy partycypacji pracowniczej. Polska na tle starych krajów Unii Europejskiej

Группа авторов

Rosnącą popularność bezpośrednich form partycypacji pracowniczej wiązać należy z szybkim rozwojem nauk o zarządzaniu. Narastająca konkurencja zmuszała pracodawców do poszukiwania nowych źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, wśród...

. Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej. SE 126

Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej. SE 126

Группа авторов

Pomiar wartości ekonomicznej zasobów zaangażowanych w działalność gospodarczą wyraża osąd co do uznania ich jako źródła generowania korzyści. Wartość godziwa nie jest definiowana jednoznacznie, uznaje się, że jest ona kombinacją różnych postaw...

. Prognostyczne uwarunkowania ryzyka gospodarczego i społecznego. SE 124

Prognostyczne uwarunkowania ryzyka gospodarczego i społecznego. SE 124

Группа авторов

W niniejszym tomie Studiów Ekonomicznych autorzy podjęli tematykę uwarunkowań ryzyka w szerokim spektrum zastosowań gospodarczych i społecznych. Uwaga autorów zwrócona została na aspekt prognostyczny prowadzonych analiz. Niepełność tematyki...

. Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie. SE 123

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie. SE 123

Группа авторов

Rosnące znaczenie regionalizacji we współczesnym świecie skłania wielu autorów do zainteresowania się ważnymi zagadnieniami, obszarami regionalnej integracji gospodarczej Unii Europejskiej, będącej najważniejszym ugrupowaniem na świecie, które...

. Wzrost gospodarczy - rynek pracy - innowacyjność gospodarki

Wzrost gospodarczy - rynek pracy - innowacyjność gospodarki

Группа авторов

Prezentowana monografia stanowi zbiór czternastu artykułów poświęconych uwarunkowaniom sytuacji na rynku pracy, zagadnieniu determinantów wzrostu gospodarczego w kontekście światowego kryzysu finansowego oraz innowacyjności gospodarki i jej...

. Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Teoretyczne aspekty wartości godziwej. SE 125

Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Teoretyczne aspekty wartości godziwej. SE 125

Группа авторов

Sprawozdanie finansowe musi odpowiadać uznanym cechom jakościowym. Użyteczność dla odbiorców powinna być zapewniona przez wiarygodne odzwierciedlenie wartości zasobów, zobowiązań, kapitałów i procesów z nimi związanych.
Metody pomiaru...

. Mikroekonomiczne aspekty innowacyjności : obszar badawczy : rynek innowacji w Polsce

Mikroekonomiczne aspekty innowacyjności : obszar badawczy : rynek innowacji w Polsce

Группа авторов

Innowacyjność jest współcześnie jednym z kluczowych czynników odpowiadających za wzrost dobrobytu ekonomicznego poszczególnych krajów. Świadomość wzrastającego znaczenia wiedzy i innowacji jako podstawowych źródeł przewag konkurencyjnych stało...

. Stanisław Gomułka i transformacja polska

Stanisław Gomułka i transformacja polska

Группа авторов

Jest to książka wyjątkowa w bogatej już literaturze reform gospodarczych, poświęcona  początkowej i zarazem zasadniczej fazie transformacji ustrojowej w Polsce. Jej oś konstrukcyjna to opis, zawarty głównie w dokumentach, aktywności naukowej i...

. Zarządzanie działalnością innowacyjną

Zarządzanie działalnością innowacyjną

Группа авторов

Inspiracją do podjęcia prac nad wydaniem niniejszej książki było uruchomienie w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie specjalności o nazwie „Zarządzanie innowacjami w gospodarce opartej na wiedzy”. Program realizowany był głównie przez...

. Risk perception in financial and non-financial entities. SE 127

Risk perception in financial and non-financial entities. SE 127

Группа авторов

Every financial or non-financial entity faces risk in its activities on a daily basis. Thus, it should aspire to understand the risk and to recognise its impact on the outcomes of performed activities. Commonly, to address these issues...

. Problemy edukacji wobec rozwoju społeczno-gospodarczego. SE 131

Problemy edukacji wobec rozwoju społeczno-gospodarczego. SE 131

Группа авторов

Dyskusja w środowisku polityków społecznych przyczynia się do wzbogacenia piśmiennictwa na temat współczesnych problemów i stanowi podstawę rekomendacji nowych rozwiązań. Jednym z pilniejszych wyzwań jest wykorzystanie ogromnego...

. Współczesne problemy ekonomiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne a praktyka gospodarcza. SE 129

Współczesne problemy ekonomiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne a praktyka gospodarcza. SE 129

Группа авторов

Współczesna gospodarka jest zdeterminowana wieloma czynnikami, spośród których do najważniejszych należą uwarunkowania ekonomiczne, demograficzne, technologiczne i kulturowe. Charakterystyczną cechą zachodzących przeobrażeń są nowe wyzwania,...

. Problemy gospodarki rynkowej. Polska i świat. SE 130

Problemy gospodarki rynkowej. Polska i świat. SE 130

Группа авторов

Kolejny numer Studiów Ekonomicznych nie ma charakteru monotematycznego. Każdy artykuł dotyczy innego problemu. Lekturę rozpoczyna tekst skupiający się na problemie biurokracji oraz wolności w gospodarce rynkowej. W kolejnym – ważnym...

. Wyzwania w rozwoju podstaw metodycznych projektowania systemów informatycznych zarządzania. SE 128

Wyzwania w rozwoju podstaw metodycznych projektowania systemów informatycznych zarządzania. SE 128

Группа авторов

Pomimo ogromnego postępu w obszarze doskonalenia technologii informacji, wciąż trwają poszukiwania racjonalnych rozwiązań metodologicznych tworzących fundament doskonalszych, niż wykorzystywane obecnie, systemów informatycznych wspierających...

. Investment attractiveness of the Silesian voivodship

Investment attractiveness of the Silesian voivodship

Группа авторов

This book aims to present the results of the research into the investment attractiveness of the Silesian Voivodship. The authors made an attempt to find the answers to the following questions: what determines the current attractiveness of the...

. Współczesne problemy ekonomiczne. Polityka państwa a proces globalizacji. SE 139

Współczesne problemy ekonomiczne. Polityka państwa a proces globalizacji. SE 139

Группа авторов

Prezentowane opracowanie naukowe jest próbą połączenia opisu i analizy zagadnień związanych z szeroko pojętymi procesami globalizacyjnymi (w tekstach tych podjęta została próba odpowiedzi na wyzwania globalnej gospodarki XXI wieku),...

. Regiony peryferyjne i rozwój społeczności loklanych wybrane aspekty

Regiony peryferyjne i rozwój społeczności loklanych wybrane aspekty

Группа авторов

Monografia podejmuje zagadnienia dotyczące funkcjonowania społeczności lokalnych w regionach peryferyjnych. Składa się z dwóch części. Pierwsza zatytułowana "Niektóre aspekty funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnych regionów...

. Podstawy marketingu

Podstawy marketingu

Группа авторов

Koncepcje, instrumenty, obszary zastosowań marketingu zmieniają się w czasie, by sprostać wyzwaniom przeistaczającego się otoczenia. Jednak istota marketingu pozostaje ta sama, tzn. służy on rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb oraz pragnień...

. E-logistyka

E-logistyka

Группа авторов

E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją, gospodarką magazynową, obsługą cykli realizacji zamówień) oraz do wspomagania zarząd...

. Strategie marketingowe

Strategie marketingowe

Группа авторов

Problematyka strategii marketingowych i ich wyboru oraz kształtowania obejmuje obszerny zakres zjawisk i procesów decyzyjnych. Wynika to zarówno z natury marketingu, jak i z mechanizmów pozyskiwania informacji oraz podejmowania decyzji w...

. Systemy gospodarcze. Alternatywne rozwiązania?

Systemy gospodarcze. Alternatywne rozwiązania?

Группа авторов

Niniejszy publikacja jest kontynuacją badań nad systemami gospodarczymi, które zespół Zakładu Systemów Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach realizuje od wielu lat. Dotychczasowe badania i ich wyniki skłoniły autorów do...

. Aksjologia w czasach kultury młodości - szkic do portretu

Aksjologia w czasach kultury młodości - szkic do portretu

Группа авторов

Ze względu na kluczowe znaczenie wartości w życiu społecznym badania nad nimi należy zaliczyć do rangi podstawowych, zwłaszcza wtedy, gdy przyjmiemy, jak w niniejszym opracowaniu, opisową, a nie – często stosowaną – normatywną wykładnię...

. Kreatywna gospodarka w mieście i aglomeracji

Kreatywna gospodarka w mieście i aglomeracji

Группа авторов

Prezentowana publikacja rozwija myślenie o przyszłości i wprowadza w programowanie rozwoju miast i aglomeracji miejskich w oparciu o sektor kreatywny zawiera propozycje autorskie pochodzące z różnych ośrodków akademickich. W pierwszej części...

. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach - 2010

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach - 2010

Группа авторов

Współczesny świat rynków finansowych oraz ubezpieczeniowych jest obiektem bardzo złożonym i podlegającym wpływom wielu czynników. Od zarania dziejów świat finansów podlega ciągłej ewolucji. Powstają nowe rynki finansowe, nowe instrumenty...

. Pracownicy o pracodawcach. Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle badań jakościowych

Pracownicy o pracodawcach. Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle badań jakościowych

Группа авторов

Publikacja prezentuje wyniki projektu badawczego powstałego z przekonania zespołu badaczy z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego o konieczności sapojrzenia na społeczną odpowiedzialność biznesu z perspektywy relacji pracodawców z...

. Nowoczesne trendy w zarządzaniu

Nowoczesne trendy w zarządzaniu

Группа авторов

Zmiany zachodzące w gospodarce w ciągu ostatnich dwóch lat pokazały, że przedsiębiorstwa działające na rynku muszą cały czas dostosowywać się do stale zmieniającego się otoczenia. Sytuacja kryzysowa, która dotknęła większość firm w Polsce i na...

. Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie

Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie

Группа авторов

Obecna sytuacja społeczno-gospodarcza i przeobrażenia w otaczającym świecie skłaniają do podjęcia problematyki zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu. Organizacje muszą reagować na zmieniające się wyzwania otoczenia i dostosowywać...

. Wykluczenie społeczne

Wykluczenie społeczne

Группа авторов

Wykluczenie społeczne jest tematem bardzo szerokim. W ostatnich latach stało się przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin. Nie jest więc przypadkiem, że autorami prezentowanego zbioru są nie tylko ekonomiści-politycy społeczni, lecz również...

. Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach wrzesień 2013 nr 79

Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach wrzesień 2013 nr 79

Группа авторов

Drogi Czytelniku!
Tylko poprawne oszacowanie wartości zamówienia pozwala, zgodnie z przepisami, wybrać określoną procedurę dokonania zakupów. Stąd tak ważna jest właściwa ocena, które zamówienia trzeba zsumować i nabywać stosownie do ich...

. Pieniądze i Inwestycje wrzesień 2013 nr 51

Pieniądze i Inwestycje wrzesień 2013 nr 51

Группа авторов

ANALIZY, REKOMENDACJE ASTARTA:
Walory oscylują w prowzrostowej formacji fali zwyżkującej, a każda konsolidacja budowana jest na przeczekanie z opcją wybicia kursu ponownie w górę ...14
SANOK:
Spółka jest rynkowym liderem, a silne...

. Przegląd płacowo-kadrowy sierpień 2013 r. nr 58

Przegląd płacowo-kadrowy sierpień 2013 r. nr 58

Группа авторов

W numerze m.in.:
Rozliczenia płacowe
Jak rozliczyć nieodpłatne świadczenia wyceniane inaczej do celów podatkowych i ubezpieczeniowych ... 10
Jak rozliczyć osobę wykonującą dla pracodawcy prace twórcze ... 14
Prawo...

. Zarządzający transportem Sierpień 2013 nr 9

Zarządzający transportem Sierpień 2013 nr 9

Группа авторов

W tym numerze:
O tym się mówi
Wchodzi w życie nowa ustawa o transporcie  str. 1
Kierowcy buntują się przeciwko prywatnym blokadom na koła  str. 1
Od 31 lipca zmieniony ADR  str. 1
Najnowsze orzeczenia
Ubezpieczenie...

. Zarządzanie Publiczne nr 3(21)/2012

Zarządzanie Publiczne nr 3(21)/2012

Группа авторов

Spis treści
Jan Czekaj: Kryzys strefy euro. Przyczyny, skutki, drogi wyjścia , doi: 10.7366/1898352932101, s. 5–26;
Marek Grela: Unia Europejska w okresie zmian. Co z kryzysu wynika dla Polski  , doi: 10.7366/1898352932102, s....

. Zarządzający transportem Wrzesień 2013 nr 10

Zarządzający transportem Wrzesień 2013 nr 10

Группа авторов

O tym się mówi
Kolejne odcinki dróg zostaną objęte e-mytem ... str. 1
Odblaski poza terenem zabudowanym będą obowiązkowe ... str. 2
Zła wiadomość dla polskich przewoźników – Rosja chce wprowadzić dodatkowe opłaty celne ... str....

. Przegląd płacowo-kadrowy wrzesień 2013 r. nr 59

Przegląd płacowo-kadrowy wrzesień 2013 r. nr 59

Группа авторов

Rozliczenia płacowe
Jak rozliczyć osobę, która za czas niezdolności do pracy otrzymała wynagrodzenie chorobowe i zasiłek ... 18
Jak obliczyć wynagrodzenie za miesiąc z dyżurem pełnionym w miejscu pracy ... 22
Prawo pracy
Zakład...

. Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw - stan obecny i perspektywy

Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw - stan obecny i perspektywy

Группа авторов

W warunkach globalizacji coraz większego znaczenia nabiera zdolność do konkurowania gospodarek europejskich, a najistotniejszym wymiarem konkurencyjności staje się  innowacyjność. Wśród kluczowych obszarów wspierania innowacyjności gospodarek...

. Przedsiębiorczość i innowacyjność w procesie rozwoju regionów Europy Środkowo-Wschodniej

Przedsiębiorczość i innowacyjność w procesie rozwoju regionów Europy Środkowo-Wschodniej

Группа авторов

Wiedza o rozwoju regionalnym państw Europy Środkowo-Wschodniej jest bardzo ograniczona, a w poświęconej temu zagadnieniu literaturze występuje dotkliwa luka. Szczególnie mało znane są problemy kreowania i wykorzystania tak ważnych czynników...

. Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce

Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce

Группа авторов

Dynamiczny rozwój sektora usług profesjonalnych w Polsce stwarza za-potrzebowanie na wnikliwe analizy i oceny zachowań podmiotów rynkowych funkcjonujących w tym sektorze. Złożoność zagadnień dotyczących usług profesjonalnych wynika głównie z...

. Zarządzanie Publiczne nr 1(23)/2013

Zarządzanie Publiczne nr 1(23)/2013

Группа авторов

W numerze


Igor Zachariasz: Prawne uwarunkowania efektywności planów zagospodarowania przestrzennego w Polsce  , doi: 10.7366/1898352912301, s. 5–16;
Agnieszka Pach-Gurgul, Bartosz Soliński: Kultura energetyczna kraju jako czynnik...

. Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy

Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy

Группа авторов

Książka ta zawiera wszechstronną analizę teoretyczną i empiryczną charakteru powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami oraz ich wpływu na efektywność gospodarowania i konkurencyjność, zwłaszcza w odniesieniu do lokalnych podmiotów...

. Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXXI, Nauki Ekonomiczne

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXXI, Nauki Ekonomiczne

Группа авторов

Tematyka tomu, mimo że jest bardzo różnorodna, mieści się w obszarze zainteresowań badawczych kierunku ekonomia. Poruszone zostały w nim kwestie makroekonomiczne, dotyczące opieki socjalnej państwa na przykładzie rozwiązań strukturalnych...

. Pozycja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia ekonomiczne i prawne

Pozycja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia ekonomiczne i prawne

Группа авторов

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej wymaga systematycznego dostosowywania i doskonalenia zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego do standardów w niej obowiązujących. Jednym z ważniejszych problemów są ich finanse, stanowiące ważne...

. Zeszyty Naukowe WSHE, t. XIX, Nauki Ekonomiczne

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XIX, Nauki Ekonomiczne

Группа авторов

Głównym celem prezentowanych w tomie opracowań jest określenie pozycji gospodarki regionu — wybranych sektorów — na Jednolitym Rynku Europejskim. Publikacja jest przyczynkiem do szerszych studiów w zakresie adaptacji gospodarki regionu do...

. Metodyka i podstawy strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu

Metodyka i podstawy strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu

Группа авторов

Publikacja zawiera materiały przedstawione podczas seminarium naukowego zorganizowanego w grudniu 2002 r. przez Wydział Ekonomii WSHE we współpracy z Centrum Doradztwa Strategicznego w Krakowie. Uczestnikami seminarium byli m.in....

. Perspektywy rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce

Perspektywy rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce

Группа авторов

Prezentowana książka stanowi dorobek ogólnopolskiej konferencji naukowej. Autorzy artykułów podjęli próbę analizy współczesnych problemów, warunkujących dalszy rozwój banków spółdzielczych w Polce.
Ważną okolicznością determinującą rozwój...

. Gospodarka i finanse gmin w Polsce. Wybrane zagadnienia

Gospodarka i finanse gmin w Polsce. Wybrane zagadnienia

Группа авторов

Książka składa się z artykułów przygotowanych przez 12 autorów, którzy podjęli się trudnego zadania — napisania opracowań pokazujących najważniejsze problemy związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego. Prezentuje...

. Wybrane historyczne i współczesne aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce

Wybrane historyczne i współczesne aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce

Группа авторов

Polska bankowość spółdzielcza posiada długą historię, ruch spółdzielczości oszczędnościowo-kredytowej charakteryzuje się ponad 150-letnią tradycją, czego najlepszym przykładem jest Bank Spółdzielczy w Brodnicy. W historii bankowości...

. Banki spółdzielcze w Polsce w warunkach kryzysu finansowego i gospodarczego

Banki spółdzielcze w Polsce w warunkach kryzysu finansowego i gospodarczego

Группа авторов

Publikacja stanowi dorobek ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Kryzys finansowy i gospodarczy — szansą czy zagrożeniem dla rozwoju banków spółdzielczych w Polsce” Autorzy opracowań podjęli próbę analizy współczesnych problemów bankowości...

. Wspólna polityka rolna 2007-2013 i jej nowa perspektywa

Wspólna polityka rolna 2007-2013 i jej nowa perspektywa

Группа авторов

Monografia, która trafia do czytelników, to pokłosie pracy studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. W grudniu 2012 roku zrealizowano projekt wyjazdowego...

. Społeczne aspekty zarządzania. Wybrane problemy

Społeczne aspekty zarządzania. Wybrane problemy

Группа авторов

Celem monografii było wskazanie społecznego aspektu zarządzania przedsiębiorstwem, jego złożoności, ale i konieczności szerszej edukacji studentów i menedżerów w kierunku popularyzowania znaczenia społecznych aspektów zarządzania...

. Humanizacja pracy w warunkach współczesnego ładu gospodarczego

Humanizacja pracy w warunkach współczesnego ładu gospodarczego

Группа авторов

W publikacji zostały poruszone najważniejsze dylematy, jakie dziś wiążą się z szeroko rozumianym światem pracy. W swych rozważaniach autorzy koncentrują się m.in. na zagadnieniach dotyczących różnych form partycypacji pracowniczej. Mimo że na...

. Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu

Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu

Группа авторов

Dobrobyt społeczny i jego pomiar należy do podstawowych zagadnień, którymi zajmuje się ekonomia. Wśród badaczy nie ma zgody, w jaki sposób należy mierzyć dobrobyt społeczny. Określanie dobrobytu społeczeństw za pomocą pomiaru wartości...

. Rozwój gospodarki kreatywnej na obszarach metropolitalnych

Rozwój gospodarki kreatywnej na obszarach metropolitalnych

Группа авторов

Praca zbiorowa pod redakcją Profesora A. Klasika koncentruje się wokół zagadnień związanych z gospodarką opartą na wiedzy i kreatywności w kontekście krajowych i globalnych obszarów metropolitalnych.

. Dylematy ekonometrii 2. Księga pamiątkowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowej Prof. zw. dr hab. Andrzeja Stanisława Barczaka Doktora honoris causa

Dylematy ekonometrii 2. Księga pamiątkowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowej Prof. zw. dr hab. Andrzeja Stanisława Barczaka Doktora honoris causa

Группа авторов

Publikacja wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej Profesora Barczaka zawiera zbiór artykułów Uczniów oraz Współpracowników dostojnego Jubilata. Autorami artykułów są pracownicy Katedr: Ekonometrii, Matematyki, Statystyki, Badan Operacyjnych,...

. Decyzje optymalne w wybranych obszarach praktyki gospodarczej

Decyzje optymalne w wybranych obszarach praktyki gospodarczej

Группа авторов

Opracowanie dokumentuje działalność polskiej sekcji INFORMS. Sekcja ta zorganizowała kolejne spotkanie robocze, które odbyło się w marcu 2013 roku. Spotkanie to zaowocowało kilkoma interesującymi referatami, które po rozszerzeniu do wersji...

. Systemy wspomagania organizacji SWO 2013

Systemy wspomagania organizacji SWO 2013

Группа авторов

Uwaga autorów opracowania została skoncentrowana wokół różnych aspektów związanych z systemami wspomagania organizacji. Omówione są aktualne trendy i kierunki rozwoju IT w zarządzaniu, tj. popularne technologie na rynku informatycznym, systemy...

. Projekty lokalne i regionalne - współpraca: nauka - biznes - samorząd. Przykłady i studia przypadków

Projekty lokalne i regionalne - współpraca: nauka - biznes - samorząd. Przykłady i studia przypadków

Группа авторов

W monografii zaprezentowano wpływ finansowania UE na stymulowanie współpracy pomiędzy biznesem i nauką. Przedstawiono także wyniki badań dotyczących wsparcia regionalnego transferu wiedzy w województwie opolski, oraz rozważania dotyczące...

. Inwestycje i nieruchomości we współczesnej gospodarce. Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Haliny Henzel

Inwestycje i nieruchomości we współczesnej gospodarce. Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Haliny Henzel

Группа авторов

Publikacja została wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej Profesor Haliny Henzel, która  jest wybitnym znawcą problematyki inwestycji i nieruchomości o bogatym oraz cenionym dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym. Autorami artykułów...